Projekti

Osnivanje multifunkcionalnog centra za osobe s invaliditetom u Požegi – MFC / Establishment of multifunctional centre for persons with disabilities in Požega – MFC Požega

Aktivnosti:
1. Provođenje analize situacije – istraživanje potreba osoba sinvaliditetom u PSŽ i analiza aktivnosti  postojećeg Centra za rehabilitaciju u Zagrebu, te izrada plana rada i dugotrajne održivosti budućeg MFC-a u Požegi. 
2. Pripremne aktivnosti za osnivanje MFC centra – usklađivanje sa pravnim propisima, izrada tehničke i stručne dokumentacije kao preduvjeta za osnivanje MFC-a. Opremanje i osiguranje prostora MFC-a, uključivanje barem 4 osobe u rad s korisnicima MFC-a. 
3. Osnivanje MFC-a u Požegi i educiranje osoblja MFC-a – izrada dokumentacije za centar, 5 dana obuke osoblja MFC-a Požege održana, izrada materijala za obuku. Osnivanje Radnog centra za osobe s invaliditetom, obuka osoblja MFC-a koristeći izravno iskustvo CRZ-a. 
4. Edukacija i zapošljavanje ciljne skupine – selekcija osoba s invaliditetom za radne aktivnosti u Centru. Obuka korisnika na radnom mjestu tijekom razvoja proizvoda. Psiho-socijalna podrška korisnicima tijekom radnog vremena. Zapošljavanje korisnika MFC-a u Centru. Proizvodnja pilot serija proizvoda koji će biti pozicionirani na tržište. Potrebno 30 dozvola od strane roditelja/ skrbnika osoba s invaliditetom, 30 navedenih osoba će se educirati i prroći radnu terapiju, 15osoba će bit obučeni za neke ili sve faze razvoja proizvoda. 
7 osoba s invaliditetom će potpisati ugovore za rad i razvit će pilot serije proizvoda, barem 25 sati savjetovanja bit će održano za članove ciljne skupine. 
5. Promocija aktivnosti  i proizvoda  MFC Požega – razvijanje marketinške strategije, dizajniranje vizualnog identiteta proizvoda, promocija proizvoda potencijalnim klijentima, dizajniranje i printanje portfolija za promociju proizvoda, organiziranje 1 sajma i 4 prezentacije proizvoda lokalnim poduzećima u svrhu promocije proizvoda, organizacija sudjelovanja na 2 sajma, Otvorena vrata za promociju MFC-a. 

 

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Grad Požega
Partneri:
Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o, Centar za rehabilitaciju Zagreb (CRZ), Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – MI Požega
Vrijednost projekta
153.916,09 EUR
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
Fond / Operativni program:
IPA IV
Skip to content