Projekti

Rural–Eno–Gastro (REG)

Cilj projekta je promjeniti ishode učenja na nivou samih programa, a isto tako na nivou kolegija koji se provode na biotehničkim znanostima. Riječ je prehrambenoj tehnologiji, vinogradarstvu, vinarstvu i voćarstvu usmjereno normalnom podizanju kvalitete nastave, kvalitete općenito studenata isto tako i podizanju kvalitete samog nastavnog kadra koji će praktički proći edukaciju upravo o ishodima učenja, ali isto tako o sljubljivanju hrane i vina.

Kroz projekt je moguće ostvariti kupovinu opreme i to u vrijednosti od približno 200 tisuća kuna, a riječ je o e-učionici dakle studenti će je imati mogućnosti koristiti nakon same provedbe projekta, a isto tako je predviđena kupovina laboratorijske opreme više usmjerene za mikrobiološka istraživanja na ova dva studija.osim u e-učionice izraditi će se mobilna aplikacija za studente koja će omogućiti studentima od rezerviranja samih ispita, informiranja studenata, slanja kratkih poruka i u sklopu e-učionice studenti će imati mogućnost kontaktiranja sa svojim nastavnicima putem video linka, putem nove tehnologije.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Veleučilište u Požegi
Partneri:
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Vrijednost projekta
920.000,00 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
od 10.07.2015. (15 mjeseci)
Fond / Operativni program:
IPA IV

Povezane vijesti

Skip to content