Projekti

Dom za starije i nemoćne osobe, Velika: Izgradnja novog objekta

Kratki opis projekta: 

Dom za starije i nemoćne osobe Velika izgradnju novog objekta Doma smatra izuzetno važnim radi osiguranja standarda kvalitete i dostupnosti svih oblika socijalne skrbi. Novi objekt se definira kao poluugrađeni, prislonjen na postojeći objekt i spojen na nivou prizemlja. Sadržaj građevine obuhvaća 53 sobe za smještaj pokretnih i nepokretnih osoba i invalida, sobe za liječnika, sestre i rehabilitaciju, sobe za administraciju, kuhinju, restoran, prostor za boravak, kapelicu, praonicu rublja i kotlovnicu raspoređene u podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje.

Modernizacijom, te izgradnjom novog objekta Doma proširile bi se socijalno-zdravstvene usluge na veći kapacitet relevantnih korisnika, odnosno na sve izraženiju potrebu za takvih uslugama. Osim institucionalnih usluga stalnim korisnicima Doma, ujedno njegovim stanarima, stvorili bi se uvjeti i za pružanje različitih oblika izvaninstitucionalnih usluga koje bi kroz modernizaciju prostora, tehnike i povećanje kadrovskih kapaciteta postale dostupne ne samo u prostoru Doma, nego i korisnicima na terenu – u vidu pružanja usluga dnevnog boravka u samom Domu, te pružanja “halo” usluga, njegovateljskih usluga i/ili druge pomoći na terenu.

Opći cilj: Modernizacija i osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti socijalno-zdravstvenih usluga u Požeško-slavonskoj županiji

Specifični ciljevi:

  1. Izgradnja novog objekta Doma za starije i nemoćne osobe u Velikoj koji se naslanja na stari objekt
  2. Pružanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga korisnicima socijalnih i zdravstvenih usluga

Očekivani rezultati: 

  1. Novi objekt Doma izgrađen – dovršeni svi građevinski, zemljani, betonski, izolaterski, instalaterski, fasaderski, limarski, bravarski, kamenarski, keramičarski, podopolagački, gipskartonski i soboslikarski radovi obavljeni za zgradu koja obuhvaća 53 sobe za smještaj, sobe za liječnika, sestre i rehabilitaciju, sobe za administraciju, kuhinju, restoran, prostor za boravak, kapelica, praonica rublja i kotlovnicu raspoređene u podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje.
  2. Novoizgrađeni objekt opremljen namještajem i opremom, te ugostiteljskom opremom
  3. Uređena kolnička konstrukcija s prilazom, parkirališnim mjestima (32), te postavljena prometna signalizacija
  4. Okoliš saniran i uređen.
Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Dom za starije i nemoćne osobe Velika
Partneri:
Vrijednost projekta
1.499.081,35 EUR
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
2014. uvršten na indikativnu listu projekata 2014-2020.
Fond / Operativni program:
Min. soc. politike i mladih
Skip to content