Projekti

Potprogram V. Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU za 2015. godinu

Projektom je predviđeno obavljanje sljedećih edukativnih aktivnosti:

1. Mogućnosti financiranja kroz europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014-2020.

2. Financijsko upravljanje i kontorla provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih pfondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

3. Vještine upravljanja projektom – Project Management

4. Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi

5. Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

6. Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije
Partneri:
Vrijednost projekta
49.861,06 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
2015-2016.
Fond / Operativni program:
MRRFEU
Skip to content