Projekti

medicinski-maser.net

CILJEVI: Doprinijeti jačanju moći djelotvornosti i povećanju razine sudjelovanja odraslih učenika na tržištu rada te stvaranje preduvjeta za brže zapošljavanje kroz osposobljavanje konkurentnog medicinskog osoblja i suradnja između edukacijskih jedinica i lokalnih medicinskih centara. 

REZULTATI: Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa lokalnim medicinskim centrima, razvoj programa osposobljavanja i nabava specijalne opreme za fizioterapiju nakon čega će uslijediti implementacija programa osposobljavanja.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Srednja škola Pakrac
Partneri:
Pučko otvoreno učilište “Obris”
Vrijednost projekta
134.915,84 EUR
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
Početak projekta: 6.11.2010. Završetak projekta: 5.3.2012.
Fond / Operativni program:
IPA IV
Skip to content