Projekti

“Slavonska mreža” na području Požeško-slavonska županije

Požeško-slavonska županija je u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom Osijek i četiri županije istočne Hrvatske krajem 2012. g. pokrenula projekt „Slavonska mreža“ – razvoj širokopojasnog pristupa na području pet županija Slavonije i Baranje. Broj i gustoća priključaka korisnika širokopojasnog pristupa Internetu u RH je znatno ispod prosjeka zemalja članica EU, a na području pet županija slavonske regije ove su vrijednosti i ispod prosjeka RH. Projekt „Slavonska mreža“ je usklađen s “Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja” te Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju 2012.-2015. te Digitalnom Agendom za Europu 2020. Projektom se želi omogućiti ŠP pristup za 75% stanovništva u pet županija SliB do 2020. g.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Požeško-slavonska županija
Partneri:
Elektrotehnički fakultet Osijek, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko-podravska županija
Vrijednost projekta
250.000,00
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
Fond / Operativni program:
MINGORP – MINPO
Skip to content