Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaj za zapošljavanje - obavijest o testiranju

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam stručnog suradnika za projekte u području infrastrukture (KLASA: 112-02/19-01/3, URBROJ: 2177/1-09-02/1-19-2, od 29. ožujka 2019.), objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:
Testiranje će se održati u ponedjeljak 15.04.2019. godine u 9,00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega

Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidatom na javni natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. *

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH [1] i regionalnog razvoja.[2] 
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja građevine i iz područja provedbe EU projekata.[3] 
Za svaki dio (opći i posebni) pisane provjere znanja dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno položili pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervjuu) koji će se održati isti dan. Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

* Osobe koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja su:

A. B. 1980.

F.D. 1980.

D. P. 1979.

I. M. 1982.

K. G. 1975.

E.M. 1991.

S.B. 1985

T.Š. 1972.

 


[1] Izvor: Ustav Republike Hrvatske („NN“ 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti,

[2] Izvor: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („NN“ 147/14, 123/17, 118/18)

[3] Izvori: Izvor: Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
SAFU priručnik za korisnike: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf