Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Projekti

Projekti financirani iz fondova Europske unije na području Požeško-slavonske županije od 2006. godine do danas

Status: Odobren / u provedbi

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj Zajedno do zdravlja

Nositelj: Opća županijska bolnica Požega

Javni poziv: KK.08.1.2.03 - Poboljšanje isplatvost i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Projektom je obuhvaćena izgradnja i opremanje bolničkog objekta u kojem je smještena dnevna bolnica internističkih, kirurških i pedijatrijskih djelatnosti,
jednodnevna kirurgija za sve kirurške djelatnosti uključujući i otorinolaringologiju, oftalmologiju, ortopediju i urologiju, te laboratorijska
dijagnostika dnevne bolnice. Bolnički objekt dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije bio bi smješten uz glavnu bolničku zgradu s njene zapadne
strane, povezan s njome s dva spojna hodnika u prizemlju i jednim na katu. Ukupna bruto površina objekta bila bi 1.800 m2, sadržavao bi građevinski dvije etaže jednakih površina, prizemlje i kat,koje bi bile i vertikalno povezane s dva odgovarajuća dizala.

Vrijednost projekta: 34.236.121,22
Bespovratna sredstva: 34.236.121,22
Tražena sredstva: 34.236.121,22
Status projekta: Odobren / u provedbi
Saznajte više

ESF - Europski socijalni fond Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika

Nositelj: Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Partner: Srednja škola "Stjepana Sulemanca" Pitomača, Ostali partneri i suradnici iz obrazovno, privrednog i civilnog sektora
Javni poziv: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Vrijednost projekta: 50.000.000,00
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Odobren / u provedbi
Saznajte više

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj Razvoj poslovne infrastrukture

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: RKR PSŽ Panora
Javni poziv: Razvoj poslovne infrastrukture

Svrha projekta je izgradnja poduzetničke poslovne infrastrukture kroz razvoj novih usluga i proizvoda koje takva infrastruktura omogućava te stvaranje institucionalne i savjetodavne podrške u korist razvoja malog i srednjeg poduzetništva što dovodi do stvaranja kvalitetne poduzetničke klime, novih tvrtki i otvaranje novih radnih mjesta.

Vrijednost projekta: 8.304.799,57 kn
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Odobren / u provedbi

Status: Završen

CARDS Stvaranje novih i modernih mogućnosti učenja za odrasle i mlade osobe u Pleternici, OCPL (podaci s Grada Pleternice)

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Grad Pleternica, Tehnička škola Požega i lokalne tvrtke

Obrazovni centar Pleternica rezultat je nastojanja da se poboljša razina informatičkog obrazovanja stanovništva, smanji nezaposlenost, te poboljša kvalificiranost radne populacije bez obzira na dobnu skupinu i prethodno obrazovanje. Obrazovni centar nudi tri programa obuke – programiranje i upravljanje CNC strojeva, ECDL tečaj, te CISCO umrežavanje računala.

Vrijednost projekta: 222.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 222.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

CARDS Poboljšanje esencijalnih socijalnih usluga i zapošljivosti proširenjem rezidencijalne skrbi za nepokretne starije osobe u Požegi

Nositelj: Dom za starije i nemoćne osobe u Požegi

Na lokaciji Doma za starije i nemoćne osobe izgrađen je stacionar s mogućnošću smještaja 54 nepokretne osobe, te osiguranja visokokvalitetne medicinske skrbi za ljude kojima je to najviše potrebno.  Također je obnovljena kotlovnica za protok tople vode za obje jedinice: staru i novu. Ovim je otvoreno 17 radnih mjesta zbog proširenja starog staračkog doma, te je poboljšana kvaliteta medicinske skrbi za nepokretne osobe.

Vrijednost projekta: 1.116.888,62 EUR
Bespovratna sredstva: 1.116.888,62 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

CARDS Uspostava cjelodnevnog centra za njegu i brigu djece s posebnim potrebama u Požegi

Nositelj: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama MI

Aktivnosti na navedenoj lokaciji bile su vezane za dovršetak gradnje prvog objekta Centra, te izgradnje drugog objekta. Ovaj projekt također je dio većeg projekta i smatra se ishodištem ispunjenja zacrtanog plana nastojanja značajnog povećanja kvalitete života djece s posebnim potrebama iz Požeške županije i susjednih županija putem uspostavljanja centra s odgovarajućim prostorom, opremom i stručnim osobljem obučenim za rehabilitaciju i rekreaciju štićenika (djece).  

Cilj ovog projekta također je nastojanje stvaranja novih radnih mjesta, ali ne putem zapošljavanja novog stručnog osoblja nego davanjem mogućnosti roditeljima djece s posebnim potrebama traženje zaposlenja s punim radim vremenom.

Vrijednost projekta: 674.788,00 EUR
Bespovratna sredstva: 310.987,56 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

CARDS Osnivanje poduzetničkog inkubatora unutar Poduzetničke zone u Pakracu

Nositelj: Grad Pakrac

Projektne aktivnosti u ovoj županiji bile su vezane za revitalizaciju postojećeg građevinskog objekta u svrhu njegove prenamjene u proizvodni objekt i uredski prostor.  Predviđeni su radovi na postavljanju električnih instalacija, vodoinstalacija i instalacija centralnog grijanja, kao i radovi u svezi opremanja ureda s namještajem i računalima.

Glavna zadaća Poduzetničkog Inkubatora je pružanje potpore i savjetovanje vlasnicima novotvorenih tvrtki. Kada tvrtke ostvare rast koji je dovoljan za samostalni opstanak na tržištu, tada odlaze iz poduzetničkog inkubatora, te se oslobađa mjesto drugoj novoj tvrtki ili postrojenju za proizvodnju. Na kraju, može se reći da Inkubator promovira dinamičniju okolinu za lokalne tvrtke (male i srednje poduzetnike) u Požeško-slavonskoj županiji.

Vrijednost projekta: 1.047.204,00 EUR
Bespovratna sredstva: 674.567,33 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

CARDS Sistematizacija pčelarstva i dostizanje standarda, te brendiranje tradicionalnih specifičnih sorti meda

Nositelj: Udruga pčelara Zlatna dolina

Monitoring medenja je započeo s 12 vaga u Požeško-slavonskoj županiji i 8 digitalnih vaga izvan županije, tj. u Baranji, Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Slav. Brodu, Našicama, Zagrebu, te u Lipiku i Požeštini. Laboratorijska oprema za peludnu analizu je  instalirana i radi se na prikupljanju nativnih referentnih preparata, a sve do obuke za rad po EU normama, a koja se ima odraditi na nekom akreditiranom europskom pčelarskom institutu. 

Vrijednost projekta: 65.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 65.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

CARDS YIPPEE-Integracija mladih u Pleternici

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Grad Pleternica, podružnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Požegi i Udruženje obrtnika Požega

Cilj projekta je udružiti mlade koji bi uz potporu sredstava iz projekta trebali početi aktivno djelovati u zajednici, educirati se ukoliko je to potrebno za njihovo zapošljavanje, ostvariti komunikaciju s gospodarstvenicima našega kraja, pomoći njihovom unapređenju svojim mladenačkim idejama i radom što onda samo po sebi vodi i zapošljavanju kod tih istih.

Projekt obuhvaća treninge, radionice, studijsko putovanje i edukaciju od strane stručnjaka. Uspostavljena je i suradnja s poslodavcima od kojih neki nama dolaze održati predavanja o svojim počecima, a nekima članovi Udruge idu u posjet.Jedan od rezultata projekta je i osnivanje Udruge OPPIDUM na inicijativu samih sudionika projekta.

Vrijednost projekta: 63.698,00 EUR
Bespovratna sredstva: 54.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

PHARE Razvoj uz znanje / Development with Knowledge

Nositelj: Grad Pakrac

Partner: Obrtnička komora Požeško-slavonske županije

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Modernizacija i rekonstrukcija prilazne ceste Zoni male privrede, Pakrac; 

2. Edukacija poduzetnika;

3. Edukacija menadžmenta poslovne infrastrukture;

4. Promocija projekta. 

Vrijednost projekta: 856.001,50 EUR
Bespovratna sredstva: 642.001,12 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

PHARE "Dajmo ženama priliku"/ Give Women a Chance

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Razvojna agencija Sjever DAN – Varaždin, Grad Pleternica, Centar za poduzetništvo Osijek i Hrvatsko žensko društvo

Projekt "Give Women a Chance! - Dajmo ženama priliku" je lokalno osmišljena inicijativa s ciljem stabilizacije životnih uvjeta dugoročno nezaposlenih i neaktivnih žena starijih od 40 godina s područja grada Pleternice putem treninga, edukacije, socio-pedagoške skrbi i (samo) zapošljavanja.

Ženama starijim od 40 godina pruža se prilika da se reafirmiraju na osobnoj razini kroz promicanje poduzetništva kao rješenja za nezaposlenost, te kroz identifikaciju osobnih preferencija ove dobne skupine, ali i konkretnih potreba lokalne zajednice i tvrtki u regiji.

Vrijednost projekta: 135.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 113.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC Stazama lipicanaca i kune

Nositelj: Grad Lipik

Cilj projekta: osnažiti turističke potencijale lokalne zajednice razvojem i jačanjem turističke infrastrukture gradova Lipika i Pakraca, što će u konačnici rezultirati s pet javnih i osam privatnih te međusobno povezanih, opremljenih i označenih destinacija.Uređenjem staze stvorit će se uvjeti za ruralni turizam za osam obiteljskih gospodarstava smještenih uz samu stazu te tri gospodarstva koja se nalaze u neposrednoj blizini staze. U budućnosti gotovo pedesetak obiteljskih farmi imat će mogućnost za uključenje u sektor ruralnog turizma.Obnovom postojećih i izgradnjom novih destinacija, povezanih obnovljenim i opremljenim stazama za pješake, bicikliste i jahače, ukupne duljine 98 kilometara, obogatit će se turistička ponuda te time povećati broj lokalnih, regionalnih i tranzitnih posjetitelja.

Vrijednost projekta: 515.397,84 EUR
Bespovratna sredstva: 386.548,38 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC Razvoj malih i srednjih poduzeća na području grada Kutjeva - Poslovna zona Kamenjača

Nositelj: Grad Kutjevo

CILJEVI: doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva i povećanju zaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji; doprinijeti povećanju ulaganja loklanih malih i srednjih poduzetnika u poslovnu zonu; podržati rast i konkurentnost postojećih, te stvaranje novih malih i srednjih poduzetnika u Kutjevu.

REZULTATI: razvijena poslovna zona Kamenjača s osnvnom komunalnom infrastrukturom, meteorološkom stanicom i laboratorijem za istraživanje kvalitete, dostupni investitorima po prihvatljivim cijenama; poslovno savjetovanje, certificiranje proizvoda, marketing.

Vrijednost projekta: 1.230.325,25 EUR
Bespovratna sredstva: 922.743,94 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC Poduzetnički inkubator Pakrac - Nova generacija

Nositelj: Grad Pakrac

CILJEVI: ojačati ekonomski rast u gradu pakracu i regiji kroz povećanje zaposlenosti i razvoj dinamične poduzetničke klime.

REZULTATI: 4 nove proizvodne jedinice dostupne poduzetnicima početnicima; educirano 25 tvrtki o osnovnim i naprednim poduzetničkim vještinama; nadogradnja specijalističkog znanja osoba zaposlenih u Poslovnom centru Pakrac i gradskom Uredu za ekonomiju zaduženih za MSP; povećanje poduzetničke svijesti u gradu i regiji.

Vrijednost projekta: 1,031.340,62 EUR
Bespovratna sredstva: 773.505,44 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Cvjetna budućnost / Floral Future

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Pleternički komunalac d.o.o. i Hrvatsko žensko društvo Pleternica

CILJEVI: pridonijeti socijalnoj koheziji kroz poboljšanje ekonomskog i cjelokupnog statusa žena preko 40 godina starosti te iskorjenjivanje nejednakosti spolova na tržištu rada povezanih sa zanimanjima dizajniranja eksterijera, poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta žena iznad 40 godina u Pleternici kroz osnaživanje, obrazovanje i novostečene vještine u hortikulturi, te stvaranje širokog spektra mogućnosti za zapošljavanje mladih nezaposlenih žena (24-49 godina) kroz (cvjetno) računalni tečaj tehničkog crtanja.

REZULTATI:Provedena dobro posjećena predavanja o hortikulturi, sadnji te drugim poljoprivrednim temama. Kreirane neformalne ženske mreže za suradnju i međusobnu podršku. Provedeni prilagođeni programi obuke za žene u rasponu od stručnih vještina povezanih s hortikulturom (i cvjetnim projektiranjem), potrebni za punopravno sudjelovanje ciljne skupine na tržištu rada. Osnovani uvjeti za neposrednu primjenu stečenih znanja i vještina u području dizajna eksterijera i hortikulture kroz rad u novoizgrađenom plasteniku u Poduzetničkog zoni Pleternica.

Vrijednost projekta: 127.107,00 EUR
Bespovratna sredstva: 108.041,11 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Jačanje položaja žena na tržištu rada - Women Empowerment Programme (WEP)

Nositelj: Požeško-slavonska županija

Partner: HZZ - Područna služba Požega, Poduzetnički centar Pakrac, Centar za podršku i razvoj civilnog društva "Delfin"

REZULTATI: osposobljavanje završilo 152 polaznice (knjigovodstvo, uzgoj cvijeća, uzgoj ljekovitog bilja, uzgoj povrća, njegovateljica)...

Vrijednost projekta: 144.449,47 EUR
Bespovratna sredstva: 123.125,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Puni krug / Full Circle

Nositelj: HZZ - Područna služba Požega

Partner: HGK, Županijska komora Požega; Poduzetnički centar Pakrac

CILJEVI: Smanjenje dugotrajne nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji. Za nezaposlene osobe kreiran je niz edukativnih radionica kojima se želi unaprijediti i razviti njihove kompetencije, ali i motivirati ih za aktivno traženje posla. Djelatnici HZZ PS Požega će unaprijediti svoje savjetodavne i komunikacijske vještine. Za poslodavce i poduzetnike kreirana je radionica o osnovama upravljanja ljudskim potencijalima. Svima će se omogućiti da stečena znanja primjene u radionici „igra uloga“ kroz simulirane situacije, a po završetku projekta da ih koriste u profesionalnom i privatnom životu.

REZULTATI:unapređenje vještina traženja posla dugotrajno nezaposlenih osoba te osnaživanje njihovih kompetencija traženih na tržištu rada čime će biti motiviraniji za aktivniju ulogu na tržištu rada; unapređenje savjetničkih vještina djelatnika HZZ PS Požega; osvještavanje važnosti razvoja ljudskih potencijala kod poslodavaca; upoznavanje javnosti s nastojanjima za smanjenje nezaposlenosti u županiji i izrada edukativnih priručnika za nezaposlene osobe, HZZ savjetnike i poslodavce.

Vrijednost projekta: 94.560,18 EUR
Bespovratna sredstva: 72.560,18 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Pleterničko partnerstvo za obrazovanje i zapošljavanje

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Poduzetnički centar Pleternica

CILJEVI: doprinijeti povećanju zaposlenosti lokalnog i regionalnog stanovništva kroz kvalitetan dugoročni razvoj ljudskih resursa.

REZULTATI:Uspostavljeno Lokalno partnerstvo u Pleternici s ciljem usklađivanja obrazovanja s potrebama gospodarskog sektora. Ostvaren širi konsenzus u zajednici o važnosti obrazovanja za lokalni gospodarski razvoj kroz sveobuhvatne informativne kampanje. Izrađena i prezentirana Studija izvodljivosti za uspostavu Obrazovnog centra u Pleternici s definiranim budućim obrazovnim programima i ostalim sadržajima koji će biti ponuđeni polaznicima. Izrađena i predstavljena kompletna tehnička dokumentacija za preuređenje zgrade budućeg Obrazovnog centra, a prema preporukama iz Studije izvodljivosti.

Vrijednost projekta: 84.430,49 EUR
Bespovratna sredstva: 71.765,92 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Mladi eko-poljoprivredni poduzetnici

Nositelj: Poljoprivredna zadruga Eko centar Sloboština

Partner: Poduzetnički centar Pakrac

REZULTATI: preko 100 mladih ljudi na motivacijskim radionicama gosp. Željka Mavrovića; 35 mladih ljudi educirano o ekološkoj poljoprivredi, te su im razvijeni poslovni planovi.

Vrijednost projekta: 108.045,13 EUR
Bespovratna sredstva: 91.838,36 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Djeluj za sebe

Nositelj: Grad Pakrac

Partner: HZZ - Područna služba Požega, Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika

REZULTATI: 20 mladih ljudi educirano o temama kako tražiti posao i kako se predstaviti, te su izrađeni planovi zapošljavanja.

Vrijednost projekta: 91.640,13 EUR
Bespovratna sredstva: 75.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Marljive pčelice / Busy Bees

Nositelj: Poduzetnički centar Pleternica

Partner: Udruga mladih Grada Pleternice "Oppidum", Hrvatsko žensko društvo

CILJEVI: pridonijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Požeško-slavonskoj županiji, te poboljšanju ukupnog društvenog statusa i integracije mladih u tržište rada, mobiliziranje i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba (15-29 godina) u Pleternici i unapređenje njihovih vještina sa ciljem primjene istih u radu igraonica za djecu, te djelovanje mladih u korist zajednice kroz volonterski rad kao oblik radnog iskustva.

REZULTATI:Osobno, profesionalno i stručno vođenje ciljne skupine (mladi). Osnaživanje kapaciteta ciljne skupine kroz angažman u zajednici i kroz međusobno umrežavanja. Prilagođen program obuke za odgajatelje predškolske djece (dadilje). Ostvareni uvjeti za neposrednu primjenu novih znanja i vještina u novootvorenim Igraonicama za djecu.

Vrijednost projekta: 94.551,62 EUR
Bespovratna sredstva: 80.369,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV medicinski-maser.net

Nositelj: Srednja škola Pakrac

Partner: Pučko otvoreno učilište "Obris"

CILJEVI: Doprinijeti jačanju moći djelotvornosti i povećanju razine sudjelovanja odraslih učenika na tržištu rada te stvaranje preduvjeta za brže zapošljavanje kroz osposobljavanje konkurentnog medicinskog osoblja i suradnja između edukacijskih jedinica i lokalnih medicinskih centara. 

REZULTATI: Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa lokalnim medicinskim centrima, razvoj programa osposobljavanja i nabava specijalne opreme za fizioterapiju nakon čega će uslijediti implementacija programa osposobljavanja.

Vrijednost projekta: 134.915,84 EUR
Bespovratna sredstva: 101.186,89 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Povećana zapošljivost radne snage u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

REZULTATI: verificirana 3 programa osposobljavanja, završeni programi osposobljavanja (24 polaznika za voditelja upravljanaj projektnim ciklusom, 20 polaznika za ECDL specijalista, 20+20 polaznika za vinogradara i podrumara te 7 predavača.

Vrijednost projekta: 133.748,23 EUR
Bespovratna sredstva: 111.958,30 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Hortikulturalna inkluzija / Horticultural Inclusion

Nositelj: Poljoprivredna škola Požega

Partner: Srednja škola Pitomača

REZULTATI: uvođenje novih izvannastavnih aktivnosti koje su bazirane na potrebama lokalnog gospodarstva i potrebama učenika, naročito učenika s lakšom retardacijom. Projekt također podrazumijeva izgradnju modernog plastenika za uzgoj cvijeća i pružanje praktične nastave, razvoj novih školskih pomagala, te osposobljavanje nastavničkog osoblja i roditelja za bolji rad s djecom, odnosno učenicima s lakšom retardacijom. 

Vrijednost projekta: 120.927,68 EUR
Bespovratna sredstva: 98.423,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Pčelarski inkubator / The Bee Incubator

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: Veleučilište Marko Marulić, Knin

Web stranica projekta: http://pcelarski-inkubator.vup.hr/pocetak.php 

OČEKIVANI REZULTATI: Izrađen kurikulum za edukaciju polaznika 3 glavna područja: tehnologija pčelarstva, poduzetništvo, stručna praksa. Teorijski dio podučit će polaznike tehnologiji pčelarstva, kao i upravljanju poslovanjem za bolju mogućnost samozapošljavanja. Stručna praksa osposobit će  polaznike za pripremu pčelarske opreme, planiranje i uspostavu pčelinjaka, te provedbu tehnoloških radnji za razvoj pčelinjih zajednica i njihovu pripremu za optimalno iskorištavanje pčelinjih paša. U okviru prakse polaznici će samostalno provesti ekstrakciju sortnog meda, umjetno razrojavanje, prevenciju i kontrolu pčelinjih bolesti, te pripremu pčelinjih zajednica za selidbu i zimovanje.

Vrijednost projekta: 145.009,00 EUR
Bespovratna sredstva: 126.012,60 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij

Nositelj: Gimnazija Požega

Partner: Park prirode Papuk, Zavod za javno zdravstvo PSŽ

CILJ: osposobiti učenike i nastavnike za sustavno snimanje stanja okoliša u Požeškoj kotlini te povezivanje znanja iz različitih znanstvenih disciplina u praksu.

Vrijednost projekta: 196.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 156.800,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Edu-Eco-Agro-Net - Obrazovna ekološka poljoprivredna mreža

Nositelj: Pučko otvoreno učilište "Obris", Požega

Partner: Pučko otvoreno učilište Slatina, Srednja škola Glina, Proizvodno uslužna zadruga "Slagalica"

OČEKIVANI REZULTATI:

1. Zaposlenici partnerskih institucija i njihovih suradnika osposobljeni za poučavanje primjene novih metoda u organskoj poljoprivredi (najmanje 20 ljudi usavršilo svoje stručne kapacitete kroz sudjelovanje u 3-modelskim treninzima, 15 osoba sudjelovalo na studijskom putovanju itd.);

2. stvoren Pilot obrazovni program, partneri osposibljeni za provedbu istoga, izgrađeni obrazovni eko-trening vrtovi, dizajnirani i tiskani priručnici, ojačana suradnja partnera;

3. najmanje 60 nezaposlenih osoba uspješno završilo pilot program;

4. javnost obaviještena o ciljevima projekta i injegovoj provedbi.

Vrijednost projekta: 138.089,55 EUR
Bespovratna sredstva: 121.656,89 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC Tehnologijsko – inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralnog poduzetništva i zapošljavanja

Nositelj: Grad Pleternica

Partner: Požeško-slavonska županija i Poljoprivredni fakultet iz Osijeka, uz suradnike HGK iz Požege i Institut iz Hockenheima u Njemačkoj

CILJEVI: unaprjeđenje konkurentnosti lokalnog gospodarstva poticanjem inovacije i korištenja suvremene tehnologije; pomoć u kreiranju novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima te u transformaciji poduzeća iz stagnacije u rast; kreiranje poduzetničkog inkubatora za uspješne start-upove i ciljano usmjeravanje poslovnih usluga.

OČEKIVANI REZULTATI:
izgradnja suvremenog poslovnog objekta za poduzetnike početnike;  dva zaposlena stručna djelatnika i pružanje 50 različitih poslovnih usluga; osam edukativnih radionica o ruralnoj ekonomiji za lokalne poduzetnike.

Vrijednost projekta: 1.034.278,62 EUR
Bespovratna sredstva: 620.567,16 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV LPZ vs. LPZ - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje vs. lokalno siromaštvo i isključenost / LPE vs. LPE - Local Partnership for employment vs. Local Poverty and Exclusion

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega

Partner: Regionalna razvojna agencija PSŽ

CILJEVI: poboljšanje komunikacijskih kanala i procedura kroz poboljšanje tehničke infrastrukture i internih kapaciteta.                                                                                                                  

REZULTATI: LPZ članovi su osposobljeni prepoznati nove trendove na lokalnom tržištu rada i razumjeti uzročno.posljedični odnos kako bi mogli pripremati uspješne projekte, LPZ članovi su educirani za razvoj adekvatnih projekata unutar europskkih socijalnih fondova. Poslodavci, nezaposlene osobe, mediji i drugi relevantni dionici više su usredotočeni na strukturu, ciljeve i svrhu lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Vrijednost projekta: 34.624,23 EUR
Bespovratna sredstva: 24.347,52 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen
Saznajte više

IPA IV Students Business Incubator; by the Knowledge to the Workplace

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: RRA PSŽ, HGK ŽK Požega

CILJ projekta je povećati stopu samozapošljavanja i zapošljavanja u Požeško-slavonskoj županiji kroz uspostavu studentskog poduzetničkog inkubatora; uspostava edukacijskih programa poput EBC*L poslovnih planova itd.                                                          

AKTIVNOSTI:

1) Opremanje i aktivacija studentskog inkubatora;

2) Unaprjeđenje znanja i vještina nezaposlenih osoba i nezaposlenih izvanrednih studenata da započnu samostalan posao;

3) Stvaranje baze inovativnih poslovnih ideja, te implementacija umrežavanja poduzetnika i nezaposlenih osoba;

4) Odabir poslovnih planova i ideja;

5) Kontinuirano poboljšavanje i razvoj studentskog poslovnog inkubatora.

Vrijednost projekta: 159.553,92 EUR
Bespovratna sredstva: 141.738,42 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD Ulaganje u izgradnju objekata za poslovanje s mlijekom; mjera 103

Nositelj: Mljekara BIZ, Pleternica

Ukupni iznos ulaganja: 22.149.900,00 Kn

Ukupni iznos potpore: 11.074.950,00 Kn

Udio financiranja zajednice: 8.306.212,50 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme

Nositelj: Obrt VALA, Pleternica

Ukupni iznos ulaganja: 6.279.371,83 Kn

Ukupni iznos potpore: 3.139.685,91 Kn

Udio financiranja zajednice: 2.254.764,43 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD Mjera 101

Nositelj: LOV FARME d.o.o., Kukunjevac

a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju  objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme;

b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta  za stajski gnoj;

c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme;

e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja.

Ukupni iznos ulaganja:  6.745.350,00 Kn
Ukupni iznos potpore:  3.372.975,00 Kn
Udio financiranja zajednice:  2.529.731,25 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje; mjera 103

Nositelj: KRAUTHAKER d.o.o., Kutjevo

Ukupni iznos ulaganja:  426.457,21 Kn
Ukupni iznos potpore:  213.228,60 Kn
Udio financiranja zajednice: 159.921,45 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije; b) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda; mjera 301

Nositelj: GRAD LIPIK

Ukupni iznos ulaganja:  4.000.135,53 Kn
Ukupni iznos potpore:  4.000.135,53 Kn
Udio financiranja zajednice:  3.000.101,65 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPARD a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije; b) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda; mjera 301

Nositelj: OPĆINA KAPTOL

Ukupni iznos ulaganja:  4.604.197,08 Kn
Ukupni iznos potpore:  4.604.197,08 Kn
Udio financiranja zajednice:  3.453.142,00 Kn

Vrijednost projekta:
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Herb Garden Coop. (Ljekoviti vrt)

Nositelj: Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Partner: CTR - Centar za tehnološki razvoj Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije, HZZ - PU Požega, HZZ - PU Slavonski Brod, Grad Pakrac

CILJEVI: povećati stopu samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (duže od 5 godina) i nezaposlenih osoba – pripadnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji kroz poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja.


REZULTATI: Provedba metoda za mobilno i e-učenje u dva razvijena i tri prilagođena programa u obrazovanju 120  certificirana edukacija o uzgoju i preradi ljekovitog bilja, edukacije za unapređenje komunikacijskih vještina, poslovno okruženje i edukaciju poslovnog planiranja, zadružno poduzetništvo.

Vrijednost projekta: 149.581,10 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Povezani cvijećem

Nositelj: Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Partner: Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača

CILJEVI: izrada izvanškolskog kurikuluma za florikulturu i hortikulturu. Uvođenje modernih i inovativih programa u strukovne škole kako bi se osigurala veća stručnost na tržištu rada i povećala socijalna uključenost učenika. Popularizirati hortikulturu kroz povećane vještine učenika poljoprivrednih zanimanja, kao i promicanje kulture prihvaćanja različitosti i jednakih mogućnosti za sve.  

REZULTATI: kurikulum za izvannastavnu aktivnost, priručnik: „Jednogodišnji uzgoj cvijeća u plasteniku“, te dokumentarni film o svim aktivnostima projekta.

Vrijednost projekta: 120.927,68 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Stvaranje nove generacije tekstilnih i odjevnih strukovnih škola / Creation of New Generation of Textile and Clothing Vocational Schools

Nositelj: Obrtnička škola Požega

Partner: Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija

CILJEVI: uvesti moderne i tehnološki napredne školske programe digitalne konstrukcije i dizajna u tekstilnim školama te ostvariti blisku suradnju s regionalnom tekstilnom industrijom.

REZULTATI: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva.

Vrijednost projekta: 141.837,21 EUR
Bespovratna sredstva: 127.653,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Povećanje zapošljivosti u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

CILJEVI: Povećati zapošljivost radne snage u Požeško - slavonskoj i Koprivničko - križevačkoj županiji: povećati konkurentnost nezaposlene i zaposlene radne snage prilagođavajući ih potrebama tržišta rada i poticati jednake prilike za svakoga na tržištu rada, kroz promidžbu ključnih i drugih sposobnosti polaznika postojećih i/ili novih kratkih programa za obrazovanje odraslih.                                                                      

REZULTATI: Polaznici su osposobljavani u programu Vinogradar i podrumar 20 polaznika, Računalni operater 25 polaznika, koji su namijenjeni uglavnom nezaposlenim osobama, te program Voditelj upravljanja projektnim ciklusom 25 polaznika. Polaznici su pohađali ciklus predavanja od 150 sati nakon čega su im dodjeljena uvjerenja.

Vrijednost projekta: 133.748,24 EUR
Bespovratna sredstva: 108.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II

Nositelj: Obrtnička škola Požega

Partner: Tehnička škola Požega i Graditeljska škola Čakovec
Javni poziv: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II

Cilj projekta je osuvremeniti postojeće nastavne programe u graditeljskim zanimanjima čime će učenici dobiti vrlo tražena znanja i kompetencije za lakše zapošljavanje i bolja radna mjesta ali i unaprijediti znanja i vještine nastavnika za poučavanje o energetski učinkovitim tehnologijama i novim metodama rada s učenicima. U sklopu toga bit će nabavljena termovizijska kamera pomoću koje će učenici naučiti snimati objekte kako bi uvidjeli koliko energije iz pojedinog objekta odlazi iz kuće u zrak. Zastarjeli nastavni sadržaji će se modificirati i zamijeniti suvremenijim. Učenici i profesori ići će na studijska putovanja u Dansku, Čakovec i Zagreb. Tiskat će se reprint publikacije o energetskoj učinkovitosti, organizirati prezentacija proizvođača i distributera materijala, proizvoda i alata u školi koja će biti otvorena za javnost.

Vrijednost projekta: 1,3 mil.kn
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV New Approach for New Employment Opportunities - NANO! / Novi pristup za nove mogućnosti zapošljavanja

Nositelj: HZZ, PU Požega

Partner: Regionalna razvojna agencija PSŽ, HGK – Županijska komora Požega
Javni poziv: Local Employment Development Initiatives - phase II

SVRHA: ojačati i promovirati rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) kroz poboljšanje unutarnjih organizacijskih kapaciteta, odgovarajući na stvarne potrebe poslovnih subjekata koji imaju potencijal otvarati radna mjesta.

OČEKIVANI REZULTATI:

  1. Interni kapacitet LPZ-a poboljšan, zapošljavanje tajnika, članovi LPZ-a inspirirani i motivirani za daljnji rad nakon posjeta primjeru dobre prakse LPZ-a članice EU;
  2. Novi strateški pristup stvorio nove mogućnosti zapošljavanja;
  3. 20 poduzetnika educirano da pripreme svoje ideje razvoja poslovanja, s planom gdje i kada ih podnijeti; 15 članova LPZ-a educirano o tome kako da podijele svoje znanje o razvoju poslovne ideje;
  4. Svi relevantni dionici su svjesni o rezultatima i namjeni aktivnosti LPZ. LPZ komunikacijski plan razvijen i proveden . LPZ ispituje potrebe i pruža usluge posebnim potrebama tržišta rada.

Vrijednost projekta: 36.925,53 EUR
Bespovratna sredstva: 28.362,50 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen
Saznajte više

IPA IV Menadžeri poslovnog razvoja – obučavanje mladih za samozapošljavanje i poduzetništvo / Business Development Managers – education of the youth for self-employment and entrepreneurship

Nositelj: Grad Požega

Partner: Grad Velika Gorica i Razvojna agencija Sisačko - moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Javni poziv: Local employment development initiatives – phase II

SURADNIK NA PROJEKTU: Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije

CILJ: Doprinijeti povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na području Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, poboljšanjem postojećih potencijala mladih  dugotrajno nezaposlenih osoba, te stvaranje inovativnih modela za samozapošljavanje.

Vrijednost projekta: 240.471,48 EUR
Bespovratna sredstva: 188.072,74 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Rural–Eno–Gastro (REG)

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: Veleučilište u Slavonskom Brodu

Cilj projekta je promjeniti ishode učenja na nivou samih programa, a isto tako na nivou kolegija koji se provode na biotehničkim znanostima. Riječ je prehrambenoj tehnologiji, vinogradarstvu, vinarstvu i voćarstvu usmjereno normalnom podizanju kvalitete nastave, kvalitete općenito studenata isto tako i podizanju kvalitete samog nastavnog kadra koji će praktički proći edukaciju upravo o ishodima učenja, ali isto tako o sljubljivanju hrane i vina.

Kroz projekt je moguće ostvariti kupovinu opreme i to u vrijednosti od približno 200 tisuća kuna, a riječ je o e-učionici dakle studenti će je imati mogućnosti koristiti nakon same provedbe projekta, a isto tako je predviđena kupovina laboratorijske opreme više usmjerene za mikrobiološka istraživanja na ova dva studija.osim u e-učionice izraditi će se mobilna aplikacija za studente koja će omogućiti studentima od rezerviranja samih ispita, informiranja studenata, slanja kratkih poruka i u sklopu e-učionice studenti će imati mogućnost kontaktiranja sa svojim nastavnicima putem video linka, putem nove tehnologije.

Vrijednost projekta: 920.000,00 kn
Bespovratna sredstva: 870.000,00 kn
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj Dom zdravlja - centar zdravlja

Nositelj: Požeško- slavonska županija

Partner: Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
Javni poziv: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini KK.08.1.1.02

Cilj projekta je unaprijeđenje kvalitete primarne zdravstvene zaštite na području PSŽ. Projekt obuhvaća nabavku opreme za ordinacije primarne zdravstvene zaštite (opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, dentalnu medicinu i ginekologiju) za Dom zdravlja Požeško slavonske županije i 6 koncesionara primarne zdravstvene zaštite u PSŽ. Također obuhvaća manje infrastrukturne zahvate rekonstrukcije/adaptacije na 6 zgrada Doma zdravlja Požeško-slavonske županije. Radovi će se obaviti na slijedećim lokacijama: Zgrada DZ PSŽ Požega, Matije Gupca 10; Zgrada DZ PSŽ Požega, Vukovarska 29; Zgrada DZ PSŽ Požega, Industrijska 26, Zgrada DZ PSŽ Velika ; Zgrada DZ PSŽ Pakrac; i Zgrada DZ PSŽ Lipik.

Vrijednost projekta: 5.849.028,24 KN
Bespovratna sredstva: 4.971.674,00 KN
Tražena sredstva: 4.968.911,24 KN
Status projekta: Završen
Saznajte više

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj Poduzetnički inkubator Požega

Nositelj: Grad Požega

Partner: Regionalni koordinator razvoja PSŽ, Grad Kutjevo
Javni poziv: Razvoj poslovne infrastrukture

Projektom se osniva poduzetnički inkubator u kojem lokalne vlasti, obrazovne institucije, privatni poduzetnici nude poduzetnicima početnicima moderan, modularan poslovni prostor koji se može lako prilagoditi potrebama poduzetnika te niz drugih usluga kao što su edukacije, marketinške usluge, pristup mehanizmima financiranja i dr.

Vrijednost projekta: 18.642.984,00 kn
Bespovratna sredstva: 17.400.054,70 kn
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

EPFRR Razminiranje poljoprivrednih zemljišta na području PSŽ

Nositelj: Požeško-slavonska županija

Javni poziv: Program ruralnog razvoja, Podmjera 5.2.2.

Projekt uključuje razminiranje svih minski sumnjivih površina (poljoprivrednih površina) na području PSŽ.

Vrijednost projekta: 31.735.768,00 kn
Bespovratna sredstva: 31.735.768,00 kn
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen
Saznajte više

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj Razvoj poslovne infrastrukture

Nositelj: Grad Lipik

Partner: RKR PSŽ Panora
Javni poziv: Razvoj poslovne infrastrukture

Izgradnja i opremanje objekta s nadzorom radova, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom.

Vrijednost projekta: 20.770.929,65 kn
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen