Projekti

Osiguravanje standardnih uvjeta za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u trima srednjim školama u Požegi: Gimnaziji, Glazbenoj školi i Katoličkoj gimnaziji

Opći cilj:

Osigurati standardne uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u trima srednjim školama u Požegi: Gimnaziji, Glazbenoj školi i Katoličkoj gimnaziji.

Specifični ciljevi:

  1. Poboljšati tjelesnu spremnost, zdravlje i postignuća na sportskim natjecanjima učenica i učenika triju srednjih škola u Požegi: Gimnazije, Glazbene škole i Katoličke gimnazije.
  2. Povećati broj djece, mladih i prosvjetnih djelatnika koji se organizirano bave rekreativnim i natjecateljskim sportskim aktivnostima u Gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji.

Očekivani rezultati: 

  1. Izgrađena i opremljena trodijelna dvorana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture povezana «toplom» vezom s novom zgradom Gimnazije u Požegi.
  2. Izgrađeno i opremljeno školsko vježbalište kao vanjski prostor za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture uz novu školsku sportsku dvoranu i zgradu Gimnazije u Požegi.
  3. Uređeni ostali vanjski prostori i okoliš nove školske sportske dvorane i zgrade Gimnazije u Požegi: pješački prilazni putovi, parkiralište, školsko dvorište i hortikulturne površine sukladno mogućnostima lokacije.
  4. U novoj školskoj sportskoj dvorani i na vanjskom vježbalištu organizirana je i redovito se izvodi nastava tjelesne i zdravstvene kulture u trima srednjim školama u Požegi: Gimnaziji, Glazbenoj školi i Katoličkoj gimnaziji, sukladno mjerilima Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
  5. U novoj školskoj sportskoj dvorani i na vanjskom vježbalištu organizirane su i redovito se izvode izvannastavne rekreativne i natjecateljske sportske aktivnosti i tjelovježba.
  6. Kapaciteti nove školske sportske dvorane i vanjskog vježbališta redovito su popunjeni u organizacijski i tehnički najvećoj mogućoj mjeri tijekom nastavnih tjedana i u vrijeme učeničkog odmora.
Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Gimnazija Požega
Partneri:
Vrijednost projekta
2.148.429,25 EUR
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
05.12.2013. uvršen na indikativnu listu projekata 2014-2020.
Fond / Operativni program:
MZZO
Skip to content