Otvoreno je novo e-savjetovanje – Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice

E-savjetovanja

Tema savjetovanja: Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice. Opis savjetovanja: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

E-savjetovanja

Tema savjetovanja: Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede. Opis savjetovanja: Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede propisuju se detaljne odredbe vezane uz upis u Upisnik ekoloških subjekata, priznavanje skupina subjekata, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, pravila proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi, odobravanje izuzeća od pravila proizvodnje, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe službenih kontrola ekološke proizvodnje […]

Skip to content