Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Projekti

Projekti Europske unije DJELOMIČNO financirani na području Požeško-slavonske županije

Status: Završen

OSTALO ICroME - Italo-Croatian Mobility in Europlanning / (Program Leonardo da Vinci)

Nositelj: Institut za međunarodne odnose

Partner: Požeško-slavonska županija, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije i brojni drugi partneri iz Italije i Hrvatske
Javni poziv: Program Leonardo da Vinci

Cilj projekta je organizirati za mlade zaposlene i nezaposlene osobe stručno usavršavanje i stručnu praksu u području planiranja i upravljanja projektima financiranima iz fondova EU-a. Projekt se financira iz programa EU Leonardo da Vinci, a vrijednost projekta je 113.655,00 EUR, čime se financiraju putni i životni troškovi sudionika. U mobilnosti sudjeluje ukupno 38 osoba od čega 21 zaposlena osoba u trajanju od 5 tjedana, i 17 nezaposlenih osoba u trajanju od 13 tjedana, koje stručnom praksom u Italiji žele steći radna iskustva i proširiti svoja znanja u području planiranja i upravljanja EU projektima. U program mobilnosti uključena je i jedna zaposlena osoba iz Regionalne razvojne agencije, jedna osoba na stručnom osposobljavanju iz Požeško-slavonske županije, te tri nezaposlene osobe evidentirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje imaju mogućnost sudjelovanja. Sudjelovanjem u aktivnosti potprograma Leonardo da Vinci korisnici mobilnosti imaju mogućnost stjecati nova životna iskustva, te primjenom stečenih znanja značajno doprinijeti radu matične ustanove, vlastitoj zapošljivosti na tržištu rada i samom gospodarstvu. Potprogram Leonardo da Vinci omogućava prijenos dobrih praksi i inovacija u gospodarstvu između država sudionica, usklađivanje obrazovnog sustava s tehnološkim napretkom i tržištem rada, te osobni i profesionalni razvoj sudionika. U projektu sudjeluju 22 partnera pošiljatelja iz Republike Hrvatske i 15 je ustanova koje će provoditi osposobljavanje u Italiji. 

Vrijednost projekta: 113.655,04 EUR
Bespovratna sredstva: 113.655,04 EUR
Tražena sredstva: 113.655,04 EUR
Status projekta: Završen

IPA IIIC AICPR - NAPREDNI PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA – II. KOMPONENTA

Nositelj: Ministarstvo regionalnog razvoja

Partner: Županije u RH

Cilj programa je pružanje  pomoći potencijalnim ulagačima, što uključuje uspostavu „one-stop-service centra“ – virtualnog ureda pri RRA koji će ulagačima pružati informacije i pomagati u komunikaciji s institucijama koje izdaju potrebne dozvole i/ili su važne u realizaciji njihovih projekata. Pored toga, AICPR uključuje post-investicijsku podršku, čiji je cilj pružiti povratne informacije o preprekama s kojim se suočavaju novi ulagači, te u konačnici, njihovo uklanjanje. Program uključuje brojne edukacije i obuke, te mentorstvo međunarodnih i nacionalnih stručnjaka.

Vrijednost projekta: 3.440.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 0.00
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC ICPR - Razvoj investicijskog okruženja - 1. komponenta

Nositelj: Ministarstvo regionalnog razvoja

Partner: Županije u RH

Rad na razvoju kapaciteta županija za privlačenje i poticanje novih projekata inozemnih izravnih ulaganja - razvoj informacijskog, imovinskog i marketinškog standarda putem obuke i mentorstva koje projektni tim Ministarstva pruža županijskim službama i regionalnim razvojnim agencijama.                        

Sudjelovanjem u ICPR programu svaka od županija moći će optimizirati vlastite potencijale za privlačenje ulaganja. 

Vrijednost projekta: 3.440.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 0.00
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Menadžeri lokalnog razvoja - pokrenimo zanje / Local Development Managers - Set the Knowledge in Motion

Nositelj: Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije

Partner: RRA PSŽ, Petrinjska razvojna agencija Petra i Pučko otvoreno učilište Algebra;

CILJEVI: pridonijeti većoj zapošljivosti i zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih viskoobrazovanih oosba u tri županije na način da im se omogući uključivanje u lokalni razvoj, te time smanjiti nezaposlenost i odljev ljudskih potencijala iz naše regije.

REZULTATI: izrađen je novi program za obrazovanje odraslih kojim će se 45 dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u tri županije osposobiti za pisanje i provođenje EU projekata. Obuka će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela kojeg će odabrani kandidati odraditi u svojoj županiji, u razvojnim agencijama ili jedinicama lokalne samouprave. 

Vrijednost projekta: 211.242,41 EUR
Bespovratna sredstva: 148.820,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

OSTALO CROstart (IPA INFO)

Nositelj: Europski dom Slavonski Brod

Partner: 12 partnera (razvojne agencije iz 5 županija Panonske regije, mediji)

CILJEVI: podići razinu aktivnog sudjelovanja građana Panonske Hrvatske u javnoj raspravi koja se tiče pristupanja EU i punopravnom članstvu, te podići razinu razumijevanja i svjesnosti o koristima, mogućnostima i izazovima Panonske regije u pristupanju u punopravno članstvo.                                                          

AKTIVNOSTIi: emitiranje TV i radio emisija, izdavanje brošura i materijala s informacijama o EU, održavanje javnih tribina i EU kvizova.

Vrijednost projekta: 135.415,69 EUR
Bespovratna sredstva: 89.895,21 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

OSTALO U srcu Europe / In the Heart of Europe (IPA INFO)

Nositelj: Europski dom Slavonski Brod

Partner: Vukovarsko-srijemska županija, RRA PSŽ, VIDRA, HZZ - Područna služba Slav.Brod, TV Slavonije i Baranje, Vinkovačka TV, TV Sl. Brod, Grad Našice

REZULTATI: poboljšana informiranost i znanje među građanima, posebno mladim ljudima o tome kako mogu ostvariti koristi iz civilnih prava reguliranima od strane EU; podignut broj educiranih i informiranih ljudi, potencijalno različitih korisnika o mogućnostima EU programa financiranja; poboljšana diseminacija informacija i znanja o EU integracijskom procesu među ciljnim skupinama i javnosti uopće kroz organizacije civilnog društva, razvojne agencije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije i mrežu partnerskih medija.

Vrijednost projekta: 112.164,46 EUR
Bespovratna sredstva: 80.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV SEM (Sektorski edukacijski model)

Nositelj: Gospodarska škola Varaždin

Partner: Pučko otvoreno učilište Šibenik, Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Obris Požega i Ivora – škola informatike Varaždin

CILJEVI: poboljšati znanja i vještine kod odraslih u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja u sektorima poljoprivrede, turizma i skrbi za starije osobe u skladu s potrebama tržišta rada.

REZULTATI: Provedba metoda za mobilno i e-učenje u dva razvijena i tri prilagođena programa u obrazovanju 120 odraslih učenika i 25 nastavnika.

Vrijednost projekta: 181.822,41EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Slatina

Partner: Pučko otvoreno učilište Obris iz Požege, Marinada d.o.o., Zvečevo d.d., Grad Slatina i Grad Požega

CILJEVI: Jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem jačanja konkurentnosti u ekonomiji. 


REZULTATI: Implementacija programa "Trening za trenere", profesionalni posjet postrojenjima Eurovoće i Zvečevo, studijsko putovanje u Francusku, nabava opreme za trening, pilotiranje postsekundarnog projekta "prehrambeni tehnolog", početna i završna konferencija i stvaranje promotivnih i informacijskih materijala.Nova praktična i teorijska znanja i vještine nastavnika, modernizacija IT opreme, 20 odraslih polaznika osposobljeno za prehrambene tehnologe, svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja te upoznavanje javnosti o važnosti projekta.

Vrijednost projekta: 123.252,57 EUR
Bespovratna sredstva: 111.888,76 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Nositelj: V gimnazija Zagreb

Partner: Gimnazija Vukovar; Srednja škola Lovre Montija Knin; Srednja Škola Pakrac; Gimnazija Metković; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet

CILJEVI: jačanje i potpora daljnjem razvoju i implementaciji HKO-a, fokusiranjem na poboljšanje kvalitete standarda srednjoškolskog obrazovanja, putem proširenja i unapređenja postojećih kurikuluma, razvijanjem ključnih kompetencija, uvođenjem koncepta ishoda učenja i uvođenjem afirmativnih strategija učenja i inovativnog učenja.

REZULTATI: Razvoj kurikuluma za fiziku, kemiju, biologiju, matematiku, informatičku znanost, interdisciplinarni kurikulum "Urban Environmental Design"; nastava u prirodi; organizacija radionica i studijskog posjeta (Heidelberg, Zurich, Munich); organizacija uvodne i završne projektne konferencije; prisustvovanje godišnjoj CARNet konferenciji. 

Vrijednost projekta: 441.022,75 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Slavonika mehatronika

Nositelj: Tehnička škola Slavonski Brod

Partner: Industrijsko obrtnička škola Slavonski Brod, Tehnička škola Županja, Strojarska tehnička škola Osijek, Tehnička škola Ruđer Bošković Vinkovci, Tehnička škola Požega, Tehnička škola Daruvar, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Bjelov

CILJEVI: povećati profesionalne I tehničke kapacitete 7 tehničkih škola u Slavoniji za učenje i predavanje temeljeno na kompetencijama putem jačanja kapaciteta strukovnih profesionalaca te primjene CNC tehnologije.

REZULTATI: Povećani tehnički kapaciteti tehničkih škola za provedbu praktičnog poučavanja i učenja orijentiranog razvoju vještina u strojarskim strukama, unaprijeđena znanja stručnjaka tehnoloških centara i strukovnih škola za dizajn, simulaciju procesa i vizualizaciju, unaprijeđene vještine strukovnih profesora za uvođenje naprednih metoda učenja za razvoj kreativnosti učenika, identificirane buduće potrebe i trendovi na tržištu rada vezano za strojarsku struku, razvijena su 3 nova van nastavna kurikuluma (CAD/CAM, CNC tehnologija, robotika).

Vrijednost projekta: 274.181,26 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Križevci

Partner: Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Pučko otvoreno učilište Obris Požega

CILJEVI: Povećati uključenost teže zapošljivih odraslih osoba u programe dodatnog ICT obrazovanja u ruralnim i semiurbanim regijama sjeverne i središnje Hrvatske, a to putem jačanja ustanova umrežavanjem i snaženja marketinškog pristupa i suradnje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i nevladinim udrugama, zajedničkim razvojem kratkih programa i nabavom potrebite opreme iz sredstava darovnice te provedbom programa na odabranim skupinama polaznika.   

Vrijednost projekta: 205.150,51 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model

Nositelj: Poljoprivredna škola Zagreb

Partner: Poljoprivredno - prehrambena škola Požega, Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić - Nehaj, Ugostiteljsko - turističko učilište Zagreb

CILJEVI: Unaprijediti kapacitete agroturizma u Republici Hrvatskoj edukacijom kroz sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Specifični ciljevi su predložiti modernizirani kurikuluma putem partnerstva u zanimanju agroturistički tehničar - temeljenog na ishodima učenja, unaprijediti temeljne i strukovne kompetencije strukovnih nastavnika, predstaviti Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatski model.

REZULTATI: Implementacija novih kurikuluma. Valorizacija sljedećih vrijednosti: Kvaliteta, fleksibilnost, društvena uključenost, projekt će doprinijeti unapređenju misije škole - stvaranju kvalitetnih stručnjaka u području agroturizma kroz sustav redovnog i cijeloživotnog obrazovanja. 

Vrijednost projekta: 284.920,33 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

Status: Odbijen

IPA CBC Velo2Velo - V2V

Nositelj: Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANORA d.o.o.

Partner: CTR - Razvojna agencija BPŽ, JU za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ, Općina Čaglin, Biciklistička udruga "Festung" Slavonski Brod, RAŽ-Razvojna agencija Žepče
Javni poziv: Interreg IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Cilj projekta je jačanje i širenje turističke ponude kroz prekogranični pristup, te također omogućavanje boljeg upravljanja i održivog razvoja kulturnog i prirodnog naslijeđa. Radi se o uspostavi biciklističke staze od Latinovca u Općini Čaglin preko Brodsko-posavske županije do Žepča u BiH, uz dodatne sadržaje poput uređenje poučne staze na Sovskom jezeru, uređenje vidikovca na rijeci Savi, uređenje starih bunkera u hostele u Općini Žepče, uz organizaciju različitih kulturnih manifestacija.

Vrijednost projekta: 5.763.689,70 KN
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva: 4.899.130,30 KN
Status projekta: Odbijen

IPA CBC TAMBURA IN

Nositelj: Gradska knjižnica Subotica i Glazbena škola Požega

Javni poziv: Interreg IPA CBC Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020

Cilj projekta je razviti sustavan pristup u prikupljanju podataka i širenje kroz internet portal koji će omogučiti mladim glazbenicima i drugim umjetnicima, istraživačima i raznim drugim institucijama i zainteresiranim strankama da se uključe u prikupljanje i korištenje prikupljenih podataka. Ova jednostavnost pristupa će služiti smanjenju troškova u novim umjetničkim projektima, te će također pružiti praktični primjer za druge kulturne institucije koje žele stvoriti elektroničke mreže za razmjenu arhivske građe. To bi trebalo i ojačati gospodarski razvoj kulturnih institucija u programskom području i omogučiti širenje društvenih čimbenika koji se odnose na kulturnu baštinu ovog područja. Sve s naglaskom na tamburašku glazbu i prateču baštinu.

Vrijednost projekta: 3.230.660,20 kn
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva: 2.746.066,30 kn
Status projekta: Odbijen

EPFRR Izgradnja farmi muznih krava i crne slavonske svinje

Nositelj: Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Javni poziv: Tip operacije 4.1.1.- Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Projekt se sastoji od izgradnje farme muznih krava i farme crnih slavonskih svinja, kupnje mehanizacije. Cilj projekta je modernizacija i unapređenje poslovanja gospodarstva i povećanje proizvodnih kapaciteta.

Vrijednost projekta: 8.428.171,66
Bespovratna sredstva: 4.052.085,83
Tražena sredstva:
Status projekta: Odbijen