Projekti

Kuća graševine – multimedijalni edukacijski centar

Opći cilj: Unaprjeđenje poduzetničkog duha (poduzetničke djelatnosti i kapaciteta),te povećanje konkurentnosti gospodarstva i promicanje društvenog razvoja slavonske regije.

Specifični ciljevi:

  1. Jačanje i izgradnja poduzetničkih kapaciteta i turističkih sadržaja,radi poticanja razvoja poljoprivrednog sektora, tj. vinogradarstva i vinarstva PSŽ, BPŽ i VPŽ.
  2. Jačanje poduzetničkih potpornih institucija i poticanje suradnje između visoko-obrazovnog, javnog i privatnog sektora (Triple Helix sustav) radi unapređenja podrške poljopr. proizvođačima, tj. vinarima,vinogradarima, te ugostiteljima PSŽ, BPŽ i VPŽ.
  3. Razvoj vinsko-prehrambenog klastera  PSŽ, BPŽ i VPŽ, radi udruživanja snaga i promicanja sorte Graševina.
  4. Poboljšanje turističkog identiteta, tj. turističke atraktivnosti i ponude PSŽ, BPŽ i VPŽ, razvojem vinskog turizma.

 

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Grad Kutjevo
Partneri:
Grad Pakrac, Grad Pleternica, Veleučilište u Požegi, Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, Turistička zajednica Brodsko-posavske županija, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Regi
Vrijednost projekta
30.000,00
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
2013., 2014.
Fond / Operativni program:
MRRFEU
Skip to content