Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaj za zapošljavanje - obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam referenta (2) u Odjel za strateško planiranje i razvojne programe: (KLASA: 112-02/20-01/2, URBROJ: 2177/1-09-02/1-20-1 od 15. lipnja 2020.) objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:
Testiranje će se održati u utorak 30.06.2020. godine u 8,00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega
Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidatom na javni natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. *
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti. Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela. 
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti).
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske).
Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) koji će se održati isti dan (o vremenu i mjestu kandidati će biti obaviješteni na pisanom testiranju). Na intervju se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

* Podaci o osobama koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja:
A.A. 1997.
B.Š. 1997.
D.J. 1998.
F.M. 1988.
I.A. 1973.
I.K. 1982.
I.K. 1984.
I.K.T. 1991.
I.P. 1983.
J.D. 1998.
J.M. 1995.
J.Š. 1991.
K.K. 1994.
K.M. 1971.
L.P. 1992.
M.G. 1991.
M.J. 1998.
M.M. 1999.
M.P. 1997.
M.P. 1992.
N.M. 1987.
S.K. 1970.
T.K. 1980.
V.M. 1983.
Z.B. 1990.
Ž.M. 1963.