Projekti

LPZ vs. LPZ – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje vs. lokalno siromaštvo i isključenost / LPE vs. LPE – Local Partnership for employment vs. Local Poverty and Exclusion

CILJEVI: poboljšanje komunikacijskih kanala i procedura kroz poboljšanje tehničke infrastrukture i internih kapaciteta.                                                                                                                  

REZULTATI: LPZ članovi su osposobljeni prepoznati nove trendove na lokalnom tržištu rada i razumjeti uzročno.posljedični odnos kako bi mogli pripremati uspješne projekte, LPZ članovi su educirani za razvoj adekvatnih projekata unutar europskkih socijalnih fondova. Poslodavci, nezaposlene osobe, mediji i drugi relevantni dionici više su usredotočeni na strukturu, ciljeve i svrhu lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega
Partneri:
Regionalna razvojna agencija PSŽ
Vrijednost projekta
34.624,23 EUR
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
Projekt u provedbi 10.10.2013 – 09.10.2014.
Fond / Operativni program:
IPA IV
Skip to content