Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Svi natječaji

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/pristup_info/Natje%C4%8Daji/2019-08-29%20-%20manjine//Natje%C4%8Daj.pdf

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina. Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina. Planirani iznos sredstava za Program iznosi 15.000.000,00 kuna i raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to 40% sredstava JLS-ima koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu, 30% sredstava JLS-ima koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu, 20% sredstava JLS-ima koje su prema vrijednosti indeksa razvrstane u treću skupinu i 10% sredstava JLS-ima koje su prema vrijednosti indeksa razvrstane u četvrtu skupinu. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Otvoren Javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su: • rast i razvoj poduzetništva • tehnološko unapređenje • jačanje konkurentnosti uravnotežen regionalni razvoj. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to: - 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu - 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu - 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u treću skupinu - 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u četvrtu skupinu. Sve informacije o Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

Otvorena četiri natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini. Udruge koje su prihvatljive sukladno kriterijima natječaja mogu ostvariti jednu od sljedećih institucionalnih podrški: 1. Institucionalna podrška udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj: – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do deset podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 2. Institucionalna podrška udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 3. Institucionalna podrška udrugama iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 4. Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-raspisala-cetiri-natjecaja/2019-08-16

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 30. kolovoza godine. Prijava na Poziv ostvaruje se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr.

https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087

Otvoreni trajni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “ Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)”

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III.) prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016. Ovaj Poziv usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama. Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 HRK od kojih najniži mogući iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu iznosi 200.000,00 kn, dok najviši mogući iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 kn.

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/11085

Objavljen Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira „Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u bijelim područjima“

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Javnim pozivom za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, pozivaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“. Ograničeni poziv je sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od 1,1 milijardu kuna iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Poziv je objavljen na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, dok je dostava prijava moguća do 25. rujna 2019. godine do 12:00:00 sati.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-prijava-za-izgradnju-pristupnih-mreza/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen PPI-jevima koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodnim zonama osnovanim temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi su i PPI-jevi u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća. Ukupna alokacija Poziva je 22.800.000,00 kuna, pri čemu je najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu 100.000,00 kuna, a najviši 600.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi 75%. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 16. kolovoza 2019. od 11:00:00 sati do 16. listopada 2019. u 11:00:00 sati.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-usluge-za-msp-ove-putem-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi

Objavljen Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuju Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Ukupna sredstva koja će se dodijeliti udrugama po ovom Natječaju od strane Ministarstva zdravstva iznose 8.100.000,00 kuna, dok od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznose 2.500.000,00 kuna. Prijava na Natječaj podnosi se kroz sustav www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za prijavu programa – prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga za 2019. sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstava.

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2019-godine/3702

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije, organizacije civilnog društva i ustanove. Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj. Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj predviđenih za ovaj Poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je: 34.200.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 3.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7b574641-48f4-47a4-a41e-208c2fff37b7

Objavljen Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna. Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim dokumentima se šalje isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Objavljen Javni poziv za ulaganje u inovativne proizvode/usluge MSP-ova u S3 područjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava iznose 634.000.000,00 kn od kojih je najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu 20.000.000,00 kn.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Ovim pozivom za projekte pametnih gradova i općina Fond je osigurao 8 milijuna kuna. Ovisno o lokaciji - grad ili općina će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu. Podnositelj, grad ili općina, može dostaviti najviše dva zahtjeva. Prihvatljiva područja za provedbu projekata u poslovima grada ili općine po ovom pozivu su: gospodarstvo, poboljšanje sigurnosti građana i imovine, održivi promet, gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene, upravljanje gradom ili općinom i uslugama te obrazovanje i kvaliteta života građana. Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine ili do isteka sredstava namijenjenih predmetu poziva.

http://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_sufinanciranje_projekata_primjene_koncepta_pametnih_gradova_i_opcina_v1.pdf

Objavljen Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Informiranje mogu biti: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. Informativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Dozvoljeni troškovi unutar mjere Informiranje su: • sudjelovanje u informativnim kampanjama • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za Uniju • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže) • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica • administrativni troškovi i troškovi osoblja. Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-iz-vinske-omotnice-vinarima-do-80-tisuca-eura-potpore/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600 četvornih metara. Kako bi se prijavili, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće, prebivalište na toj adresi te suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Ne želeći riskirati nestručno izrađene instalacije, uz nabavu i ugradnju jednog ili više sustava, Fond će sufinancirati i izradu glavnog projekta te trošak stručnog nadzora. Glavni projekt je obavezan za prijavu, dok je izvješće nadzornog inženjera jedan od dokumenata na temelju kojih će Fond vršiti i plaćanje. Raspoloživa sredstva po pozivu su 11 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i izrada glavnog projekta, za koji račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva, te trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/gradanima_11_milijuna_kuna_za_poticaje_koristenja_obnovljivih_izvora_energije_u_obiteljskim_kucama/

Objavljen Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti udruge koje se bave izgradnjom kapaciteta za razvoj volonterstva, ispunjavajući funkciju lokalnog ili regionalnog volonterskog centra te udruge koje se bave umrežavanjem i povezivanjem volonterskih centara te razvojem volonterstva na nacionalnoj razini. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna. Ukupno planirana vrijednost Poziva po prioritetnim područjima: • Za područje P1 Lokalni volonterski centri: 2.600.000,00 kuna • Za područje P2 Regionalni volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centara na nacionalnoj razini: 1.000.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-volonterskih-centara-u-2019-godini/10991

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture RH

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima. Pravo prijave imaju: trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti) obrt ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti) umjetnička organizacija djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost) novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti) Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje Također, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230

Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga koje nisu prihvatljivi korisnici. Sredstva su namijenjena za: -ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, -ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, -ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, -unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga, -stručno osposobljavanje i obrazovanje zadrugara i zaposlenika u zadruzi, -prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, -uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, -upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, -marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore je 20.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/public/Javni%20poziv.pdf

Objavljen 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu prijava u okviru 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 1: „Inovativna i pametna regija“, te Prioritetnu os 3: „Povezana regija“. Projekti će se sufinancirati iz sljedećih područja: plavi rast kroz Strategiju pametne specijalizacije, društvene inovacije, pomorski promet i gradski promet. Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za obje prioritetne osi iznose 11.4 milijuna eura ERDF/IPA sredstava.

https://razvoj.gov.hr/vijesti/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/4028

Objavljen Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:  udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,  svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja. U skladu s Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja: 1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina, 2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna . Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 20.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 80.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2019-godinu/10985

Objavljen javni poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

https://mzoe.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-na-nacionalno-sufinanciranje-life-projekata/5506

Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama. “Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica” Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome, sve je važnija uloga lokalnih športskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport. Prijave traju do 4. srpnja 2019. godine do 12:00 sati. “Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije" Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva. Rok za prijavu je 23. srpnja 2019. godine do 12:00 sati. Razmjene i mobilnost u športu” Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obučavanje njihovog osoblja. Prijave su otvorene na stranicama Europske Komisije do 11. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

https://ec.europa.eu/sport/calls/exchanges-and-mobility-sport_en

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Mogući prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke. Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Mogući prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pokriće: -pripremnih troškova organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa); -najma prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa; -tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima; -ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi). Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-strateskim-znanstvenim-znanstvenostrucnim-skupovima-od-iznimnog

Javni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn

Nadležno tijelo: HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda

Mogući prijavitelji: Sudionici natječaja mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Prijavitelji moraju posjedovati projektnu dokumentaciju za izvedbu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije sa sveobuhvatnim troškovnicima i projektantskom procjenom investicije.

http://zelen.hep.hr/novosti/objava-rezultata-javnog-poziva-za-dodjelu-sredstava-na-ime-naknade-za-proizvod-zelen-281/281

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet javnog poziva, a srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanaciju i obnovu šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama i požara te za održavanja izvora, bunara i cisterni. Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni. Ukupna alokacija iznosi 5 mil. kuna.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni_poziv_za_podnosenje_prijave_za_financiranje_radova_gospodarenja_u_sumama_privatnih_sumoposjednika_za_2020._godinu_iz_sredstava_naknade_za_koristenje_OKFS.pdf

Objavljen poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:  ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući;  udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;  fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;  pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima. Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Objavljen Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE”

Nadležno tijelo: HBOR

Mogući prijavitelji: Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode u Republici Hrvatskoj, a koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice. Prihvatljive aktivnosti projekata, a koje će se financirati putem Natječaja odnose se na samo na izravan rad s korisnicima te uključuju: Radionice pisanja životopisa, predstavljanja na natječajima za posao, osnova rada na računalu i dr. znanja potrebnih za povećanje mogućnosti zapošljavanja, zatim radionice/savjetovanja o mogućnostima samozapošljavanja te radionice/savjetovanja o mogućnostima osnivanja/utemeljenja društvenih poduzeća. Prihvatljivi će biti oni projekti koje provode organizacije civilnog društva, a koje djeluju najmanje 2 godine od dana objave Natječaja te koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija. U okviru projekta partnerstvo je obavezno s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe. Ukupna alokacija iznosi 700.000,00 HRK. Najviši prihvatljivi iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 HRK.

https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-pruzimo-znanje-potaknimo-inicijative/

Objavljen poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 100.010.000,00 HRK financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti, s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Od 22. svibnja 20169. godine krenule su prijave za sufinanciranje električnih vozila pravnim osobama. Sa 17, 5 milijuna kuna se pravnim osobama sufinancira nabava eko vozila i to s do 40% investicije odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku. Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti lokalne jedinice, tvrtke, obrtnici i sve neprofitne organizacije osim udruga, a financira se nabava električnih bicikala i vozila L kategorije, osobnih vozila te kategorije N1-N3 te M2 i M3 koji osim na električni pogon mogu biti i na stlačeni ili ukapljeni prirodni plin. Nabaviti se može jedno ili više vozila pa će se tako za nabavu od 5 do 15 električnih bicikala moći dobiti do 5.000 kuna po biciklu, a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20 tisuća kuna. Do 40 tisuća kuna dostupno je za plug-in hibridne automobile te vozila N1 kategorije s pogonom na stlačeni prirodni plin ili ukapljeni prirodni plin. Za električne automobile na raspolaganju je i do 80 tisuća kuna, a za vozila N2, N3, M2 ili M3 kategorije do čak 400 tisuća kuna, što je ujedno i maksimalni iznos poticaja po korisniku. Kao i dosad, sufinanciraju se isključivo nova vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bio korišten. U slučaju odobravanja poticaja, vozilo se treba nabaviti u roku od 12 mjeseci.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_daje_tvrtkama_17_5_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila/

Objavljen Poziv - Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Na javni natječaj mogu se prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20 tisuća kuna, a najviši iznos potpore je 1,4 milijuna kuna.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20natje%C4%8Daj%20-%20potpore%20male%20vrijednosti%20u%202019%20godini/Javni%20natje%C4%8Daj.pdf

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar). Dozvoljeni troškovi unutar mjere Restrukturiranje su: ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za troškove doprinosa u naravi. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-2/

Otvoren novi natječaj za kupnju steonih junica

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji: - su upisani u Upisnik poljoprivrednika, - na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva, - podnesu prijavu sukladno Uvjetima ovog Javnog poziva, - nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, -nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza. Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kn (bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Objavljen Javni poziv Fonda za sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija ili donacija i to za:  JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike  trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja  neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga). Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom, započinje dana 8. svibnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije navedenog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

http://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_neposredno_sufinanciranje_gradnje_punionica_vozila_na_elektricnu_energiju_2019_v1.pdf

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Osnovna namjena: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019-

Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su: -fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj -poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju: -Izrada prototipa -Demonstracija tehničke izvedivosti -Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: -Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) -Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju). Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije  Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine. Predmet sufinanciranja su:  Plaže  Centri za posjetitelje i interpretacijski centri  Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma  Žičare  Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom  Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen natječaj “Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije) Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa. Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 100.000.000,00 HRK

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pridruzi-se-aktivni-u-mirovini-jacanje-sposobnosti-organizacija-civilnoga-drustva-za-unaprjedenje-mogucnosti-aktivnog-sudjelovanja-i-socijalne-ukljucenosti-umirovljenika/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.: -čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj; -u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj; -čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2019. godini iznosi 9.400.000,00 kuna.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2019/4980

Objavljen Javni poziv za Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove). Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave. Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-za-2019-godinu https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Otvoren javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Sredstva su namijenjena za: obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Nadležno tijelo: Europski socijalni fond

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije i mediji. Poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK. Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/mediji-zajednice-potpora-socijalnom-ukljucivanju-putem-medija-faza-i/

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019.

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici za MJERU 1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su registrirani i ulažu na području Požeško-slavonske županije. Prihvatljivi korisnici za sve ostale mjere su fizičke osobe (OPG ili obrt) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su registrirani i ulažu na području Požeško-slavonske županije.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/159-dodjela-potpora-u-poljoprivredi-2019.html

Otvoren poziv za WiFi4EU program

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Mogući prijavitelji: Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-Fija za građane i posjetitelje u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji diljem Europe. Ukoliko nemaju besplatne pristupne točke za Wi-Fi, gradovi i općine imaju mogućnost zatražiti vaučere u vrijednosti od 15 tisuća eura za ugradnju potrebne opreme na javnim mjestima. Kako bi mogli podnijeti zahtjev, prije poziva trebaju registrirati na WIFi4EU portalu. Proračun namijenjen za ovaj poziv iznosi 51 milijun eura, a Komisija je spremna raspodijeliti 3.400 vaučera diljem europskih gradova i općina.

https://rdd.gov.hr/vijesti/otvoren-poziv-za-wifi4eu-program/342

Objavljen Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2019., a provode aktivnosti kojima se promiče održivi razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Ovim Javnim pozivom želi se promovirati održivi razvoj[1] kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama kroz podizanje svijesti i educiranje o održivom razvoju. Organizacije civilnoga društva (OCD) imaju važnu ulogu u uspostavljanju dijaloga o izgradnji i provedbi politika održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi inovacija (društvenih, kulturnih, ekonomskih i sl.) te pokretanju partnerskih projekata za održivi lokalni razvoj. Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2019. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2019.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-4968/4968

Objavljen poziv na natječaj "NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI 2019."

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Vrtići, osnovne i srednje škole te srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež u Hrvatskoj. Ustanove koje se žele prijaviti na natječaj trebaju, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi.

https://mzo.hr/hr/najljepsi-skolski-vrtovi-2019

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za potporu organizacijama civilnog društva “Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Glavni podnositelj zahtjeva mora biti neprofitna organizacija civilnog društva registrirana u Republici Hrvatskoj te biti u Registru neprofitnih organizacija najmanje 12 mjeseci. Ovaj poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja: ravnopravnost spolova, klimatske promjene i okoliš, te tolerancija i sjećanje. Potpora dodijeljena u okviru ovog poziva može pokriti troškove vezane uz aktivnosti kao što su organizacija konferencija i okruglih stolova, studijske posjete, zagovaranje, obuke, zajedničke publikacije. Svi projekti moraju uključivati francusku komponentu u smislu povezanosti s francuskim stručnjacima, organizacijama ili institucijama kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja.

https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-za-podnosenje-prijedloga-za-potporu-organizacijama-civilnog-drustva-jacanje-francusko-hrvatskih-partnerstava-medju-organizacijama-civilnog-drustva/4959

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljiva područja su područja jedinice lokalne samouprave koja su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju stekla status brdsko-planinskog područja. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja te jedinice regionalne samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području. Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20podr%C5%A1ke%20brdsko-planinskim%20podru%C4%8Djima%202019//Smjernice%20za%20podnositelje%20zahtjeva_26.03.2019.pdf

Otvoren natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Natječaj je otvoren za: · nacionalne organizacije · gradove i općine · regije i zajednice · javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika · obrazovne programe i poslovne organizacije „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/vijesti/otvoren-natjecaj-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2019/11318

Najavljen novi Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 3. travnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima. Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17 milijuna kuna. Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog NOVOG vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj. Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tok roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

http://www.fzoeu.hr/docs/vodic_za_prijavu_na_javni_poziv_v1.pdf

Raspisani Javni pozivi za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovim se pozivima prikupljaju isključivo projektne ideje. Prikupljene ideje poslužit će za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI. Projektne ideje se trebaju odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u IRI (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorna ili kolaborativna istraživanja) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za IRI kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Projektne ideje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti. Projekti proizašli iz projektnih ideja moraju se moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske. Prihvatljivi podnositelji i partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Institucije iz znanstveno-istraživačke zajednice mogu se prijaviti kao partneri poslovne zajednice. Proces validacije projektnih ideja provode validacijski odbori tematskih inovacijskih vijeća. Osnovni kriteriji prihvatljivosti temeljem kojih će se validirati relevantnost projektnih ideja su: 1. relevantnost projektne ideje za svako prioritetno tematsko područje; 2. kvaliteta projektne ideje.

https://www.mingo.hr/page/raspisani-javni-pozivi-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-u-podrucju-istrazivanja-razvoja-i-inovacija

Otvoren treći natječaj za dostavu koncepata projekta - B LIGHT

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. U ovom krugu poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka – projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-treci-natjecaj-za-dostavu-koncepata-projekta/

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji): • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda). Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje. Ukoliko udruga podnosi više od jednog prijedloga (aktivnosti), svaki prijedlog mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. Na poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje će se provoditi zaključno sa 17. travnjem 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-financiranje-sufinanciranje-obiljezavanja-obljetnica-ratnih-dogadjanja-i-stradavanja-te-prigodnih-nadnevaka-vezanih-za-domovinski-rat-u-2019-godini/2304

Objavljen Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%). Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

https://www.apprrr.hr/63-milijuna-kuna-za-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/

Prijave za nagradu „Destinacije održivog kulturnog turizma“

Nadležno tijelo: Europska mreža kulturnog turizma (ECTN)

Mogući prijavitelji: Zajedničke nagrade otvorene su svim turističkim destinacijama diljem Europe, nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, turističkim odborima i udrugama, organizacijama za upravljanje destinacijama, muzejima, interpretacijskim centrima, festivalima i kulturnim NG Os. Nagrade se dodjeljuju za postignuća kulturnih turističkih destinacija koja su dala značajne rezultate vezane uz poboljšanje doživljaja posjetitelja uz poštivanje tradicije i uključivanje lokalnih zajednica. Ovogodišnje izdanje nagrade održava se pod temom „Kultura i baština za odgovorni, inovativni i održivi turizam“, a uključuje sljedeće kategorije: • Nematerijalna kulturna baština • Interpretacija baštine • Inovacije i digitalizacija u razvoju i promociji kulturnog turizma • Transnacionalni tematski proizvodi za turizam (uključujući kulturne rute) • Kulinarsko naslijeđe, vino, hrana i gastronomski turizam • Doprinosi kulturnih i kreativnih industrija kulturnom i kreativnom turizmu • Aktivnosti tijekom „Europske godine kulturne baštine 2018.“ te inicijative „Turizam i baština“. Dobitnici nagrada bit će priznati kao primjeri izvrsnosti koji potiču druge turističke destinacije te daljnji razvoj održivih i odgovornih inicijativa za kulturni turizam. Proglašenje najboljih održat će se na svečanoj dodjeli nagrada na 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam u Europi, od 24. do 26. listopada 2019. godine u Granadi, Španjolska.

http://www.culturaltourism-network.eu/award-2019.html http://www.culturaltourism-network.eu/uploads/5/0/6/0/50604825/ectn_awards_2019_announcement.pdf

Objavljen natječaj za program EUREKA u 2019.

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja: imaju manje od 250 zaposlenih imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa). Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/o-programu/

Objavljen natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-2/

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima: • upisana je u Registar udruga i/ili drugi odgovarajući registar i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu i to u prioritetnom području ovog Poziva na koje se prijavljuje, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu/osnivačkom dokumentu; • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija • za prioritetna područja 1. i 2. prijavitelj može biti samo udruga (upisana u Registar udruga), a za prioritetno područje 3. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar i obavezno u Registar neprofitnih organizacija. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu sa sljedećim prioritetnim područjima: 1. Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih aktivnosti 2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba: 2a. Informiranje i pravna pomoć starijim osobama vezano za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju putem medijske kampanje na nacionalnoj razini 2b. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje na nacionalnoj razini 3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika - starijih osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 7.500.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata, registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2019. godini.

https://branitelji.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-knjizevnih-ili-publicistickih-djela-o-domovinskom-ratu/2293

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete: Uvjeti za udruge: – registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje, – provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, – svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije. Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument). Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave: - imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske, - u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su: oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja; odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku; promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću; izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000EUR.

https://www.apprrr.hr/mjera-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja/

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2018-2019-godinu/10761

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u : ➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave ➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17). Sufinancirat će se projekti projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja. Prihvatljive aktivnosti su: izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture; izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave; troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17).

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2019-godini/8984

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Predmet sufinanciranja su:  Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;  izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;  uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;  izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;  postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;  uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/190214-jp_cikloturizam.pdf

Objavljen osmi natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem: a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013) d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu. Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

https://www.apprrr.hr/objavljen-osmi-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prijaviti se mogu one strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se prijavljenim projektima koji daju dodanu vrijednost djelatnicama/icima i članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i, u konačnici, utječu na povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske. Sredstva su namijenjena i za radionice za opću javnost s temama koje su u skladu s ciljevima javnog poziva. Iznos zatraženih sredstava može biti od četrdeset do dvjesto tisuća kuna po pojedinom projektu, a prijavitelj može tražiti najviše do 70 posto vrijednosti projekta, s time da može prijaviti jedan program/projekt. Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, a partneri unutar ovog javnog poziva mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.

https://mint.gov.hr/vijesti/otvoren-javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-strukovnih-udruga-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-u-ukupnom-iznosu-od-1-7-mln-kuna/17865

Objavljen natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Vinske omotnice

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Informiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika. Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti: – stručne organizacije uključene u sektor vina – organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina – privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača – sektorske organizacije uključene u sektor vina i – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

https://www.apprrr.hr/mjera-informiranja-u-drzavama-clanicama/

Objavljen Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS. Alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske. Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 03. svibnja 2019. do 15:00

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-madarska-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Nadležno tijelo: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mogući prijavitelji: Jedinice regionalne (područne) samouprave. Svrha ovog Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-tip-operacije-4-3-1-investic/

Objavljen natječaj Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu. Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH. Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije). Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:  Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2-Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma  Mjera C - dostupnost i sigurnost  Mjera D - prepoznatljivost

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

https://sdus.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2019-godini/986

Otvoren drugi poziv natječaja za „Light Project Proposal“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B Light“

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. otvara drugi poziv natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Project Proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 3,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu ovog poziva, na natječaj se mogu prijaviti samo projektni prijedlozi odabrani u prvom koraku (Light Concept). Natječaj za dostavu projektnih prijedloga u okviru Light Project Proposal otvoren je od 14. siječnja 2019. godine do 15. ožujka 2019. godine.

https://hamagbicro.hr/drugi-poziv-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Otvoren natječaj iz Mjere 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Potencijalni korisnici su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/do-kraja-sijecnja-otvoren-natjecaj-iz-mjere-3-za-promociju-zasticenih-i-ekoloskih-proizvoda/

Objavljen natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:  upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;  upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;  upisana je u Registar sportskih djelatnosti Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:  udruge iz sustava športa;  ustanove iz sustava športa;  odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole). Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/poticanje-lokalnog-sporta/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini/960

Objavljen natječaj za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Mogući prijavitelji: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave. Druge organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu su neprofitne organizacije. Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR. Maksimalni postotak su-financiranja: do 70% ukupne vrijednosti projekta. Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

http://europazagradane.hr/umrezavanje-gradova/

Objavljena dva natječaja Europsko sjećanje i Bratimljenje gradova

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Mogući prijavitelji: -Jedinice lokalne samouprave. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je 2 natječaja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 1. veljače 2019., do 12 sati.

https://udruge.gov.hr/vijesti/eacea-objavila-natjecaje-za-europsko-sjecanje-i-bratimljenje-gradova-s-novim-rokom-prijave-1-veljace-2019-godine/4893

Objavljen natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika"

Nadležno tijelo: Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/

Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/objavljen-treci-natjecaj-za-operaciju-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Objavljen natječaj Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Mogući prijavitelji: Mogući priavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice. Vrijednost natječaja je 70.000.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Pozivaju se sve osnovne i srednje škole te učenički domovi da dostave prijedloge za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrade-luka-ritz-za-promicanje-tolerancije-skole

Objavljen Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Javni poziv namijenjen je svim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj i objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzo.hr). Prijave su moguće na mail: kurikulum@mzo.hr, a uz ispunjeni prijavni obrazac obvezno treba poslati i poveznicu na digitalni obrazovni sadržaj. Prijave se zaprimaju do 10. prosinca 2018. godine. Ministarstvo će na temelju kriterija objavljenih u ovome javnom pozivu dodijeliti bespovratna sredstva u ukupnome iznosu od 500.000,00 kn. Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo koje će imenovati ministrica. Na temelju ovoga javnog poziva bit će odabrano do 100 digitalnih obrazovnih sadržaja koji će biti stavljeni javno i besplatno na raspolaganje na Edutoriju.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-uciteljima-nastavnicima-strucnim-suradnicima-ravnateljima-osnovnih-srednjih-skola-za

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/11/Natje%C4%8Daj-za-provedbu-tipa-operacije-4.3.3.-od-29.11.2018.zip

Objavljen Poziv uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva su Ustanove. Svrha ovog Poziva: unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za projekte unaprijed poznatih prijavitelja – RCK-ova u SOO-u definiranih u Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo , poljoprivreda i zdravstvo. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 563.294.117,66 HRK. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 3.000.000,00 HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 30.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7472dd9d-e9c7-495f-8794-4fd755caf9bf

Objavljen natječaji Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: su znanstvene institucije. Svrha ovog Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava u sklopu programa Socijalni dijalog – dostojni rad 2014-2021

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: moraju biti pravne osobe u zemlji korisnici ili Norveškoj. Među zemljama korisnicama su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Cipar i Mađarska bit će korisnice programa nakon potpisivanja ugovora sa zemljom donatoricom. Cilj ovog programa je jačanje tripartitne suradnje između organizacija poslodavaca, sindikata i javnih ustanova te promocija dostojnog rada. Program će pružiti podršku socijalnom dijalogu i doprinijeti boljoj opremljenosti zemlje korisnice za suočavanje s izazovima koji proizlaze iz nezaposlenosti te za uspostavu prakse dostojnog rada u uskoj suradnji s norveškim partnerima.

http://www.eeagrants.hr/

Objavljen Javni poziv: “Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja”

Nadležno tijelo: Hrvatska Agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: ovaj Poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva s ciljem uvođenja inteligentnih i inovativnih rješenja u proizvodne procese testiranjem prekogranične vaučer sheme koja podupire međuregionalni prijenos pametnih rješenja (tj. pametnu proizvodnju) na domaće tržište. Javni poziv se odnosi na odabir usluga za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja provodi se u sklopu projekta SMART FACTORY HUB, u okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020., Prioritet 1 “Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija”, Specifični cilj 1.1. “Poboljšati okvirne uvjete za inovacije”. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 EUR. Iznos usluge za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja je EUR 7,500 (bez PDV-a). PDV nije prihvatljiv trošak.

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-industrija-4-0-pametna-i-inovativna-rjesenja/

Objavljen Javni poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Cilj ovog poziva je povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad. Ukupan iznos Poziva koji se dodjeljuje uokviru ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 kn. Minimalni iznos potpore po projektu je 1.000.000,00 kn, dok je maksimalni iznos potpore po projektu 4.000.000 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.

http://europski-fondovi.eu/content/razvoj-unapre-enje-i-provedba-stru-ne-prakse-u-visokom-obrazovanju

Objavljen Javni poziv za provedbu mjera: "Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele", "Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza", "Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi".

Nadležno tijelo: Hrvatska poljoprivredna agencija

Mogući prijavitelji: su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od: 2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele, 130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata, 40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.

http://www.mps.hr/hr/novosti/24-milijuna-kuna-za-uzgoj-goveda-koza-ovaca-i-peradi-otvoren-javni-poziv

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne (područne) samouprave, Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, Fizičke osobe, Gospodarski subjekti, Javna visoka učilišta, Javna znanstvena organizacija, Lokalna akcijska grupa (LAG),Sveučilište, Visoka učilišta, Znanstveni instituti. Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava. Prihvatljive aktivnosti su: a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl. b) istraživanja/analize/studije, c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d), d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-podnosenje-prijedloga-aktivnosti-za-provedbu-godisnjeg-provedbenog-akcijskog-plana-mreze-za-2018-godinu/

Objavljen Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: 1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet); 2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu/

Objavljen VII. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za: štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine, štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-operaciju-5-2-1-35-milijuna-kuna-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: mogu se prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2.Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, 60% građani na brdsko planinskom području ili na drugoj skupini otoka, dok će svima ostalima biti na raspolaganju 40% bespovratnih sredstava. Građanima će se sufinancirati će se 12 milijuna kuna za nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalica topline.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_gradanima_daje_12_milijuna_kuna_za_koristenje_obnovljivih_izvora_energije/

Objavljen B LIGHT – otvoren prvi krug natječaja za „B Light Project Proposal“ projektne prijedloge

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light project proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti odabrani u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge/

Objavljen program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Sudjelovati u projektu (kao vodeći partner odnosno nositelj projekta i/ili suorganizator) mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija). SVRHA POZIVA: Osnažiti kapacitete Europskih sektora kulture i kreativnosti za međunarodnu suradnju i djelovanje. Pridonijeti razvoju publike uključivanjem u nove i inovativne načine rada s publikom. Poboljšati pristup kulturnim i kreativnim radovima diljem Europe i šire i to s naglaskom na populaciju djece, mladih, osobe s invaliditetom i ostale manje zastupljene skupine ljudi. MANJI PROJEKTI SURADNJE: potpora u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora) pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci. VEĆI PROJEKTI SURADNJE: potpora u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

http://deskkultura.hr/hr/financiranje/natjecaji/europski-projekti-suradnje-2018

Objavljen program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od općeg interesa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl. Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata. Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi, 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti,3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. Programsko područje: 12 županija u Hrvatskoj (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori. Raspoloživost sredstava: 26 milijuna eura: 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura iz EU sredstava, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-ipa-cbc-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo, sastavljeno od članova kulturnih vijeća Ministarstva kulture, za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21238

Objavljen Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija unutar Mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Objavljen natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Ukupno su raspoloživa sredstva u iznosu od 58.000.000,00 kuna.

http://europski-fondovi.eu/content/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-2

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga EACEA–40/2017: program Europa za građane – bespovratna sredstva za mjere za 2018.

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA)

Mogući prijavitelji: podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti. Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa „Europa za građane”: Potprogram 1.: Europsko sjećanje –  projekti europskog sjećanja Potprogram 2.: demokratski angažman i građansko sudjelovanje  bratimljenje gradova  mreža gradova  projekti suradnje s civilnim društvom. Ukupni proračun namijenjen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procjenjuje se na 16,3 milijuna EUR. Iznos za bratimljenje gradova je 4,6 milijuna EUR te mreža gradova 4,5 milijuna EUR

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_hr_0.pdf

Objavljen poziv Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: organizacije civilnog društva- udruge branitelja. Cilj ovo poziva je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Usluge za ciljne skupine obuhvaćat će pružanje psihosocijalne pomoći, zdravstvene skrbi i pomoći pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, a njihova svrha je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Također, provedbom projekata udruge iz Domovinskog rata imat će mogućnost razvijanja postojećih znanja, stjecanja novih znanja i vještina te zapošljavanja novih stručnjaka, što će ojačati njihove kapacitete za pružanje usluga ciljnoj skupini te omogućiti kvalitetnu nadopunu postojećeg sustava skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Ukupna vrijednost natječaja je vrijednost natječaja 40.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava 2.000.000,00 kn. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-i-sirenje-mreze-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata/

Objavljen Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine. Cilj ovog Programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Predmeti financiranja su: 1. Plaže, 2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri, 3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, 4. Javni zahodi, 5. Javna golf igrališta, 6. Žičare. U skladu s projektom Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, Ministarstvo turizma sufinancira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Za ovaj program osigurano je do 25.000.000,00 kn. Minimalni iznos bespovratnih sredstava:100.000,00HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00HRK

https://mint.gov.hr/vijesti/mint-javni-poziv-25-milijuna-kuna-za-javnu-turisticku-infrastrukturu/14447

Objavljen Javni poziv za provedbu mjere "Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mlječnih pasmina govreda" iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020.godine.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.Potpore će osobito biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalske i Holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj.Navedeni program se sastoji od dvije mjere: Mjera 1) Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Ukupno je za provedbu ove mjere predviđen iznos od 60.000.000,00 kuna, odnosno 20.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničiti će se na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. Mjera 2) Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga .Ukupno je za provedbu ove mjere u trogodišnjem razdoblju predviđen iznos od 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa. Iznos potpore po rasplodnoj junici nije fiksan i ovisit će o ukupnom broju prihvatljivih rasplodnih junica u RH prijavljenih na ovu mjeru.

https://www.apprrr.hr/objavljen-javni-poziv-za-novu-potporu-za-povecanje-proizvodnje-mlijeka/

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju: • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna. • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Objavljen Program mikro i malih zajmova – od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija: 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš,4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije, 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije ,6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima, 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ Ciljana skupina- Mikro, mali subjekti gospodarstva- Iznos 1.000 – 25.000 eura MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ- Ciljna skupina mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva - iznos u 25.001 – 50.000 eura

https://www.apprrr.hr/raspisan-program-mikro-i-malih-zajmova-od-1-rujna-krecu-najpovoljniji-krediti-za-poljoprivrednike/

Objavljen javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Mogući prijavitelji: javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. Temeljem Programa "Razvoj zadružnog poduzetništva" dodjeljivat će se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima koji su registrirani kao zadruge u svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-objavilo-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2018

Objavljen Potprogram “Klimatske aktivnosti” – javni poziv za nacionalno sufinanciranje

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Projekti koji se prijavljuju na potprogram “Klimatske aktivnosti” ovim pozivom mogu ostvariti nacionalno sufinanciranje Hrvatskih voda. Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika

http://www.mzoip.hr/hr/aktualno/potprogram-klimatske-aktivnosti--objavljen-javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje.html

Objavljena najava Javnog poziva za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2018.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Sredstva sudjelovanja Fonda koja će se dodjeljivati prihvatljivim projektima punionica predviđena su u visini do 40 % opravdanih troškova, odn. do 200.000 kuna po korisniku. Tehnički su prihvatljive punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC. Datum početka zaprimanja zahtjeva i svi ostali uvjeti za prijavu biti će navedeni u Javnom pozivu. Sva obvezna dokumentacija dostavljat će se isključivo preporučenom poštom. Zahtjevi će s razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja istih. Ovim putem pozivaju se potencijalni prijavitelji da daju svoj stručni doprinos navedenom javnom pozivu dostavom prijedloga putem elektroničke pošte na adresu pretinca punionice@fzoeu.hr ili na broj telefona 01/6459-767.

http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_javnog_poziva_za_neposredno_sufinanciranje_gradnje_punionica_vozila_na_elektricnu_energiju_2018/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20 %: ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega: 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR. Vrijednost potpore.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-u-vrijednosti-650-milijuna-kuna-za-podmjeru-4-1-iz-programa-ruralnog-razvoja/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ provedba tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u: – sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili – sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa. Nadalje, prihvatljivi korisnici su iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća.Svrha natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 35.000.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-iz-programa-ruralnog-razvoja-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete/

Objavljen poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19966

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "ZNAKOVI KVALITETE"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici. Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.Ovim se Pozivom želi potaknuti mikro, male i srednje poduzetnike da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrt“ i „Umjetnički obrt“. U ovom pozivu raspoloživo je ukupno 7.500.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

Objavljen natječaj „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje .Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za: a) vodoopskrbu b) odvodnju i/ili c) pročišćavanje otpadnih voda. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

https://www.apprrr.hr/200-milijuna-kuna-za-javne-sustave-za-vodoopskrbu-odvodnju-i-prociscavanje-otpadnih-voda-raspisan-novi-natjecaj-za-operaciju-7-2-1/

Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2018. – 2019.)“

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: su pravne osobe - javna tijela i to: Jedinice lokalne samouprave Jedinice regionalne (područne) samouprave Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 27.000.000,00 kn Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 kn

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/10252

Objavljen Javni poziv: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 15.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=51bc87e4-d1bb-44b1-8918-faf146ed5a2e

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme. Iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna. U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

https://www.apprrr.hr/podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda/

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Nadležno tijelo: 31.10.2018.

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: a) šumoposjednici b) udruge šumoposjednika i c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnog proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura. Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/170-milijuna-kuna-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-i-mobilizaciju-sumskih-proizvoda/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika: a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 279.000.000,00 HRK. Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« - provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa. Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 3.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-3-1-priprema-aktivnosti-projekta-suradnje/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore po projektu suradnje su ukupna dodijeljena sredstva za provedbu Podmjere 19.3. iz Ugovora, ali najviše 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-projekta-suradnje/

Objavljene upute podnositeljima prijave na javni natječaj i korisnicima mjere informiranja u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u državama članicama mogu biti: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina,privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. formativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 100.000 €. Od toga maksimalni iznos potpore iznosi 50.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

https://www.apprrr.hr/mjera-informiranja-u-drzavama-clanicama/

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizike osobe (obrtnici) pod određenim uvjetima. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetsko učinkovitih vozila. Sredstva Fonda sukladno javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći i subvencija. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdani troškova, odnosno najviše 400.00,00 po korisniku. Ukupan iznos raspoloživi sredstava je 13.000.00,00 kuna maksimalno je moguće dodjeliti 4.800.000,00 kuna.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

VI. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen.

https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: : LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor) te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem. Svrha Natječaja je isplata potpore za provedbu aktivnosti tekućih troškova i animacije. Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/raspisan-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-4-1-tekuci-troskovi-i-animacija/

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: može biti udruga koja je osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama.Poziv je na dodjelu bespovratnih sredstava koji se raspisuje u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Specifični ciljevi Poziva su: povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja; osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. Za financiranje projekata u sklopu ovog Poziva raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

https://udruge.gov.hr/vijesti/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-osnazivanje-doprinosa-organizacija-civilnoga-drustva-obrazovanju-za-odrzivi-razvoj-za-unaprjedjenje-ekonomske-i-socijalne-kohezije/4769

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su poljoprivredna gospodarstva.Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK.Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« - provedba tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

Objavljen javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su: fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije. Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci. Mikro i mala poduzeća: Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava. Srednja poduzeća: Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-poc7/

Objavljen natječaj podmjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: a) jedinice lokalne samouprave b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program). Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega: - 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića - 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova - 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture

https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/

Objavljen javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Dodjeljivat će se sljedeće potpore: godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19850

Objavljen natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća. Svrha ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 17.1." Osiguranje usjeva, životinja i biljaka"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere. Napomena: Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

https://www.apprrr.hr/poljoprivrednici-osigurajte-svoju-proizvodnju-drzava-vam-placa-70-premije/

Objavljen natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Mogući prijavitelji Ulaganja u vinarije i marketing vina su: su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/

Objavljen trajni Poziv “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelj: pravne osobe: - organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti- ustanova upisana u registar športske djelatnosti- osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja- srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja - sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja - ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici registrirane u Republici Hrvatskoj. Objavljen trajni Poziv ukupne vrijednosti 50.000.000,00 Ukupna Bespovratna sredstva 100 % Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/ukljucivanje-djece-i-mladih-u-riziku-od-socijalne-iskljucenosti-te-osoba-s-invaliditetom-i-djece-s-teskocama-u-razvoju-u-zajednicu-kroz-sport/

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MPS"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Svrha (cilj) Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

Objavljen poziv za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: Neprofitne organizacije i Organizacije civilnog društva Otvoreni trajni Poziv ukupne vrijednosti 155.000.000,00 kn bit će dodana vrijednost nacionalnom programu, putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika, a ciljana skupina, za razliku od nacionalnih programa, uključuje i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Također, proširuje se obuhvat te osigurava kontinuitet pružanja usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe te usluga videćeg pratitelja za slijepe osobe. Uz navedeno, s obzirom da će se u provedbu uključiti veći broj organizacija civilnog društva, povećat će se i dostupnost usluga osobne asistencije. Projektne aktivnosti pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavaju institucionalizaciju korisnika usluge te promiču pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje. U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40% ukupno ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HR.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-certifikacijom-proizvoda-do-trzista

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 79.500.000,00 kuna. Prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovne objekte uz sufinanciranje od 70% te u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi uz sufinanciranje od 80% od ukupno prihvatljivog troška.

http://europski-fondovi.eu/content/javni-natje-aj-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-prerade-drva-i-proizvodnje-namje-taja

Objavljen Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Kandidaturu ustanove za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti podnose osnivači ustanova za strukovno obrazovanje (jedinice područne /regionalne/ samouprave).Provedba postupka predviđenog člankom 33. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) koja se odnosi na zaprimanje, provjeru usklađenosti s uvjetima propisanim navedenim člankom Zakona i vrednovanje razvojnih planova ustanova za strukovno obrazovanje koje će predložiti osnivači za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Nakon dovršetka postupka i u skladu parametrima i smjernicama utvrđenim dokumentom Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju ministar nadležan za obrazovanje donijet će odluku o imenovanju odabranih ustanova regionalnim centrima kompetentnosti. U prvoj fazi, a sukladno dokumentu Mreže, regionalni centri kompetentnosti imenovat će se u (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-osnivacima-za-kandidiranje-ustanova-za-strukovno-obrazovanje-za-imenovanje-regionalnim

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen. S jednim korisnikom unutar ovoga Natječaja može biti sklopljeno više ugovora o financiranju, odnosno može mu biti dodijeljeno više Odluka o dodjeli sredstava.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-uspostavu-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-iz-programa-ruralnog-razvoja/

Objavljen natječaj Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja mogu biti: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 €. Od toga maksimalni iznos potpore iz sredstava EU iznosi 100.000 €, a potpora iz državnog proračuna RH u maksimalnom iznosu iznosi 60.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

http://www.mps.hr/hr/novosti/dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice

Objavljen natječaj Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacionalnog programa su (vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Cilj mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina je povećati kvalitetu vina i učinkovitosti proizvodnje, a samim time i smanjiti cijenu krajnjeg proizvoda, što dovodi do krajnjeg cilja, a to je povećati konkurentnost proizvođača vina. Za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova; za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova i za velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24%. Maksimalni iznos potpore po projektu za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 1.500.000 € od ukupno prihvatljivog troška. Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih i/ili prometom manjim od 200 milijuna € maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 € od ukupno prihvatljivog troška. Za velika poduzeća koja imaju 750 i više zaposlenih i promet od 200 milijuna € i više maksimalni iznos potpore iznosi 550.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 5.000 €, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

http://www.mps.hr/hr/novosti/dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).Pravo prijave imaju: • trgovačko društvo i zadruga; • obrt; • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti); • umjetnička organizacija; • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost); • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti) Cilj Programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Programom će se podržati aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19745

Objavljen javni poziv Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK.Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Objavljen natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća. Cilj je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 76.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 220.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.000.000,00 HRK.

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/objavljen-je-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-oie-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina.html

Objavljen Otvoreni privremeni poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi Prijavitelji: Komponenta 1. : organizacije civilnog društva - udruge; Komponenta 2: socijalni partneri - sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine. Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo. Opći cilj je Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove. Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK, Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK; Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK. udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/tematske-mreze-za-drustveno-ekonomski-razvoj-te-promicanje-socijalnog-dijaloga-u-kontekstu-unapredivanja-uvjeta-rada/

Objavljen poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Udruge mogu prijaviti projekte na sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:- promicanje i zaštita prava djece; -podrška obitelji. Za financiranje projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece osigurano je ukupno 3.816.000,00 kuna.

http://www.mdomsp.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018

Nadležno tijelo: INA – Industrija nafte, d.d.

Mogući prijavitelji: INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode. Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Jedna organizacija može prijaviti najviše tri projekta. Maksimalan mogući iznos po projektu iznosi 30.000,00 kn

https://www.ina.hr/zelenipojas/

Objavljen natječaj Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ukupna alokacija je 38.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 380.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruga ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta. Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 6.300.000,00 kuna . Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 60-160 projekata. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti do 70% iznosa za financiranje projekta.

http://www.mdomsp.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u 2018. godini

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji. Svaki od prihvatljivih prijavitelja: udruga, zaklada ili ustanova ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako prijavitelj pošalje više od jedne prijave na ovaj natječaj, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja. Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje potencijala lokalne zajednice. Visina financijske podrške je do 15.000,00 kn. Broj podrški koje će se odobriti: do 60 podrški – po 3 podrške u 20 županija. PRIMA poziv 2018. raspisan je u veljači 2018. te su rokovi sljedeći: •za prijavu projekata u sklopu Section 1 –-17. travnja 2018. godine (status: poziv otvoren); •za prijavu projekata u sklopu Section 2 - 27. ožujka 2018. godine (status: poziv zatvoren). Prijava projekata održava se u dvije faze, a navedeni rokovi odnose se na prvu fazu, tzv. Stage 1 Pre-proposals

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/nas-doprinos-zajednici/2018-04-10

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Ovom operacijom omogućava se korisnicima osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Prihvatljivi korisnici u okviru natječaja su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

http://europski-fondovi.eu/content/natje-aj-za-provedbu-podmjere-171-osiguranje-usjeva-ivotinja-i-biljaka

Objavljen Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR.Visina potpore: – potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK; – potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja2018. godine do 12:00 sati.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-operaciju-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

Otvoren Drugi poziv na Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020

Nadležno tijelo: Agencija za regionalni razvoj republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u svojstvu Upravljačkog tijela, obavještava da je otvoren Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Pozivaju se potencijalni prijavitelji da dostave prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 5. srpnja 2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve. Četiri prioritetne osi su sljedeće: •Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi; •Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti; •Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine; i •Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 17 915 469,24 eura, od čega je 15 228 148,85 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2 687 320,39 eura

http://europski-fondovi.eu/content/otvoren-drugi-poziv-na-interreg-ipa-programu-prekograni-ne-suradnje-hrvatska-srbija-2014

Objavljen natječaj "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama, poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji/

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promocija zdravlja i prevencija bolesti–Faza I"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe/ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i registrirane u Republici Hrvatskoj. Cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske kroz promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti te unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-1/

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Nadležno tijelo: Zaklada Hrvatska za djecu"

Mogući prijavitelji: Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su: -organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji; - pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti;- javne ustanove;-tijela državne uprave;- tijela jedinica lokalne samouprave;-tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva. Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg, javno objavljenog, Financijskog plana za 2018. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 3.500.000,00 kn. Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe i projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn , odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000,00 kn .

http://www.zhzd.hr/pravne-osobe/natjecaji/javni-poziv-pravne-osobe/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina. Cilj natječaja je dodjela potpore sa ciljem obnove potencijala poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim područjima. Prihvatljive aktivnosti: - troškovi razminiranja poljoprivrednih površina koji moraju biti iskazani u jediničnoj cijeni po metru kvadratnom; – opći troškovi koji se odnose na označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije; – opći troškovi koji se odnose na angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekta do najviše 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti; – porez na dodanu vrijednost, pod uvjetom da je nepovratan za korisnika u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 104.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je100%.

http://www.apprrr.hr/objavljen-treci-natjecaj-za-operaciju-522-–-razminiranje-poljoprivrednog-zemljista-2617.aspx

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini.

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije. Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:mjera 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta; mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada mjera 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara poljoprivrednika; mjera 3: Kamata na poljoprivredne kredite; mjera 4: Specifični program razvoja poljoprivrede; mjera 5:Sudjelovanje na sajmovima, mjera 6; Umjetno osjemenjivanje goveda . Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

Objavljen Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; •pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; •ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. De minimis sredstva iz sredstava Fonda mogu se dodijeliti kao dopuna financiranju EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava. Ukupan iznos potpora iznosi 110.000.000,00 kuna. Iznos de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom korisniku ne može premašiti 200.000,00 eura. Najniža vrijednost potpore ne može biti niža od 50.000,00 kn. De minimis potpore mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti do iznosa kako je to predviđeno u članku 10 Programa. De minimis potpora dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava Fonda.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Otvorni Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i područje provedbe su: - jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka); - jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka). Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa. Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 20.000.000,00 kuna. Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za: - jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS sa statusom BPP) 50%; - jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP) 75%; - jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine) 50%; - jedinice područne (regionalne) samouprave III. skupine (područje provedbe JLS I. - VI. skupine) 50%;

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja; – jedinica lokalne samouprave. Prihvatljivi partneri:– dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;– jedinica lokalne samouprave. Ukoliko je prijavitelj Jedinica lokalne samouprave obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. Cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 300.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je100%.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

Objavljen Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini "Radost života"

Nadležno tijelo: UNIQA osiguranje

Mogući prijavitelji: Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:1.Dječji vrtići, osnovne i srednje škole; 2.Neprofitne udruge ili ustanove. Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

https://radostzivota.uniqa.hr/uvjeti-i-pravila/9

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne dokumentacije; • radovi na sanaciji klizišta. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte. Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinac 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53797

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;• nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna (slovima: četiristopedesettisućakuna) s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), pa tako može biti maksimalno do: • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine; • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine; • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine; • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine; • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine; • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53805

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se pozivaju na dostavu zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna :• prostorni plan županije / Grada Zagreba; • prostorni plan uređenja grada / općine;• generalni urbanistički plan;• urbanistički plan uređenja;• detaljni plan uređenja. Udio Ministarstva u sufinanciranju izrade prostornog plana može biti maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018.g

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: - jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija. Prihvatljive aktivnosti:– izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; – izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;– uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;– izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije;– izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;– postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;– organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 HRK.Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK. Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2018. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene;-njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2018. godine. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića. Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 67.500.000,00 kuna. Jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-predskolskim-ustanovama-djecjim-vrticima-u-2018-godini/8905

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati

http://www.apprrr.hr/raspisan-prvi-natjecaj-za-operaciju-1611---potpora-za-osnivanje-operativnih-skupina-2573.aspx

Objavljen Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: -subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Cilj Poziva je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja;– novom zapošljavanju;– realizaciji novih investicija; – povećanju turističke potrošnje; – razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima;– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma. Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. - Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti;- Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam;– Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista;– Mjera D odnosi se na prepoznatljivost. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 24.600.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Na Javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kn. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan projekt.

http://www.mint.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=2

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.Prihvatljivi sektori:- ratarstvo;– vinogradarstvo;– industrijsko bilje; – ljekovito, začinsko i aromatično bilje. Cilj Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 360.000.000,00 HRK. Raspodjela ukupnog iznosa bespovratnih sredstava:– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva;– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe;– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva;– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR. Početak prijave: 15. ožujka 2018.g. od 12:00 sati

http://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju-–-objavljen-novi-natjecaj-za-411-2567.aspx

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I.,II., III.i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Cilj Poziva je poticanje održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Prihvatljive aktivnosti: – radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga;– aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi: - za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam "PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2018."

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska. Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola . Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 350.000,00 kn.Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 Prijavitelj (škola) 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više Prijavitelja (Partneri) Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen natječaj EEPA - Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ova nagrada pokrenuta je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama. U natječaju za dodjelu EEPA 2018 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska. Natječaj je otvoren za:-nacionalne organizacije;-gradove i općine;-regije i zajednice;-javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika;- obrazovne programe i poslovne organizacije. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-natjecaj-eepa-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2018

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva je Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 187.787.500,00 HRK. Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna.

http://www.apprrr.hr/raspisan-natjecaj-za-operaciju-621---potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-2556.aspx

Objavljen javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Cilj projekta je informiranje i educiranje studentske populacije o svim aspektima korištenja fondova EU te upoznavanje studenata s uspješnim EU projektima u njihovim lokalnim sredinama. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2018. godine.

https://strukturnifondovi.hr/aktivnosti/objavljen-javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu/

Objavljen Poziv za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja koja su predviđena ovim Pozivom. Na ovaj Poziv moguće je poslati prijavu za uspostavu Inicijalne programske suradnje u sedam (7) programskih područja (PP) i to:-PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva;-PP2 - STEM i razvoj lokalne zajednice;-PP3 - Ljudska prava i globalizacija;-PP4 - Zapošljavanje mladih kroz međusektorsku suradnju;-PP5 - Prevencija i zaštita zdravlja;- PP6 - Ovisnosti novog doba;-PP7 - Suradnja na Euro-Mediteranu. Iznos podrške za Inicijalnu programsku suradnju iznosi Kn 200.000,00 za svako od raspisanih programskih područja. Za svako od navedenih programskih područja otvorena je svojevrsna inačica Poziva tako da se udruga može prijaviti isključivo na jednu inačicu, sa izuzetkom PP7 sukladno objašnjenjima datim u Uputama za prijavitelje.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/poziv-za-inicijalnu-programsku-suradnju/2018-01-25

Najava javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi.Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave. Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: spremnici@fzoeu.hr zaključno do 13. veljače 2018. godine.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/najava_javnog_poziva_za_iskaz_interesa_za_nabavu_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpadax/

Objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave,međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima. Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv u okviru pojedine Komponente, tj. prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/esf-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/8881

Objavljen Javni natječaj "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata"

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata). Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta. Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.Ukupno planirana vrijednost natječaja je 8.400.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika. Iznosi sredstava koje jedinice lokalne samouprave mogu dobiti ovisi o kategoriji u koju pripadaju;•I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika;•II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika; •III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40.000 do 100.000 stanovnika; •IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100.000 stanovnika;•Grad Zagreb. Jedinice lokalne samouprave iz II. kategorije po pojedinačnom projektu mogu dobiti od 250.000 do 500.000 kuna. Jedinice iz III. kategorije od 500.000 do 1.200.000 kuna, a IV. kategorije od 1.500.000 do 2.500.000 kuna. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za Grad Zagreb je od 2.500.000 do 3.600.000 kuna. Jedinice lokalne samouprave iz I. kategorije, odnosno one koje imaju manje od 10.000 stanovnika, ne mogu samostalno prijaviti na javni poziv već je potrebno da se više jedinica lokalne samouprave udruži i to na način da ukupan zbroj svih gradova i općina koji se udružuje prelazi 10.000 stanovnika. U koju kategoriju će pripadati, ovisi o tome koliko sve jedinice koje se udruže imaju stanovnika. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018., a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/ministarstvo-gradovima-i-opcinama-osiguralo-472-milijuna-kuna-za-informativne-aktivnosti-u-gospodarenju-otpadom.html

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; 2. Edukacija; 3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture. Korisnici potpore su TZN koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2018. godini.Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) programa/projekata. Iznos odobrene potpore po pojedinom programu/projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova. Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:1.grupe proizvoda:-kultura; -cikloturizam i aktivni odmor; -gastro i eno; -zdravstveni turizam, 2.sadržaj paket aranžmana/ture ,3.središnja priča (storyline), 4.ostali elementi. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj. Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana. Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-programima-dmk

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: Mjera 1. - Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone; Mjera 2. - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda. Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra); -OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove; -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.Najniži iznos potpore je 50.000,00 kn, najviši iznos potpore je 200.000,00 kn. Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljen zajednički Poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz Programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva.Ciljevi programa su: Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Kroz Program će se financirati sljedeće grupe troškova: razvojne bruto plaće, razvojna oprema i sitni inventar, troškovi razvojnih usluga, razvojni troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera može biti maksimalno 150.000 EUR po projektu. Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 36 mjeseci.

http://hamagbicro.hr/otvoren-natjecaj-za-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi"

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva . Obavezno je partnerstvo organizacija civilnog društva i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 50.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1447

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije. Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:mjera 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta; mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada mjera 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama; mjera 3: Kamata na poljoprivredne kredite; mjera 4: Specifični program razvoja poljoprivrede. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2017.godine

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

Objavljen otvoreni poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora. Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge. Cilj ovog natječaja je dati potporu projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s različitim aspektima članstva u EU. Posebno je potrebno usmjeriti aktivnosti na djecu i mlade te što bolju informiranost o različitim mogućnostima korištenja prednosti članstva za građane. Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Objavljen Javni poziv srednjim školama - promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt, samostalno ili s partnerom. Partneri mogu biti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. Prihvatljivi troškovi: 1. opremanje objekata, nabava strojeva, opreme i računalnih programa najviše do iznosa tržišne vrijednosti. 2. usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi javne nabave, studije izvedivosti, izrada poslovnog plana, izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, sveukupno najviše do 20 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 5.000.000,00 kn. Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše: - 500.000,00 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola); - 1.000.000,00 kn ukoliko se prijavljuju 2 prijavitelja (partneri).Najniža vrijednost zatraženih sredstava po projektu može iznositi 50.000,00 kn.Prijavitelj po projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/javni-poziv-srednjim-skolama-promocija-i-jacanje-kompetencija-strukovnih-zanimanja-u-poljoprivredi-2017

Objavljen je Poziv u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“

Nadležno tijelo: Europski fondovi

Mogući prijavitelji: Europarlamentarci pozivaju građane i tijela lokalne samouprave da na natječaj „Neka zvijezde sjaje“ prijave uspješne projekte financirane sredstvima EU-a koji su pozitivno utjecali na život u njihovim sredinama. Na natječaj se mogu prijaviti uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su (su)financirani EU sredstvima, a mogu ih prijaviti općine, gradovi, županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj tih projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitetu njihovih života.

http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/europarlamentarci-pozivaju-na-prijavu-uspje-nih-projekata-financiranih-sredstvima-eu

Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza II"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 49.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova, pri čemu vodeće partnerske organizacije i njihovi partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1449

Objavljen Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. g.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova; b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi; c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv). Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.600.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava:- Za znanstveno-stručne skupove – 40.000,00 HRK; – Za gospodarske manifestacije – 100.000,00 HRK; – Za lokalno-tradicijske manifestacije – 10.000,00 HRK.

http://www.apprrr.hr/objavljen-javni-poziv-za-potporu-organizaciji-manifestacija-2495.aspx

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Javnog poziva su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne i privatne organizacije) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Projektna prijava se mora odnositi na pripremu projektne dokumentacije za istraživačko inovacijsku infrastrukturu. Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝ . U okviru Ograničenog poziva (u modalitetu privremenog poziva) bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1457

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Prihvatljive aktivnosti:– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;– aktivnosti energetske obnove;– Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;– Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada;– upravljanje projektom i administracija;– promidžba i vidljivost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK.Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po II. Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja;• stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor;• spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje;•spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja. Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument). Sufinanciranje će se temeljiti na preostalim raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište

Nadležno tijelo: Adriatic Croatia International Club d.d.

Mogući prijavitelji: Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt. Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti: -Djeca i Mladi;- Umjetnost i kulturna baština;-Zaštita okoliša;-Znanost i sport; -Humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300.000,00 kuna.Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

http://www.aci-marinas.com/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-neprofitnih-organizacija-iz-donacija-aci-d-d-u-2017-godini-drugo-polugodiste/

Objavljen trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ''Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina''

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva .Opći cilj je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama. Ciljne skupine: – Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu; – Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 99.918.750,00 HRK. Najniži iznos sredstava je 350.000,00 HRK, a najviši iznos sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/objavljen-esf-poziv-usmjeren-na-marginalizirane-skupine/6684

Objavljen Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom se financiraju programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje. U proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781009 osigurano je do 500.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2017. godinu. Najniži je iznos potpore koji se može dodijeliti 20.000,00 kuna. Najviši je iznos potpore koji se može dodijeliti 50.000,00 kuna 

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18965

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Nadležno tijelo: Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

http://www.panora.hr/novosti/376-poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-prema-programu-pripreme-lokalnih-razvojnih-projekta-prihvatljivih-za-financiranje-iz-esi-fondova

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017.g.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar; – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) ; – udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Cilj natječaja je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore je do 80%.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-2446.aspx

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - djeluju na području Republike Hrvatske; - provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene; -njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi započeti u 2017. godini s planiranim završetkom radova najkasnije do 01. lipnja 2018. godine.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-1802/1802

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih radova. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 5.000.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti 50% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. Neće se sufinancirati aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 200.000,00 kuna s PDV-om.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen poziv "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.)"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu i to: Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, no ne mora nužno biti osnovana od strane Prijavitelja tog Projekta (vodeće partnerske organizacije. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%. Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017. – 2018.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1440

Objavljen natječaj za Institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti, nezavisne kulture, rada s djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unaprjeđenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj, što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije: Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije: 1. kategorija – podrška do 300.000,00 HRK; 2. kategorija – podrška do 200.000,00 HRK; 3. kategorija – podrška do 50.000,00 HRK. Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvijete.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/institucionalna-podrska-stabilizaciji-iili-razvoju-udruge/2017-08-16

Objavljen Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe (obrtnici) koji imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu- lovoovlaštenici. Cilj natječaja je sprječavanje šteta od divljači u lovištima na području Republike Hrvatske. Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu iznosi 500.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje električnih pastira.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=21142

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore je 10.000,00 EUR, a najviši 1.000.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1439

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Sredstva iz Fonda namijenjena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla). Za ovaj program osigurano je do 20.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Objavljen ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva. Cilj natječaja je poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 187.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 800.000,00 HRK, najviša vrijednost potpore iznosi 40.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1436

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000.000,00 HRK, dok je Intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-nepogodama-2415.aspx

Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore je: - do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja; - do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja-za-2017-godinu

Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz nacionalnih sredstava. Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2017./2018. (od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine).Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima-za-2017-godi

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:– poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture; – poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima; – udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova. Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-putem-organizacija-za-poslovnu-podrsku-referentna-oznaka-kk-0

Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, ustanove. Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih. Poziv za financiranje projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina podijeljen je na četiri zasebna prioritetna područja: 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina; 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji; 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba; 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 8.600.000,00 HRK. Najmanji iznos potpore je 50.000,00 HRK, a najveći iznos potpore je150.000,00 HRK. Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina/6625

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“,

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, udruge , ustanove, ostalo. Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Projektne aktivnosti su podijeljene u dvije skupine: 1. aktivnosti usmjerene na rad s mladima; 2.osnivanje i djelovanje centara za mlade. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK; – skupina 1. 9.000.000,00 HRK; – skupina 2. 3.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore:– skupina 1. 150.000,00 HRK; – skupina 2. 1.000.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore:– skupina 1. 700.000,00 HRK; – skupina 2. 1.500.000,00 HRK. Iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418

Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017.

Nadležno tijelo: Europski gospodarski i socijalni odbor

Mogući prijavitelji: Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci. Tema ovogodišnje Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017. godinu je: "Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada". Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novo pridošle osobe i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu. Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali još nisu započele do 8. rujna 2017. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti. Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Ceremonija dodjele nagrada održat će se 7. prosinca 2017. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017

Objavljen natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa "Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet" u 2017. godini.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, sukladno člancima 3. i 49. Uredbe (EU) 1151/2012 od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, bez obzira na pravni oblik skupine. Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja. U slučaju kada je ukupni iznos traženih potpora svih prihvatljivih korisnika koji su podnijeli valjani Zahtjev za potporu veći od raspoloživih sredstava namijenjenih za provedbu Programa, prednost u sufinanciranju će imati skupine iz jedinica područne (regionalne) samouprave s manjim indeksom razvijenosti te skupine koje do sada nisu primile potporu iz ovog Programa. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 691.125,00 kuna. Visina potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna uključujući PDV.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena"

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove. Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova). Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.900.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“,

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:•razvojne agencije; •poduzetnički centri; •poslovni parkovi; •poslovni inkubatori; •poduzetnički akceleratori. Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna. Najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinom PPI-ju po pojedinom projektnom prijedlogu je 85%.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1422

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obiteljm mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; A.2. Lokalni info-centri; A.3.Lokalni i regionalni programi za mlade. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 3.800.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 6 do 12 mjeseci.

http://www.mdomsp.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2017-godini-4426/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-za-2017-godinu/5604

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe. Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za: • književno-umjetnički rad; • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća. Dodjeljivat će se sljedeće potpore:• godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn; • polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn; • tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn. Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18774

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018.

Nadležno tijelo: Veleposlanstvo SAD-a

Mogući prijavitelji: Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Razmotrit će se prijedlozi projekata u rasponu od 5.000 do 15.000 dolara, koji se odnose na sljedeće teme: -1.Programi borbe protiv korupcije za studente i nastavnike; 2.Razmjena studenata, nastavnika i administratora koji pridonose internacionalizaciji kampusa na visokim učilištima; 3.Projekti koji izgrađuju kapacitete u organizacijama civilnog društva.

https://www.unios.hr/natjecaj-americkog-veleposlanstva-small-grants-program-20172018/

Otvorene prijave za natječaj "Reach for Change - Budi promjena"

Nadležno tijelo: Zaklada Reach for Change i Tele2

Mogući prijavitelji: Zaklada Reach for Change i Tele2 objavili su novi natječaj za projekte u području prava i potreba djece ‘Budi promjena’. Cilj natječaja je pronaći i podržati iznimne socijalne poduzetnike, osobe koje svojim radom rješavaju neke od ozbiljnih problema na koje u Hrvatskoj nailaze djeca. Projekti koji će biti podržani kroz ovaj natječaj mogu biti iz područja obrazovanja, razvoja, zaštite, participacije i izražavanja djece (do 18 godina starosti). Socijalnim poduzetnicima smatramo sve one koji osmisle rješenje problema na kojeg, u ovome slučaju, nailaze djeca i pokrenu svoju neprofitnu inicijativu za njegovo rješavanje. Na natječaj se može prijaviti bilo koja osoba koja vodi projekt ili neprofitnu organizaciju, a koja radi za dobrobit djece. Posebno pozdravljaju prijave novih i inovativnih projekata – nove organizacije i one koje su tek u osnivanju se također mogu prijaviti. Podrška je usmjerena na predane pojedince, ali se mogu prijaviti i uži timovi koji zajedno rade na projektu.

http://she.hr/natjecaj-budi-promjena-zaklade-reach-for-change-i-tele2/

Objavljen Javni poziv vrtićima, osnovnim i srednjim školama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva su vrtići, osnovne i srednje škole. Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015.- 2020. godine, nacionalnog dopunskog programa podrške u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici. Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je poduhvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a da su pritom uključene sve županije i općine. Provedbom programa omogućava se usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Planirana financijska sredstva su 500.000,00 HRK godišnje.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-vrticima-osnovnim-srednjim-skolama-za-iskazivanje-interesa-za-sudjelovanje-u-provedbi-3

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Partnerstvo na projektu je obavezno. Ciljne skupine Poziva su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 320.000.000,00 HRK. U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: 5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH; -8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH; - 15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH; -20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH. Najviša vrijednost potpore: 1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.; 2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola; 3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1417

Objavljen Program podrške Zaklade "Kultura nova" za udruge i umjetničke organizacije

Nadležno tijelo: Zaklada "Kultura Nova"

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa i projekata u 2018. godini te za višegodišnje programe / projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini. Rok za prijavu je 6. rujna 2017. Javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima: Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije; Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata; Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja; Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj; Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi; Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike; Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Indikativni proračun za javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017 iznosi 8.250.000,00 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način: Programsko područje 1: 5.400.000,00 kn ; Programsko područje 2: 150.000,00 kn ; Programsko područje 3: 200.000,00 kn; Programsko područje 4: 1.000.000,00 kn; Programsko područje 5: 1.000.000,00 kn; Programsko područje 6: 250.000,00 kn; Programsko područje 7: 250.000,00 kn. Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2017-rok-692017

Otvoren prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal). Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine . Ukupno raspoloživa financijska sredstva predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja može biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 1.875.000,00 HRK a najviša 30.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti. Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti;-otvaranje i opremanje knjižara;-unaprjeđenje knjižarske djelatnosti;- zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti; -zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti; -promidžbene akcije; -promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima; -organizacija promotivno-prodajnih manifestacija; -razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga; -nabava i razvoj novih softvera i tehnologija;-razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga; - aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike;- uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti.Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture osigurano je 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18723

Narodne novine d.d. raspisuju javni natječaj dodjele donacija za realizaciju projekata koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice u Republici Hrvatskoj. Kategorije natječaja: Kategorija: Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja; Kategorija: Zaštita okoliša; Kategorija: Kultura i umjetnost; Kategorija: Sport; Kategorija: Obrazovanje i znanost.

Nadležno tijelo: Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2017.

Mogući prijavitelji: U natječaju imaju pravo sudjelovati: registrirane udruge, zaklade, klubovi, ustanove i sl. sa sjedištem u RH. U natječaju ne mogu sudjelovati isključivo fizičke osobe.

https://www.nn.hr/hr/novosti/natjecaj-narodnih-novina-dd-za-dodjelu-donacija-u-2017,209.html

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U sklopu ovoga poziva sufinanciranje projekata od prijavitelja i/ili partnera je obvezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 158/13), kako slijedi: -5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH;- 8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH;-15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH;-20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH. Okvirni maksimalni iznosi: 1.Do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) osim gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.; 2.Do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeku, Split, Veliku Goricu kao osnivače osnovnih i srednjih škola; 3.Do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

https://mzo.hr/hr/najava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-strucnih

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa "Školska shema" – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka učenicima osnovnih i srednjih škola

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Ciljna skupina za isporuku i raspodjelu voća i povrća su učenici osnovnih i srednjih škola, a za mlijeko i mliječne proizvode učenici od 1. - 4. razreda osnovnih škola. Prihvatljivi proizvodi za isporuku školama su: -voće i povrće - mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica, mrkva; -mlijeko i mliječni proizvodi - mlijeko toplinski obrađeno postupkom pasterizacije, mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi za:• škole bit će otvoren dva tjedna (od datuma objave 30. svibnja 2017.)• dobavljače za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda bit će otvoren cijele školske godine. Procedura je sljedeća, škole koje žele sudjelovati u Školskoj shemi podnose Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga II Pravilnika o provedbi Školske sheme. Nakon prikupljenih zahtjeva Agencija za plaćanja će 20. lipnja 2017. na internetskoj stranici objaviti:• popis škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi s brojem učenika po školi i procijenjenim iznosom potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi, • popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi. Zatim škole odabiru dobavljača dajući prioritet kratkim lancima opskrbe i nabavci proizvoda od lokalnih i regionalnih proizvođača koji proizvode svoje proizvode u blizini škole. Za financiranje provedbe Školske sheme Europska komisija dodijelila je Hrvatskoj 1.720.946 EUR za voće i povrće te 800.354 EUR za mlijeko i mliječne proizvode.

http://www.apprrr.hr/krece-nova-skolska-shema-–-besplatni-obroci-voca-povrca-i-mlijeka-ucenicima-osnovnih-i-srednjih-skola-2346.aspx

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Osnovna namjena sredstava:- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja; - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga; - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora; - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta

Objavljen Otvoreni privremeni poziv " Jačanje socijalnog dijaloga – faza III"

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine; – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;– razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta . Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ukupna alokacija iznosi 18.000.000,00 kn. Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1416

Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge u partnerstvu s jednom odgojno-obrazovnom ustanovom i to isključivo osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u tri područja/podkategorije natječaja:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo);- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo);- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju). Odobrit će se ukupno do 40 podrški za sva tri područja/podnatječaja i to:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 15 podrški;- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški;- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 15 podrški. . Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 HRK. Trajanje projekta treba biti u školskoj godini 2017./2018., počevši od 4. rujna 2017.g., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2018.g. Ukupni iznos financijske potpore iznosi 9.000.000,00 kuna. •Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 6.000.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna. •Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 3.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-6

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su: -fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda; -fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu; -proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. 1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna. 2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR. Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine

http://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-operaciju-421---povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-2345.aspx

Objavljen Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini „I ja želim posao“

Nadležno tijelo: HBOR

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: oganizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice. Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:- međugeneracijsko povezivanje;–uključivanje javno-civilnog partnerstva;– poticanje samozapošljavanja; – provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska. Ukupna vrijednost javnog natječaja je 600.000,00 kn. Najniži iznos je 10.000,00 kn, dok je najviši iznos 50.000,00 kn.

https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-u-2017-godini-i-ja-zelim-posao/

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva. Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 100 %.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi. Prihvatljivi troškovi: –troškovi ulaska u sustav kvalitete; – troškovi ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje; – godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete; – godišnji troškovi sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje; – troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela;– troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela. Sredstva javne potpore iznose 1.000.000,00 EUR, a intenzitet je 100 %. Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017.g. do 18. rujna 2017.g.

http://www.apprrr.hr/objavljen-prvi-natjecaj-za-operaciju-311----potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje-2337.aspx

Objavljen natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2 kategorije: 1. Do 100.000,00 kuna – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja; 2. Do 50.000,00 kuna - do petnaest (15)podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada i Ministarstvo hrvatskih branitelja s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/raspisan-natjecaj-za-dodjelu-institucionalnih-podrski-udrugama-proisteklim-iz-domovinskog-rata/1695

Objavljen eko natječaj za vrtiće i škole „Otpad odvoji i nagradu osvoji“

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Natječaj je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjih školama, a osmišljeni su posebni kreativni zadaci za četiri dobne skupine: za djecu od 3 – 6 godina, za učenike od 1. do 4. razreda, 5. – 8. razreda te za srednjoškolce. Među zadatcima se nalaze izvedbe tematskih predstava te organizacije izložbe predmeta od iskorištenih ili renoviranih stvari, ovisno o dobi i mogućnostima. Grupe i/ili razredi koji se svojim angažmanom i kreativnošću posebno istaknu u izvedbi mogu očekivati i atraktivne nagrade. Provođenjem zadanih aktivnosti u suradnji s odgajateljima i nastavnicima, ideja je da se djeca i mladi na zabavan i kreativan način upoznaju s važnošću sustava gospodarenja otpadom. Sustav ima ulogu poticanja usvajanja boljih navika u vezi s otpadom – da se što manje otpada proizvodi, što manje odlaže na odlagališta. da se stvari ponovno koriste te otpad pravilno razvrstava, čime se priprema za recikliranje ili ostale načine prerade. Naime, već malim promjenama ponašanja može se napraviti puno, a za doista održiv sustav smo potrebni svi.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/objavljen_eko_natjecaj_za_vrtice_i_skole_otpad_odvoji_i_nagradu_osvoji/

Objavljen Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017.g.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:– Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija; – Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva). Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to: 1. Za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije: – do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera; – do 30.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera; – do 20.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera;– do 10.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera. 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 HRK

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-te-za-pri

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000,00 eura.

http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

Objavljen trajno otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore: – mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova; – srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to: -1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine; -2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK. Ukupni iznos poziva je 76.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinične područne (regionalne) samouprave.•1. skupina - financiranje u iznosu od 85%; •2. skupina - financiranje u iznosu od 75%; •3. skupina - financiranje u iznosu od 65%; •4. skupina - financiranje u iznosu od 55%. Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22. 05. do 22. 09. 2017. godine

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

Objavljen Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo hrvatskih branitelja, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. U tekućoj proračunskoj godini (2017.) Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za 8-10 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. Novčana potpora kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna).

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: - arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja; -stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor;- spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje; - spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi: -trgovačka društva; -zadruge; -ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti); -umjetničke organizacije i samostalni umjetnici. Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu u proračunu Ministarstva kulture osigurano je ukupno 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18563

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); – fizičke osobe. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: – polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK; – pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK; – polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK; – pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK; – prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine; – polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 HRK; – izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK. Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; •proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 HRK. Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata.Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: -fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; -proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem.). Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 HRK. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 6.000 do 250.000 EUR SO. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; •proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva preko 250.000 EUR SO.Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 HRK. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem.Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: - Prevencija nasilja među mladima; - Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima; -Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima; -Prevencija nasilja nad djecom; - Prevencija nasilja među djecom . Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2017-godini/4465

Objavljen Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2017., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti. Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 25.000,00 kuna.Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga/4081

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade za prošireni Decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirani u RH s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji.Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala. Visina financijske podrške iznosi do 10.000, 00 kn, a odobrit će se do 30 podrški. Svaka organizacija civilnoga društva u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako organizacija pošalje više od jedne prijave u ovom natječaju, sve će prijave biti odbijene iz nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-523/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017.g.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge. Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.;– IPA – I. komponenta; – Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C);– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;– Erasmus+: Sport;– Sedmi okvirni program (FP7);– Obzor 2020.; – Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI;– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva;– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva;– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR);– Višekorisnička IPA;– Kreativna Europa;– Program o pravima, jednakosti i građanstvu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta. Sredstvima od dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih sufinanciranju projekata, Ured za udruge će sufinancirati: – projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo, a čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj; – projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a u kojima koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a čiji su nositelji projekta ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove), pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 4.700.000,00 HRK.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnoga-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-eu-za-2017-g/4083

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Dodjelu bespovratnih sredstava kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.2.Predmet sufinanciranja su: -Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima; -Trasiranje cikloturističkih ruta; -Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta;-Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije. Minimalni iznos sredstava je 40.000,00 kn, a maksimalni iznos sredstava je do 500.000,00 kn.Ukoliko se svih 14 županija javi na ovaj javni poziv, predviđeno je svakoj od njih dodijeliti do 350.000,00 kn po odobrenom projektu; - ukoliko se javi manji broj županija, preostali, neutrošeni dio sredstava raspodijelit će se sukladno opravdanim troškovima i vrijednosti projekata ostalim predlagateljima, ali maksimalno do 500.000,00 kn. Za ovaj program osigurano je 5.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište

Nadležno tijelo: Adriatic Croatia International Club d.d.

Mogući prijavitelji: ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:-1.Djeca i Mladi;-2.Umjetnost i kulturna baština;-3.Zaštita okoliša; -4.Znanost i sport;-5.Humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

http://www.aci-marinas.com/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-neprofitnih-organizacija-iz-donacija-aci-d-d-u-2017-godini-prvo-polugodiste/

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: -Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju; - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda. Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra);-OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove;-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Najniži iznos potpore iznosi 50.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 200.000,00 kn.Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2017. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:- grupe proizvoda; -sadržaj paket aranžmana/ture:-središnja priča (storyline); -ostali elementi. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana. Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

http://htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-programima-dmk

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: -Program 1. Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima. - Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima. - Program 3. TOP događanja . Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: -trgovačka društva; -obrti; -zadruge; -nacionalni sportski savezi; -javne ustanove; - ustanove u kulturi; -umjetničke organizacije; -jedinice lokalne i regionalne samouprave; -turističke zajednice. Ukupni iznos potpore je 11.500.000,00 HRK. Iznos potpore po korisniku je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK. HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

http://htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-dogadanjima

Otvoren Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava. Opći cilj ovog poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a. Specifični cilj ovog poziva je osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 3.000.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1388

Otvoreni poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 144.500.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 4.500.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.07

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 38.000.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-referentna-oznaka-kk-03-2-1-07

Otvoren natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« .

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 kuna. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01.. lipnja 2017. do 28. srpnja 2017

http://www.apprrr.hr/objavljen-drugi-natjecaj-za-operaciju-711----sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave-2270.aspx

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Korisnici potpore su turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte iz točke II. ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2017. godini. Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:- razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; -edukacija; - razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture; -opremanje ureda terminalima eVisitor sustava. Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljeni ograničeni Poziv: Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge osobama s invaliditetom definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. Cilj ovoga Poziva je daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 135.000.000,00 HRK, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 765.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi11.475.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.Krajnji rok prijave ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Otvoren natječaj: Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Nadležno tijelo: EACEA - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: •obrazovne ustanove i ostale pružatelje obrazovanja; •državna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za obrazovanje; •osposobljavanje i mlade; •neprofitne organizacije; •istraživačke ustanove; •strukovna udruženja i socijalne partnere; •centre za usmjeravanje i priznavanje; •međunarodne organizacije; •privatna poduzeća; •također su prihvatljive mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe. Ovaj poziv na podržava projekte transnacionalne suradnje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Sastoji se od dva dijela: 1. obrazovanje i osposobljavanje te, 2. mladi. Cilj je ovog poziva otvoriti vrata budućem savezu škola za uključenost stvaranjem/razvojem zajednica učenja između različitih subjekata (obrazovnih institucija i pružatelja obrazovnih usluga, državnih tijela, dionika i organizacija civilnog društva, tvrtki, itd.) u području uključivog obrazovanja. Sastav minimalnog partnerstva potreban za ovaj poziv podrazumijeva četiri organizacije koje predstavljaju četiri države uključene u program. Ukupna alokacija za poziv je 10.000.000,00 eura koji se dodjeljuju kako slijedi: •obrazovanje i osposobljavanje 8.000.000,00 eura; •mladi 2.000.000,00 eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 eura. Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-3-socijalna-uklju-enost-u-podru-ju-obrazovanja-osposobljavanja-i

Najljepši školski vrtovi 2017.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine podupire HRT-ov projekt “Najljepši školski vrtovi 2017.” te poziva sve vrtiće, osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se jave na natječaj Hrvatske radiotelevizije. Škole koje se budu natjecale trebat će, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi. Svaka škola oblikuje vrt prema svojim mogućnostima i u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, čuvajući bogatstvo i biološku raznolikost Hrvatske te autohtono bilje svojega podneblja.Na temelju prispjelih prijava Prosudbeno povjerenstvo, u kojem će biti uključena i mr. sc. Vesna Cetin iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odabire školske vrtove koje će posjetiti. Nakon obilaska odlučuje o prvonagrađenim vrtovima te na završnoj svečanosti dodjeljuje nagrade i priznanja najljepšim školskim vrtovima u Republici Hrvatskoj.Kao jedan od pokrovitelja ove edukativne akcije Fond će i ovu godinu dodijeliti Zelenu povelju nagradu vrtiću/školi koja osim uređenja vrta, kroz svoj program propagira racionalno korištenje energije i vode te razvrstava nastali otpad. Projekt “NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI” nastao je prema prijedlogu Obrazovnog programa Hrvatskoga radija – emisije “Slušaj kako zemlja diše”, urednice Lidije Komes – u proljeće školske godine 1994./95. Osim Fonda podupiru ga još Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo poljoprivrede, Grad Zagreb i mnogobrojni darovatelji koji školama osiguravaju vrijedne nagrade.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/najljepsi_skolski_vrtovi_2017/

Natječaj za dodjelu donacija "Svjetlo na zajedničkom putu"

Nadležno tijelo: Hrvatska elektroprivreda

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: organizacije civilnog društva, ustanove s sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;• Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije; • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d. Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2017/3160

Natječaj za dodjelu Nagrade „Iso Velikanović“ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: 1. Nagrada „Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva u Republici Hrvatskoj. 2. Nagrada se dodjeljuje kao: 2.1. godišnja nagrada za najbolji prijevod objavljen u protekloj godini, 2.2. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. 3. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Iso Velikanović“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice i druge osobe. Prijedlog za svakoga kandidata treba sadržavati: 1. životopis i bibliografiju kandidata, 2. stručnu recenziju prijevoda i primjerak knjige ako se kandidat predlaže za godišnju nagradu ili obrazloženje uz napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo. Svu navedenu dokumentaciju molimo poslati u elektroničkome obliku na adresu ana.vranesa@min-kulture.hr. Ispisani primjerak iste dokumentacije zajedno s knjigom potrebno je dostaviti i u Urudžbeni ured Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: prijedlog za Nagradu „Iso Velikanović“. Rok za dostavu dokumentacije jest 27. ožujka 2017.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18435

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, - pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, - ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa: - „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020, - Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike. Ukupan iznos bespovratnih sredstava IZNOSI 150.000.000,00 HRK. Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK, maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK. Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. g. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. g., a najkasnije do 15. prosinca 2017. g

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Javni%20pozivi%20i%20natječaji//Javni%20poziv.pdf

Natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: 1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma; 2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske. 3; Nagrada se dodjeljuje kao: 3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja; 3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. 4; Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno; 5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati: 1. područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo, 2. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja, 3. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, 4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18422

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge. Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 73.440.000,00 HRK. najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1380

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - djeluju na području Republike Hrvatske, - provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene, - njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; - udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata). Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije. Za svaku kategoriju otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete. Cilj ovog natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3952

Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne samouprave. Ovim sredstvima se želi pomoći jedinicama lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta: - geodetski projekt; - glavni projekt s pripadajućim troškovnikom (troškovnik treba sadržavati stavke radova i opreme RD). Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 80%.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- trgovačka društva; - obrti;- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - turističke zajednice gradova i županija; - obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove; - udruge. HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku: - Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK , najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); - seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); - fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 21.900.000,00 HRK,

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih. Partneri na projektu mogu biti: -regionalne i lokalne razvojne agencije, -pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Partnerstvo nije obavezno. Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine: -odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, -odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, -odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja), -dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine. Ukupni iznos Poziva iznosi 30.039.000,00 HRK, minimalni iznos potpore iznosi 500.000,00 HRK a maksimalni iznos potpore iznosi 1 500.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Objavljen natječaj za dodjelu donacija OTP banke

Nadležno tijelo: OTP banka

Mogući prijavitelji: U sklopu svog donacijskog programa Zeleno svjetlo za… OTP banka je objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje. Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2017. godini. Kategorije su:-mladi, obrazovanje i znanost, -očuvanje kulturne , povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša, -humanitarni projekti, -sport. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

https://www.otpbanka.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-donacija

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Za prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 19.4, tip operacije 19.4.1 korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma jednokratno te Zahtjeve za isplatu u ratama. Korisnik je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu za svako obračunsko razdoblje (tromjesečje) u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koje se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-podmjere-194-„tekuci-troskovi-i-animacija“-–-provedba-tipa-operacije-1941-„tekuci-troskovi-i-animacija“-2241.aspx

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 2.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-lokalnih-volonterskih-centara-u-2017-godini/4469

Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva. U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava, 26.775.000 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna, 4.725.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39101

Objavljen Natječaj za provedbu operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: -jedinice lokalne samouprave (JLS), -trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, -javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,- udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), -vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora iznosi 0d 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR-a.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-741-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2236.aspx

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

Nadležno tijelo: Europska komisija za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT)

Mogući prijavitelji: Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) objavila je četiri poziva na podnošenje prijedloga kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranima u programu rada za 2017. u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014. – 2020. Digitalizacija poslovnih procesa i infrastruktura digitalnih usluga ključne su za smanjenje administrativnih troškova, povećanje produktivnosti i ostvarenje transparentnosti. Instrument za povezivanje Europe – CEF je zajednički financijski instrument Europske unije (EU) za razdoblje 2014. -2020., a njegov osnovni cilj je ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, uz istovremeno povećavanje pravne sigurnosti i poštovanje načela tehnološke neutralnosti. CEF omogućuje bespovratna sredstva koje pokrivaju i do 75% troškova njegove provedbe za nova ili postojeća softverska rješenja.Provedbeno tijelo CEF programa je Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) dok je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontaktna točka za potencijalne korisnike

http://www.mingo.hr/page/2017-1-cef-telecom-poziv-na-podnosenje-projektnih-prijedloga-i-prilika-za-financiranje-infrastrukture-digitalnih-usluga

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj., a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama. Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Moguće je odobriti najviše 10 (deset) prijava u kategoriji do 200.000,00 kn, 10 (deset) prijava u kategoriji do 100.000,00 kn i 5 (pet) prijava u kategoriji do 50.000,00 kn. Potrebno je voditi računa se od 3 otvorena podnatječaja za institucionalnu podršku koja predstavljaju propisane kategorije, za prijavu odabere onaj podnatječaj u kojem udruga udovoljava svim propisanim uvjetima.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3944

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Ready2Go

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pruža mogućnost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim međunarodnim tržištima. Gospodarstvenicima će se pružiti prilika i da pronađu pouzdane poslovne partnere te se s njima susretnu na organiziranim poslovnim razgovorima. Projekt financira Europska komisija, a dio će određenih troškova tvrtkama biti sufinanciran. Za napredak svake tvrtke koja pokušava uspjeti u inozemstvu, presudno je uspostavljanje odgovarajućih kontakata. Stoga će Ready2Go organizirati aktivnosti povezivanja koje će omogućiti sudionicima da izgrade vrijedne odnose s odgovarajućim tvrtkama u ciljnim zemljama. Niz resursa i obuke koje pruža Ready2Go dat će tvrtkama priliku da prošire svoje vidike, izgrade mrežu inozemnih kontakata i što je najvažnije, da se istaknu na svjetskom tržištu; međutim, program će biti dostupan isključivo za 80 odabranih tvrtki

http://www.hgk.hr/javni-poziv-hrvatskim-tvrtkama-za-nastup-na-trecim-trzistima

Otvoren natječaj: Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca - događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike- EACEA

Mogući prijavitelji: Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Potpora organizaciji volonterskih događanja velikih razmjera za najmanje 30 mladih osoba u dobi od 17 do 30 godina koji će se provoditi u okviru područja mladih, kulture i sporta. Korisnici programa će imati prilike steći nove vještine i upoznati se s vrijednostima volontiranja u nekoj od zemalja članica programa. Najviši iznos potpore je 200.00,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-1-mobilnost-pojedinaca-doga-aji-velikih-razmjera-europske

Poziv za prijavu projektnih prijedloga svim javnim školama "ACES Djeluj lokalno 2017. " - inicijativa ERSTE zaklade

Nadležno tijelo: ERSTE zaklada

Mogući prijavitelji: Ovaj natječaj namjenjen je svim vrstama javnih škola iz sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija. Privatne škole ne mogu se javiti na ovaj natječaj, a sudjelovati mogu djeca od 13- 17 godina. Poziv nudi konkretne mogućnosti usmjerene učenicama/ima i nastavnicima/ama u srednjoj i jugoistočnoj Europi, stvaranje novih međusektorskih partnerstva sa zajednicom i osnaživanje svih uključenih dionika kako bi se doprinijelo održivom društvenom razvoju. S tim u vezi, škole su pozvane da sudjeluju u natječaju zajedno sa partnerom/ima iz svoje lokalne zajednice, a koji nema status javne obrazovne ustanove (škole). ACES- Djeluj lokalno inicijativa je ERSTE zaklade u suradnji s Interkulturalnim centrom (Austrija) te s Nadácia Slovenskej sporiteľne (Slovačka) uz potporu ministarstava obrazovanja iz svih zemalja sudionica

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3943

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na platformi Doniraj.org

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj, koje su osnovane i djeluju na području lokalnih zajednica u pet slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske) .Doniraj.org Zaklade Slagalica je jednostavan i brz alat za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije civilnog društva koje imaju ideju koja potiče razvoj njihove lokalne zajednice i kojima nedostaju sredstva za njenu realizaciju, a koja se mogu prikupiti motiviranjem građana na doniranje. Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije koje pozitivno utječu na razvoj lokalne zajednice, jačaju civilno društvo i multi-sektorsku suradnju i uključuju veći broj građana u društveno korisne aktivnosti. Doniraj.org je namijenjen za prijavu malih projekata ili jednokratnih akcija koje su pokrenute od strane same organizacije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri vašoj organizaciji. Organizacije čiji projekti će biti odabrani, dobit će dodatnu podršku i praćenje od strane Zaklade Slagalica.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/IPA2012-aktivnosti-filantropija/poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-na-platformi-doniraj-org-507/

Otvorene prijave za nagrade RegioStars 2017

Nadležno tijelo: Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije

Mogući prijavitelji: RegioStars nagrade su godišnje natjecanje koje raspisuje Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije s ciljem pronalaska najinspirativnijih i najinovativnijih europskih projekta sufinanciranih putem kohezijske politike EU-a. Finalisti, odabrani od strane neovisnog žirija, bit će pozvani na svečanost dodjele RegioStars nagrada, koja će se održati u utorak, 10. listopada 2017. tijekom Europskog tjedna regija i gradova 2017. Kategorije nagrada su: 1.Pametna specijalizacija u inovaciji malih i srednjih poduzetnika, 2.Energetska unija: klimatska akcija, 3.Osnaživanje žena i aktivna uključenost, 4.Edukacije i osposobljavanja, 5.CityStars: Gradovi u digitalnoj tranziciji. Prijaviti se možete do 10.04.2017. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/otvorene-prijave-za-nagrade-regiostars-2017

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Provođenje programa/projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja. 3. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2017. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.800.000,00 kn. 5. Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 150.000,00 kn. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan program/projekt.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Objavljen Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa je odabir odgovarajućih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv, a koja će biti nadležna rješavati online i offline potrošačke sporove podnesene protiv trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o domaćim ili prekograničnim sporovima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je za sufinanciranje notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Državnom proračunu osiguralo financijska sredstva za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-tijela-za-alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova-za-2017

Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Projekte mogu prijaviti srednje strukovne i umjetničke škole čiji su osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska, a svaka škola koji se kandidira na projekt, prijavljuje tim koji se sastoji od 1 voditelj projekta (profesor/mentor) i najmanje 3 članova (učenika). Iznos zatraženih sredstava može najviše biti 20 tisuća kuna, ukoliko se prijavljuje jedan prijavitelj (škola), odnosno 40 tisuća kuna ukoliko se prijavljuju dva ili više prijavitelja (partneri). Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen na povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti, pozitivnim učincima u zaštiti okoliša, uvođenju novih tehnologija, uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.), zatim za projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.) te za nove oblike promocije kao što su branding, uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet) i dr

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39047

Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

Nadležno tijelo: Hrvatska zajednica županija

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva.Hrvatska zajednica županija i ove će godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Na ovaj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a njihova provedba u potpunosti će se pokriti sredstvima LADDER projekta. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. Hrvatska zajednica županija projekte će sufinancirati u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji se provodi u 19 zemalja članica Europske unije i 17 zemalja koje nisu članice Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine koliko traje projekt LADDER.

http://www.hrvzz.hr/novosti/hrvatska_zajednica_zupanija/otvorene_prijave_za_financiranje_dear_projekata-8028/

Mjera 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; Strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2

Nadležno tijelo: Europski poljoprivredni fond za rurarlni razvoj

Mogući prijavitelji: Zainteresirani poljoprivrednici mogu se prijaviti na tečajeve strukovnog osposobljavanja. Strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske. Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja. Za strukovno osposobljavanje sudionici izobrazbe ne plaćaju naknadu. Isto je sufinancirano sredstvima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/strukovno-osposobljavanje-u-sklopu-mjere-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja/

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada

Nadležno tijelo: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Mogući prijavitelji: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017. Prijave za Natječaj podnose se zaključno do 8. ožujka 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

Objava javnog poziva za suradnju između Švicarske i Hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program Eurostars

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Kroz sljedeće 3 godine, Hrvatska i Švicarska će usmjeriti zajedničke napore u promociji sudjelovanja hrvatskih malih i srednjih poduzetnika (MSP) u Eurostars programu. Iz tog razloga zajednički objavljuje bilateralni poziv za projektne pretprijave inovativnih istraživačko-razvojnih projekata. Poziv je otvoren za sve sektore i za suradnju sa svim zemljama članicama programa Eurostars. U sklopu poziva tu su i planirana događanja na kojima će hrvatski poduzetnici moći pronaći potencijalne partnere za prijavu svojih projekata, a za koja će moći dobiti pokriće putnih troškova. Prva pretprijava je do 13.2.2017. godine (povratne info do 22.2.2017.) – rok pune prijave do 2.3.2017. Druga pretprijava je do 14.07.2017. (povratne info do 21.07.2017.) – rok pune prijave do 14.09.2017.

http://www.hamagbicro.hr/objava-javnog-poziva-za-suradnju-izmedu-svicarske-i-hrvatske-na-istrazivacko-razvojnim-projektima-kroz-program-eurostars/

Javni poziv za sudjelovanje u projektu "Akademija regionalnog razvoja i fondova EU"

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su studentske udruge koje su upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata. Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširena postojeća znanja o EU fondovima, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi EU projekata te mogućnostima za mlade koji se financiraju EU sredstvima. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2017. godine. Osim informativno-obrazovne svrhe projekt ima i natjecateljski karakter, a najaktivniji i najuspješniji sudionici bit će posebno nagrađeni na kraju provedbe projekta

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu

Interreg MEDITERAN 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, privatne ustanove. Cilj ovog Programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi …) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji. Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo: - najmanje četiri financijska partnera, - iz najmanje četiri države, - od kojih barem tri moraju biti iz država članica u sklopu Mediteranskog područja. Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje (do 20%). Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320,00 EUR. Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava iznosi 233.678.308,00 EUR. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85% (odnosno 50% za mala i srednja poduzeća koja sudjeluju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću (eng. General Block Exemption Regulation – GBER)), dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

http://www.strukturnifondovi.hr/program-transnacionalne-suradnje-interreg-mediteran-2014-2020-drugi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c

Nadležno tijelo: Zaklada "Kultura nova"

Mogući prijavitelji: Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za razvoj programskih kapaciteta organizacija. Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn. Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije: b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn, c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn. Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017. Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu na ovaj javni poziv za predlaganje projekata u Programskom području 2 u svakoj od dviju kategorija.

http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2017-rok-15032017

Drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Zemlje sudionice Javnog poziva su: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka i Rumunjska. Partneri hrvatskih prijavitelja mogu biti i iz drugih zemalja osim ovih navedenih. EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Ciljevi programa su:- potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; - potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika; - otvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Za ovaj Poziv nema određenog budžeta, iznos stope sufinanciranje iznosi 50% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu projektnih pretprijava je 28. veljače 2017.g. Krajnji rok za dostavu punih projektnih prijava je 31. ožujka 2017.g.

http://www.hamagbicro.hr/milijun-kuna-za-medunarodne-poduzetnicke-projekte-kroz-program-eureka/

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u: III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka, I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave) te II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka. Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om, a najviši udjel u sufinanciranju pojedinog projekta može biti do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje. Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 45.000.000,00 HRK.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-podrske-regionalnom-razvoju/3537

Sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu poslovnih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne)samouprave

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti za pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedince lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47128

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mogući prijavitelji: U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo je donijelo odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu. Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koji će potaknutu ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Ministarstvo će prihvaćene projekte sufinancirati u određenim udjelima ovisno o skupini u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu razvijenosti i taj udio se kreće od 40 do 80%. Sredstva kapitalne pomoći općinama ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 450.000,00 kuna. U Državnom proračunu osigurano je ukupno 40.000.000,00 kuna.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47143

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku. Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencija za plaćanje. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati. Svi zainteresirani korisnici mogu se javiti u Regionalnu razvojnu agenciju Požeško-slavonske županije-PANORU d.o.o.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1328

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge. Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata. Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Godišnjim programom za 2017. godinu Ministarstvo nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 100.000,00 kn s PDV-om. Ukupan iznos sredstava koji se planiraju za Program iznose 72.000.000,00 kn. Indikativni iznos sredstava za projekte na području Požeško-slavonske županije je 4.866.945,61 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-u-2017-godini-po-programu-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu sa Uredbom(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija. Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HR. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1326

Otvoren Natječaj za filantropa 2016. godine za Slavoniju i Baranju

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Zaklada Slagalica uz podršku predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović te Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje natječaj za petu dodjelu Nagrade Johann Kohlhofer za filantropa godine Slavonije i Baranje za poslovne subjekte koji su tijekom 2016. godine na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa. Svrha ove nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja. Za nagrade se mogu nominirati: -domaće male i srednje tvrtke, -ogranci stranih tvrtki koji posluju na području Republike Hrvatske, -javna i državna trgovačka društva, obrtnici te korporativni fondovi i zaklade, koji su tijekom 2016. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/nagrada-filantropija/otvoren-natjecaj-za-filantropa-2016-godine-za-slavoniju-i-baranju-499/

Najava natječaja: Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti, zakonodavna tijela (tijela regulirana javnim pravom), privatna neprofitna tijela. Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Cilj programa Interreg Europa je podrška razvoju Kohezijske politike u smanjenju razlike razvoja, rasta i kvalitete života. Ovaj poziv je namijenjen za podnošenje prijedloga za projekte međuregionalne suradnje. Kandidati se pozivaju da podnesu prijavu projekta u okviru jedne od specifičnih ciljeva navedenih u nastavku: -jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija, -jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća, -podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima, -zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitosti. Ukupni proračun ERDF je oko 145.000.000,00 eura

http://www.strukturnifondovi.hr/program-medjuregionalne-suradnje-interreg-europe-pripremite-se-za-treci-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

Otvoreni poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koji se provode na unutrašnjem tržištu EU i u trećim zemljama

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore a posebno: - sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i kojih je obuhvaćeno tim programom, -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore, -priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, -tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Pod motom "Uživajte, to je iz Europe" politika je promocije koja ima za cilj pomoći sektorima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u proboju na međunarodna tržišta i osvještavanju potrošača o naporima europskih proizvođača u osiguravanju kvalitete proizvoda. Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera u okviru jednostavnih programa (jedna ili više organizacija u istoj državi članici) iznosi 90.000.000,00 EUR, a ukupna proračunska sredstva namijenjena sufinanciranju programa u kojima sudjeluje više korisnika (organizacija u više država članica ili jedne ili više europskih organizacija) iznose 43.000.000,00 EUR.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=18931

Natječaj za prijavu programa/projekata udruga-društva prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su udruge - društva prijateljstva koja potiču, promiču i unaprjeđuju prijateljske odnose i suradnju Republike Hrvatske i drugih država, kroz suradnju na kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i drugim područjima društvenog djelovanja. Prijavitelji se također mogu prijaviti i u partnerstvu. Ovim se Natječajem planira financirati okvirno 60 programa/projekata. Očekivani iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti s pojedinim prijaviteljem za programa/projekta putem ovog Natječaja je u rasponu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna. Ukupna vrijednost Natječaja je 2.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u Državnom proračunu za 2016. godinu.

http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Objavljen poziv za prijavu projekta u okviru Dunavskog fonda za strateške projekte - DSPF

Nadležno tijelo: Dunavski fond za strateške projekte (DSPF)

Mogući prijavitelji: Partneri u projektu mogu biti pravne osobe odnosno tijela nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi, akademska zajednica i sveučilišta, razvojne agencije kao i udruge i ostali socijalni partneri. Vodeći partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u Dunavskoj regiji a projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije pri čemu projektno partnerstvo moraju sklopiti organizacije iz najmanje dvaju zemalja. Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. godine i predviđa se da će se financirati 10 do 12 projekata u trajanju 12 mjeseci. Planirani početak provedbe je 1. listopada 2017. godine a završetak 30. rujna 2018. godine. Iznos financiranja po pojedinačnom projektu će biti između 70.000 i 100. 000 eura a ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura. Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:-treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja,-nisu prethodno financirana,-ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program,-važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni

http://www.danubecultureandtourism.eu/news/application-process-under-danube-strategic-project-fund-is-open

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, te koje aktivno djeluju u području zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Visina raspoloživih financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekta savjetovanje potrošača za 2017. godinu za četiri regije u Republici Hrvatskoj, iznosi do 1.250.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2017-godinu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednjoškolske ustanove. Partnerstvo na projektu je obavezno. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Opći cilj ovoga poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, dok je specifični cilj povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti. Minimalni iznos po projektu je 500.000,00 kn a maksimalni iznos po projektu je 1.500,000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovog Poziva (uključujući i društva Crvenog križa) i domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti Socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrb. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba organiziranjem dnevnih aktivnosti. Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn. Financijske podrške koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovoga Poziva su u iznosu od najmanje 30.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-starijih-osoba/3406

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola), javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera). Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-uo-04-2-1-02

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi 50.000,00 eura po korisniku. Preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1320

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Umjetnost i kultura za mlade

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura za mlade" usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj ovoga natječaja je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti su: -potpore za inovacije za MSP-ove, -potpore za inovacije proces i organiziranje poslovanja, -prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kn. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 114.000.000,00 kn.

http://europski-fondovi.eu/content/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetni-tvu

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2, te omogućava tvrtkama da pošalju raniju verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostar 2 program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava nije obavezna, no na taj način tvrtke imaju mogućnost provjeriti koliko je njihov projekt u skladu s propozicijama programa te dobit konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rok za podnošenje pretprijave je 20.01.2017. godine dok je rok za podnošenje pune prijave 02.03.2017. godine. Eurostar je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/

Poziv za dostavu primjera dobre prakse: URBACT III - Primjeri dobre prakse

Nadležno tijelo: URBACT

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:-gradovi iz EU 28 (gradovi, općine); -ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika). Cilj ovoga natječaja je razmjena dobrih praksi među gradovima i lokalnim javnim tijelima u odnošenju i rješavanju problema koji su zajednički svim urbanim sredinama u EU. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

http://europski-fondovi.eu/content/urbact-iii-primjeri-dobre-prakse

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti. Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije. Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 196.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava je: 2.000.000,00 kn a najviši iznos bespovratnih sredstava je: 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1316

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: -su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, -u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora. Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine. Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.eu-projekti.info/najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Zapošljavanjem većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, povećat će se dostupnost usluge osobne asistencije. Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

OTVOREN POZIV: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: - jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove osnovane od strane navedenih jedinica ili Republike Hrvatske obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta pri čemu su predmetne zgrade u vlasništvu tih javnih ustanova, navedenih jedinica ili Republike Hrvatske. - javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju sljedeća dva uvjeta: da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske te da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu, ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. Najniži iznos bespovratnih sredstava je: 80.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava je: 10.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1309

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" - provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

http://mps.hr/default.aspx?id=18826

Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA1)- mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Ključna aktivnost 2 (KA2)- suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse te Ključna aktivnost 3 (KA3)- podrška reformi politika. Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu/

Erasmus+; KA2: Koalicije znanja

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: visokoškolske ustanove i poduzeća. Koalicije znanja između visokoškolskih ustanova i poduzeća imaju za svrhu podizati inovacije, poduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjenu znanja i/ili multidisciplinarno učenje i poučavanje. Aktivnosti koje se potiču ovim Programom su: jačanje inovacija u visokom obrazovanju, poduzetništvu i na širem društveno-ekonomskom okruženju, razvoj poduzetničkog razmišljanja i vještina te poticanje protoka i razmjene znanja između visokih učilišta i tvrtki. Maksimalni iznos potpore za dvije godine trajanja projekta je 700.000,00 eura, a maksimalni iznos potpore za tri godine trajanja projekta je 1.000.000,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-ka2-koalicije-znanja

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: pravne i fizičke osobe. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1305

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini"

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" obavještavamo Vas da je došlo do izmjena u natječajnoj dokumentaciji.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15050&sec=1933

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Mogući prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici. Cilj ove potpore je ulaganje u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1303

Poziv na prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u RH

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj da prijave nove korisnike usluge osobne asistencije.

http://www.mspm.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/novosti-569/poziv-za-prijavu-novih-korisnika-usluge-osobne-asistencije-udruga-osoba-s-invaliditetom-i-udruga-koje-djeluju-u-korist-osoba-s-invaliditetom-u-rh/2357

Otvorene prijave za Europsku nagradu za digitalne vještine 2016.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: pojedinci, organizacije, tvrtke, javne vlasti, škole, sveučilišta, nevladine organizacije i udruge ispunjavanjem obrasca za prijavu. Pobjednici i finalisti bit će odabirani kroz četiri kategorije: digitalne vještine za sve, digitalne vještine za radnu snagu, više i bolje obučeni ICT stručnjaci u Europi te digitalne vještine u obrazovanju.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-now-new-european-digital-skills-award-2016

Nacionalna zaklada pokrenula vremenski ograničenu inačicu Programa Europa Plus

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je, uvažavajući otežane financijske uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva u 2016. godini, objavila vremenski ograničene i ciljane inačice Programa Europa Plus, prvenstveno za međufinanciranje, ali i za predfinanciranje odobrenih projekata iz fondova Europske unije. Cilj Poziva je omogućiti financijsku stabilnost organizacija civilnoga društva i kvalitetnu provedbu odobrenih im projekata iz fondova Europske unije.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3922

ERASMUS+ : Suradnja s civilnim društvom u području mladih

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: europske nevladine organizacije (ENVO-i) te mreže na razini EU-a (neformalna mreža). Raspoloživa sredstva: za ENVOI-e koji su isključivo posvećeni mladima iznose 70% raspoloživih sredstava, za ENVOI-e koji su posvećeni širem djelokrugu, ali i mladima iznose 10% raspoloživih sredstava, dok za neformalne mreže koje su isključivo posvećene mladima iznose 20% raspoloživih sredstava.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-suradnja-s-civilnim-dru-tvom-u-podru-ju-mladih

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova višestambenih zgrada

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji za GRUPU 1 (energetska obnova višestambene zgrade) su u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade. Prihvatljivi prijavitelji za GRUPU 2 (horizontalne mjere) su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Sektor za energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost ovoga Poziva iznosi 152.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297

OTVOREN NATJEČAJ: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu iznosi 40.000,00 kuna, dok maksimalni iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge koje zadovoljavaju općim uvjetima raspisanih u Natječaju. Opći cilj Natječaja je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite u skladu s najvišim međunarodnim i europskim standardima. Ukupni iznos sredstava je 658.640,00 eura.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-financiranje-projekta-u-podrucju-pruzanja-psihosocijalne-pomoci-traziteljima-medunarodne-zastite-za-razdoblje-od-dvije-godine

Raspisan Program: "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 eura, a najmanji iznos do 1.000,00 eura. Program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 eura, a minimalni 25.000,01 eura

http://www.hamagbicro.hr/10644-2/

OTVOREN NATJEČAJ: Potpora za europske projekte suradnje: Program Kreativna Europa

Nadležno tijelo: Europska Komisija

Mogući prijavitelji: kulturni subjekti koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. Ukupan iznos sredstava iz ovog Poziva koji će biti dodijeljen tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/potpora-za-europske-projekte-suradnje-0

NAJAVA NATJEČAJA: Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 2. javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima: da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje /hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Raspoloživa bespovratna sredstva za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1294

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna alokacija za dodjelu potpora iz ovoga Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kuna.

https://udruge.gov.hr/vijesti/najava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja/3680

Najava natječaja: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih. Opći cilj je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Ukupni iznos Poziva je 30.039.000,00 kuna, minimalni iznos potpore je 300.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 800.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Najava natječaja: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu je 40.000,00 kuna, dok maksimalan iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

Najava natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: suvlasnici višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada. Opći cilj je postizanje energetskih ušteda - smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 532.000.000,00 kuna. Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektom prijedlogu iznosi 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos sredstava u ukupnoj vrijednosti 10.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1284

Poziv za izradu idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Nadležno tijelo: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Mogući prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu. Područje: velika poduzeća, infrastruktura, promet. Prihvatljivi projekt je Izrada idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika. Visina dostupnih financijskih sredstava iz EFRR-a namijenjenih za ovaj poziv iznosi 340.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1291

OTVOREN NATJEČAJ: Razvoj poslovne infrastrukture

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

NATJEČAJ za financijsku podršku građanskim akcijama: "Naš doprinos zajednici"

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge, zaklade i ustanove (škole,vrtići,domovi umirovljenika i drugi) registrirane u Republici Hrvatskoj u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji. Visina financijske podrške je do 13.000,00 kn, a dodijelit će se do 15 podrški. Natječaj je za građanske akcije s područja 5 županija Slavonije: Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija te Virovitičko-podravska županija.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-442/

Izmjene i dopune natječajne dokumentacije u sklopu Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Zbog veće nejasnoće Uputa za prijavitelje objavljene su Izmjene i dopune natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dostupan je i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/izmjene-i-dopune-natjecajne-dokumentacije-u-sklopu-poziva-podrska-organizatorima-volontiranja-za-unaprjedjenje-menadzmenta-volontera-i-provedbu-volonterskih-programa/3662

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

Nadležno tijelo: ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali poduzetnici (do 31.12.2015. minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici, poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za male i srednje poduzetnike 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-prema-programu-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-proizvodne-tehnologije

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Mogući prijavitelji: udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3906

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. "Ulaganja u građevine javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-2-1-ulaganja-u-gradenje-javnih-sustava-za-vodoopskrbu-odvodnju-prociscavanje-otpadnih-voda/

JAVNI POZIV za iskaz interesa: Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru z ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije. Prihvatljivi prijavitelji su oni koji su se javili na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u predodabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na ovoj Poziv te su temeljem ispunjenja kriterija dobili: Odluku čelnika PT1 o ispunjavanju kriterija za javljanje na ovaj Poziv i upisani su na Listu odabranih prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ovaj Poziv, te nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-pred-odabiru-za-ispunjavanje-kriterija-za-prijavu-na-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije • jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Natječaj za operaciju 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Natječaj obuhvaća gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-431---investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2038.aspx

OTVORENI JAVNI POZIV: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: učenici srednjih škola koji se obrazuju u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine", broj 42/08).

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471

JAVNI POZIV: Naukovanje za obrtnička zanimanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove). Prioritet ovog Poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470

NAJAVA PROGRAMA regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: srednji i veliki poduzetnici. Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

http://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-i-ove-godine-provodi-program-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-nove-tehnologije

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259

NAJAVA OTVORENOG POZIVA: Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: škole. Poziv na dostavu projektnih prijedloga je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14889&sec=1933

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: centri za socijalnu skrb u sljedećim županijama: Primorsko - goranska županija, Bjelovarsko - bilogorska županija, Osječko - baranjska županija, Vukovarsko - srijemska županija, Dubrovačko - neretvanska županija, Karlovačka županija, Istarska županija, Splitsko - dalmatinska županija, Krapinsko - zagorska županija, Brodsko - posavska županija, Požeško - slavonska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija. Predmet ovog Poziva je stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1279

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić, Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ - Osijek , Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Svrha ovog Poziva je podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/objavljeni_pozivi_na_dostavu_projektnih_prijedloga_za_unaprjedivanje_socijalne_infrastrukture_u_procesu_deinstitucionalizacije

E-impuls

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Ličko-senjska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Dubrovačko-neretvanska županija (isključivo otoci), Zadarska županija (isključivo otoci), Primorsko-goranska županija (isključivo otoci).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269

Razvoj e-usluga

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije). Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1274

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj , Dom za odrasle osobe „Bidružica“-Desinić , Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ -Osijek, Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ –Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi –Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ –Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ –Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Predmet Poziva je prilagoditi 18 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1273

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dječji dom Zagreb, Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Odgojni dom Bedekovčina, Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Braća Mažuranići“ –Novi Vinodolski, Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ –Lovran, Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ –Selce, Odgojni dom Mali Lošinj, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ –Slavonski Brod, Dom za djecu „Maestral“ –Split, Dom za odgoj djece i mladeži Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek. Predmet Poziva je prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1272

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Ministarstvo zdravlja, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bol nički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Klinička bolnica Dubrava, Klinička bolnica »Merkur«, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Klinika za ortopediju Lovran, Klinička bolnica »Sveti Duh«, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Varaždin, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko -kninske županije, Opća bolnica Gospić, Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1271

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: KBC "Sestre milosrdnice", KBC Split, OB Dubrovnik, OB "dr. Ivo Pedišić", KBC Osijek, OB Varaždin i OB Bjelovar Uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1270

JAVNI POZIV: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Glavni ciljevi ovog Programa su: usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Mogući prijavitelji mogu biti: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini- N A J A V A

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Opći cilj razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Minimalni iznos po projektu 400.000,00 HRK - Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/najava-poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/

Poticanje društvenog poduzetništva

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati. Mogući prijavitelji mogu biti mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263

Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Ciljevi programa potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika. Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/natjecaj-za-program-eurostars-2/

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u

http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u

http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx

OPERACIJA 8.5.2. „USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.2. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama 4. udruge civilnog društva i 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i 2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika (NN 45/16). Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-852-%E2%80%9Euspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture%E2%80%9C-1988.aspx

Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.5.„KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva javne potpore iznose ukupno 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. IZMJENA NATJEČAJA: Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 10. studenoga 2016. godine. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu vrijedi do 10. studenoga 2016. godine.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljena-izmjena-natjecaja-za-provedbu-podmjere-8-5-provedba-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura/

N A J A V A : Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Specifični ciljevi su: • poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora; • stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu; • stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti i slično) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih, udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva. Prihvatljivi partneri: • udruge; • ustanove za obrazovanje odraslih; • poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva; • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 31.500.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.000.000,00 kuna. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u lipnju 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=33136

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“; Investicijskog prioriteta 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/3691/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 10ii “Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju”; Investicijskog prioriteta 10iii „Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija“; Investicijskog prioriteta 10iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-3-obrazovanje-i-cjelozivotno-ucenje-operativnog-programa/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-2-socijalno-ukljucivanje-operativnog-programa-ucinkovit/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Prioriteti ovog poziva su 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage”. Prioritet 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade." Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-1-visoka-zaposljivost-i-mobilnost-radne-snage-operativnog/

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge

Mogući prijavitelji: Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta IPA Prekogranična suradnja Europska teritorijalna suradnja Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Erasmus + Sedmi okvirni program (FP7) Obzor 2020 Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) Višekorisnička IPA Kreativna Europa Program o pravima, jednakosti i građanstvu natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2016-3551/3551

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Predmet natječaja je dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine

http://www.apprrr.hr/objavljen--natjecaj-za-provedbu-operacije-413-%E2%80%9Ckoristenje-obnovljivih-izvora-energije%E2%80%9C--1973.aspx

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. P R I J A V E na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

Kompetentnost i razvoj MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici - Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti-najniži iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 HRK dok najviši iznos iznosi 1.500.000,00 HRK maksimalni intezitet potpore iznosi 90%

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera. Najniža vrijednost potpore iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore iznosi 56.000.000,00 HRK.

http://www.mingo.hr/page/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača. Ciljevi Programa su: Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge. Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala. Mali gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj

http://www.hamagbicro.hr/javni-poziv-program-poduzetnickog-kapitala-za-inovacije-i-poduzetnistvo/

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=14429

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Nadležno tijelo: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1206

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

NAJAVA - Ograničen poziv -Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu je 1.000.000,00 EUR, dok najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti projektu iznosi 15.000.000,00 EUR.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Erasus+ su javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacije mladih.

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Fizičke osobe

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji:

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji:

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: