Vijesti
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Bitna obavijest za korisnike e-mail adrese info@apprrr.hr

Obavještavaju se svi korisnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji su tijekom današnjeg dana primili e-mail sa info@apprrr.hr da ga detaljno prouče te ukoliko im je sadržaj e-maila

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Natječaj za zapošljavanje – obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam stručnog suradnika za projekte u području infrastrukture u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA:  112-02/20-01/4, URBROJ:  2177/1-09-02/1-20-1, od 12. listopada 2020.), objavljuje vrijeme

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Bitna obavijest za korisnike e-mail adrese info@apprrr.hr

Obavještavaju se svi korisnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji su tijekom današnjeg dana primili e-mail sa info@apprrr.hr da ga detaljno prouče te ukoliko im je sadržaj e-maila

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Natječaj za zapošljavanje – obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam stručnog suradnika za projekte u području infrastrukture u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA:  112-02/20-01/4, URBROJ:  2177/1-09-02/1-20-1, od 12. listopada 2020.), objavljuje vrijeme