Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Početna konferencija projekta "Energetska obnova zgrade Područne škole Podgorje"

Početna konferencija projekta "Energetska obnova zgrade Područne škole Podgorje"

Održana početna konferencija projekta "Energetska obnova zgrade Područne škole Podgorje"

Regionalni koordinator razvoja PSŽ sudjelovao na Danima regionalnoga razvoja i EU fondova u Šibeniku

Regionalni koordinator razvoja PSŽ sudjelovao na Danima regionalnoga razvoja i EU fondova…

Dani regionalnoga razvoja i EU fondova konferencija je Ministarstva regionalnoga razv…

Arhiva novosti

Projekti

Projekti Europske unije DJELOMIČNO financirani na području Požeško-slavonske županije

Status: Odobren / u provedbi

IPA IV SEM (Sektorski edukacijski model)

Nositelj: Gospodarska škola Varaždin

Partner: Pučko otvoreno učilište Šibenik, Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Obris Požega i Ivora – škola informatike Varaždin

CILJEVI: poboljšati znanja i vještine kod odraslih u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja u sektorima poljoprivrede, turizma i skrbi za starije osobe u skladu s potrebama tržišta rada.

REZULTATI: Provedba metoda za mobilno i e-učenje u dva razvijena i tri prilagođena programa u obrazovanju 120 odraslih učenika i 25 nastavnika.

Vrijednost projekta: 181.822,41EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Odobren / u provedbi

IPA IV Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Nositelj: V gimnazija Zagreb

Partner: Gimnazija Vukovar; Srednja škola Lovre Montija Knin; Srednja Škola Pakrac; Gimnazija Metković; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet

CILJEVI: jačanje i potpora daljnjem razvoju i implementaciji HKO-a, fokusiranjem na poboljšanje kvalitete standarda srednjoškolskog obrazovanja, putem proširenja i unapređenja postojećih kurikuluma, razvijanjem ključnih kompetencija, uvođenjem koncepta ishoda učenja i uvođenjem afirmativnih strategija učenja i inovativnog učenja.

REZULTATI: Razvoj kurikuluma za fiziku, kemiju, biologiju, matematiku, informatičku znanost, interdisciplinarni kurikulum "Urban Environmental Design"; nastava u prirodi; organizacija radionica i studijskog posjeta (Heidelberg, Zurich, Munich); organizacija uvodne i završne projektne konferencije; prisustvovanje godišnjoj CARNet konferenciji. 

Vrijednost projekta: 441.022,75 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Odobren / u provedbi

Status: Na ocjenjivanju

IPA CBC Velo2Velo - V2V

Nositelj: Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANORA d.o.o.

Partner: CTR - Razvojna agencija BPŽ, JU za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ, Općina Čaglin, Biciklistička udruga "Festung" Slavonski Brod, RAŽ-Razvojna agencija Žepče
Javni poziv: Interreg IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Cilj projekta je jačanje i širenje turističke ponude kroz prekogranični pristup, te također omogućavanje boljeg upravljanja i održivog razvoja kulturnog i prirodnog naslijeđa. Radi se o uspostavi biciklističke staze od Latinovca u Općini Čaglin preko Brodsko-posavske županije do Žepča u BiH, uz dodatne sadržaje poput uređenje poučne staze na Sovskom jezeru, uređenje vidikovca na rijeci Savi, uređenje starih bunkera u hostele u Općini Žepče, uz organizaciju različitih kulturnih manifestacija.

Vrijednost projekta: 5.763.689,70 KN
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva: 4.899.130,30 KN
Status projekta: Na ocjenjivanju

Status: Završen

OSTALO ICroME - Italo-Croatian Mobility in Europlanning / (Program Leonardo da Vinci)

Nositelj: Institut za međunarodne odnose

Partner: Požeško-slavonska županija, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije i brojni drugi partneri iz Italije i Hrvatske
Javni poziv: Program Leonardo da Vinci

Cilj projekta je organizirati za mlade zaposlene i nezaposlene osobe stručno usavršavanje i stručnu praksu u području planiranja i upravljanja projektima financiranima iz fondova EU-a. Projekt se financira iz programa EU Leonardo da Vinci, a vrijednost projekta je 113.655,00 EUR, čime se financiraju putni i životni troškovi sudionika. U mobilnosti sudjeluje ukupno 38 osoba od čega 21 zaposlena osoba u trajanju od 5 tjedana, i 17 nezaposlenih osoba u trajanju od 13 tjedana, koje stručnom praksom u Italiji žele steći radna iskustva i proširiti svoja znanja u području planiranja i upravljanja EU projektima. U program mobilnosti uključena je i jedna zaposlena osoba iz Regionalne razvojne agencije, jedna osoba na stručnom osposobljavanju iz Požeško-slavonske županije, te tri nezaposlene osobe evidentirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje imaju mogućnost sudjelovanja. Sudjelovanjem u aktivnosti potprograma Leonardo da Vinci korisnici mobilnosti imaju mogućnost stjecati nova životna iskustva, te primjenom stečenih znanja značajno doprinijeti radu matične ustanove, vlastitoj zapošljivosti na tržištu rada i samom gospodarstvu. Potprogram Leonardo da Vinci omogućava prijenos dobrih praksi i inovacija u gospodarstvu između država sudionica, usklađivanje obrazovnog sustava s tehnološkim napretkom i tržištem rada, te osobni i profesionalni razvoj sudionika. U projektu sudjeluju 22 partnera pošiljatelja iz Republike Hrvatske i 15 je ustanova koje će provoditi osposobljavanje u Italiji. 

Vrijednost projekta: 113.655,04 EUR
Bespovratna sredstva: 113.655,04 EUR
Tražena sredstva: 113.655,04 EUR
Status projekta: Završen

IPA IIIC AICPR - NAPREDNI PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA – II. KOMPONENTA

Nositelj: Ministarstvo regionalnog razvoja

Partner: Županije u RH

Cilj programa je pružanje  pomoći potencijalnim ulagačima, što uključuje uspostavu „one-stop-service centra“ – virtualnog ureda pri RRA koji će ulagačima pružati informacije i pomagati u komunikaciji s institucijama koje izdaju potrebne dozvole i/ili su važne u realizaciji njihovih projekata. Pored toga, AICPR uključuje post-investicijsku podršku, čiji je cilj pružiti povratne informacije o preprekama s kojim se suočavaju novi ulagači, te u konačnici, njihovo uklanjanje. Program uključuje brojne edukacije i obuke, te mentorstvo međunarodnih i nacionalnih stručnjaka.

Vrijednost projekta: 3.440.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 0.00
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IIIC ICPR - Razvoj investicijskog okruženja - 1. komponenta

Nositelj: Ministarstvo regionalnog razvoja

Partner: Županije u RH

Rad na razvoju kapaciteta županija za privlačenje i poticanje novih projekata inozemnih izravnih ulaganja - razvoj informacijskog, imovinskog i marketinškog standarda putem obuke i mentorstva koje projektni tim Ministarstva pruža županijskim službama i regionalnim razvojnim agencijama.                        

Sudjelovanjem u ICPR programu svaka od županija moći će optimizirati vlastite potencijale za privlačenje ulaganja. 

Vrijednost projekta: 3.440.000,00 EUR
Bespovratna sredstva: 0.00
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Menadžeri lokalnog razvoja - pokrenimo zanje / Local Development Managers - Set the Knowledge in Motion

Nositelj: Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije

Partner: RRA PSŽ, Petrinjska razvojna agencija Petra i Pučko otvoreno učilište Algebra;

CILJEVI: pridonijeti većoj zapošljivosti i zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih viskoobrazovanih oosba u tri županije na način da im se omogući uključivanje u lokalni razvoj, te time smanjiti nezaposlenost i odljev ljudskih potencijala iz naše regije.

REZULTATI: izrađen je novi program za obrazovanje odraslih kojim će se 45 dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u tri županije osposobiti za pisanje i provođenje EU projekata. Obuka će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela kojeg će odabrani kandidati odraditi u svojoj županiji, u razvojnim agencijama ili jedinicama lokalne samouprave. 

Vrijednost projekta: 211.242,41 EUR
Bespovratna sredstva: 148.820,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

OSTALO CROstart (IPA INFO)

Nositelj: Europski dom Slavonski Brod

Partner: 12 partnera (razvojne agencije iz 5 županija Panonske regije, mediji)

CILJEVI: podići razinu aktivnog sudjelovanja građana Panonske Hrvatske u javnoj raspravi koja se tiče pristupanja EU i punopravnom članstvu, te podići razinu razumijevanja i svjesnosti o koristima, mogućnostima i izazovima Panonske regije u pristupanju u punopravno članstvo.                                                          

AKTIVNOSTIi: emitiranje TV i radio emisija, izdavanje brošura i materijala s informacijama o EU, održavanje javnih tribina i EU kvizova.

Vrijednost projekta: 135.415,69 EUR
Bespovratna sredstva: 89.895,21 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

OSTALO U srcu Europe / In the Heart of Europe (IPA INFO)

Nositelj: Europski dom Slavonski Brod

Partner: Vukovarsko-srijemska županija, RRA PSŽ, VIDRA, HZZ - Područna služba Slav.Brod, TV Slavonije i Baranje, Vinkovačka TV, TV Sl. Brod, Grad Našice

REZULTATI: poboljšana informiranost i znanje među građanima, posebno mladim ljudima o tome kako mogu ostvariti koristi iz civilnih prava reguliranima od strane EU; podignut broj educiranih i informiranih ljudi, potencijalno različitih korisnika o mogućnostima EU programa financiranja; poboljšana diseminacija informacija i znanja o EU integracijskom procesu među ciljnim skupinama i javnosti uopće kroz organizacije civilnog društva, razvojne agencije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije i mrežu partnerskih medija.

Vrijednost projekta: 112.164,46 EUR
Bespovratna sredstva: 80.000,00 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Slatina

Partner: Pučko otvoreno učilište Obris iz Požege, Marinada d.o.o., Zvečevo d.d., Grad Slatina i Grad Požega

CILJEVI: Jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem jačanja konkurentnosti u ekonomiji. 


REZULTATI: Implementacija programa "Trening za trenere", profesionalni posjet postrojenjima Eurovoće i Zvečevo, studijsko putovanje u Francusku, nabava opreme za trening, pilotiranje postsekundarnog projekta "prehrambeni tehnolog", početna i završna konferencija i stvaranje promotivnih i informacijskih materijala.Nova praktična i teorijska znanja i vještine nastavnika, modernizacija IT opreme, 20 odraslih polaznika osposobljeno za prehrambene tehnologe, svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja te upoznavanje javnosti o važnosti projekta.

Vrijednost projekta: 123.252,57 EUR
Bespovratna sredstva: 111.888,76 EUR
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Slavonika mehatronika

Nositelj: Tehnička škola Slavonski Brod

Partner: Industrijsko obrtnička škola Slavonski Brod, Tehnička škola Županja, Strojarska tehnička škola Osijek, Tehnička škola Ruđer Bošković Vinkovci, Tehnička škola Požega, Tehnička škola Daruvar, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Bjelov

CILJEVI: povećati profesionalne I tehničke kapacitete 7 tehničkih škola u Slavoniji za učenje i predavanje temeljeno na kompetencijama putem jačanja kapaciteta strukovnih profesionalaca te primjene CNC tehnologije.

REZULTATI: Povećani tehnički kapaciteti tehničkih škola za provedbu praktičnog poučavanja i učenja orijentiranog razvoju vještina u strojarskim strukama, unaprijeđena znanja stručnjaka tehnoloških centara i strukovnih škola za dizajn, simulaciju procesa i vizualizaciju, unaprijeđene vještine strukovnih profesora za uvođenje naprednih metoda učenja za razvoj kreativnosti učenika, identificirane buduće potrebe i trendovi na tržištu rada vezano za strojarsku struku, razvijena su 3 nova van nastavna kurikuluma (CAD/CAM, CNC tehnologija, robotika).

Vrijednost projekta: 274.181,26 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Križevci

Partner: Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Pučko otvoreno učilište Obris Požega

CILJEVI: Povećati uključenost teže zapošljivih odraslih osoba u programe dodatnog ICT obrazovanja u ruralnim i semiurbanim regijama sjeverne i središnje Hrvatske, a to putem jačanja ustanova umrežavanjem i snaženja marketinškog pristupa i suradnje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i nevladinim udrugama, zajedničkim razvojem kratkih programa i nabavom potrebite opreme iz sredstava darovnice te provedbom programa na odabranim skupinama polaznika.   

Vrijednost projekta: 205.150,51 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

IPA IV Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model

Nositelj: Poljoprivredna škola Zagreb

Partner: Poljoprivredno - prehrambena škola Požega, Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić - Nehaj, Ugostiteljsko - turističko učilište Zagreb

CILJEVI: Unaprijediti kapacitete agroturizma u Republici Hrvatskoj edukacijom kroz sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Specifični ciljevi su predložiti modernizirani kurikuluma putem partnerstva u zanimanju agroturistički tehničar - temeljenog na ishodima učenja, unaprijediti temeljne i strukovne kompetencije strukovnih nastavnika, predstaviti Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatski model.

REZULTATI: Implementacija novih kurikuluma. Valorizacija sljedećih vrijednosti: Kvaliteta, fleksibilnost, društvena uključenost, projekt će doprinijeti unapređenju misije škole - stvaranju kvalitetnih stručnjaka u području agroturizma kroz sustav redovnog i cijeloživotnog obrazovanja. 

Vrijednost projekta: 284.920,33 EUR
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva:
Status projekta: Završen

Status: Odbijen

IPA CBC TAMBURA IN

Nositelj: Gradska knjižnica Subotica i Glazbena škola Požega

Javni poziv: Interreg IPA CBC Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020

Cilj projekta je razviti sustavan pristup u prikupljanju podataka i širenje kroz internet portal koji će omogučiti mladim glazbenicima i drugim umjetnicima, istraživačima i raznim drugim institucijama i zainteresiranim strankama da se uključe u prikupljanje i korištenje prikupljenih podataka. Ova jednostavnost pristupa će služiti smanjenju troškova u novim umjetničkim projektima, te će također pružiti praktični primjer za druge kulturne institucije koje žele stvoriti elektroničke mreže za razmjenu arhivske građe. To bi trebalo i ojačati gospodarski razvoj kulturnih institucija u programskom području i omogučiti širenje društvenih čimbenika koji se odnose na kulturnu baštinu ovog područja. Sve s naglaskom na tamburašku glazbu i prateču baštinu.

Vrijednost projekta: 3.230.660,20 kn
Bespovratna sredstva:
Tražena sredstva: 2.746.066,30 kn
Status projekta: Odbijen

EPFRR Izgradnja farmi muznih krava i crne slavonske svinje

Nositelj: Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Javni poziv: Tip operacije 4.1.1.- Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Projekt se sastoji od izgradnje farme muznih krava i farme crnih slavonskih svinja, kupnje mehanizacije. Cilj projekta je modernizacija i unapređenje poslovanja gospodarstva i povećanje proizvodnih kapaciteta.

Vrijednost projekta: 8.428.171,66
Bespovratna sredstva: 4.052.085,83
Tražena sredstva:
Status projekta: Odbijen