Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

• udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Rok za prijavu

2 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini.

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se
  svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
  financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova
  statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za
  usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi
 • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju
 • predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice
  osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja
  vezanog za Domovinski rat (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene
  aktivnosti obilježavanja)
 • organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih
  postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski
  rat
 • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske
  branitelje u Domovinskom ratu
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

 

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijave, a ukoliko podnosi više od jedne
prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. Prijava se podnosi na propisanom Obrascu prijave aktivnosti, u papirnatom ili skeniranom obliku, a cjelokupna pozivna dokumentacija dostavlja se e-poštom ili poštom.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 70,00 eura/527,42
kuna do najviše 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je do 2. listopada 2023. godine, odnosno do kraja isteka sredstava
osiguranih u 2023. godini za provedbu Poziva.

Objavljeni natječaj

Skip to content