Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Novosti:
Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske - PANORA d.o.o. - PANORA d.o.o. organiziral…

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Požeško-slavonske županije, Alojz Tomašević, dana 10. travnja 2017. godine u Minista…

Arhiva novosti

Natječaji: Socijalna politika i zdravlje

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: - Prevencija nasilja među mladima; - Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima; -Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima; -Prevencija nasilja nad djecom; - Prevencija nasilja među djecom . Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2017-godini/4465

Objavljeni ograničeni Poziv: Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge osobama s invaliditetom definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. Cilj ovoga Poziva je daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 135.000.000,00 HRK, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 765.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi11.475.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.Krajnji rok prijave ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - djeluju na području Republike Hrvatske, - provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene, - njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovog Poziva (uključujući i društva Crvenog križa) i domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti Socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrb. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba organiziranjem dnevnih aktivnosti. Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn. Financijske podrške koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovoga Poziva su u iznosu od najmanje 30.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-starijih-osoba/3406

Poziv na prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u RH

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj da prijave nove korisnike usluge osobne asistencije.

http://www.mspm.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/novosti-569/poziv-za-prijavu-novih-korisnika-usluge-osobne-asistencije-udruga-osoba-s-invaliditetom-i-udruga-koje-djeluju-u-korist-osoba-s-invaliditetom-u-rh/2357

Nacionalna zaklada pokrenula vremenski ograničenu inačicu Programa Europa Plus

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je, uvažavajući otežane financijske uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva u 2016. godini, objavila vremenski ograničene i ciljane inačice Programa Europa Plus, prvenstveno za međufinanciranje, ali i za predfinanciranje odobrenih projekata iz fondova Europske unije. Cilj Poziva je omogućiti financijsku stabilnost organizacija civilnoga društva i kvalitetnu provedbu odobrenih im projekata iz fondova Europske unije.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3922

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge koje zadovoljavaju općim uvjetima raspisanih u Natječaju. Opći cilj Natječaja je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite u skladu s najvišim međunarodnim i europskim standardima. Ukupni iznos sredstava je 658.640,00 eura.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-financiranje-projekta-u-podrucju-pruzanja-psihosocijalne-pomoci-traziteljima-medunarodne-zastite-za-razdoblje-od-dvije-godine

NATJEČAJ za financijsku podršku građanskim akcijama: "Naš doprinos zajednici"

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge, zaklade i ustanove (škole,vrtići,domovi umirovljenika i drugi) registrirane u Republici Hrvatskoj u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji. Visina financijske podrške je do 13.000,00 kn, a dodijelit će se do 15 podrški. Natječaj je za građanske akcije s područja 5 županija Slavonije: Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija te Virovitičko-podravska županija.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-442/

Izmjene i dopune natječajne dokumentacije u sklopu Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Zbog veće nejasnoće Uputa za prijavitelje objavljene su Izmjene i dopune natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dostupan je i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/izmjene-i-dopune-natjecajne-dokumentacije-u-sklopu-poziva-podrska-organizatorima-volontiranja-za-unaprjedjenje-menadzmenta-volontera-i-provedbu-volonterskih-programa/3662

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: centri za socijalnu skrb u sljedećim županijama: Primorsko - goranska županija, Bjelovarsko - bilogorska županija, Osječko - baranjska županija, Vukovarsko - srijemska županija, Dubrovačko - neretvanska županija, Karlovačka županija, Istarska županija, Splitsko - dalmatinska županija, Krapinsko - zagorska županija, Brodsko - posavska županija, Požeško - slavonska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija. Predmet ovog Poziva je stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1279

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić, Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ - Osijek , Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Svrha ovog Poziva je podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/objavljeni_pozivi_na_dostavu_projektnih_prijedloga_za_unaprjedivanje_socijalne_infrastrukture_u_procesu_deinstitucionalizacije

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Ličko-senjska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Dubrovačko-neretvanska županija (isključivo otoci), Zadarska županija (isključivo otoci), Primorsko-goranska županija (isključivo otoci).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269

Razvoj e-usluga

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije). Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1274

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj , Dom za odrasle osobe „Bidružica“-Desinić , Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ -Osijek, Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ –Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi –Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ –Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ –Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Predmet Poziva je prilagoditi 18 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1273

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dječji dom Zagreb, Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Odgojni dom Bedekovčina, Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Braća Mažuranići“ –Novi Vinodolski, Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ –Lovran, Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ –Selce, Odgojni dom Mali Lošinj, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ –Slavonski Brod, Dom za djecu „Maestral“ –Split, Dom za odgoj djece i mladeži Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek. Predmet Poziva je prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1272

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Ministarstvo zdravlja, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bol nički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Klinička bolnica Dubrava, Klinička bolnica »Merkur«, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Klinika za ortopediju Lovran, Klinička bolnica »Sveti Duh«, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Varaždin, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko -kninske županije, Opća bolnica Gospić, Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1271

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: KBC "Sestre milosrdnice", KBC Split, OB Dubrovnik, OB "dr. Ivo Pedišić", KBC Osijek, OB Varaždin i OB Bjelovar Uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1270

Poticanje društvenog poduzetništva

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati. Mogući prijavitelji mogu biti mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263

N A J A V A : Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Specifični ciljevi su: • poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora; • stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu; • stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti i slično) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih, udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva. Prihvatljivi partneri: • udruge; • ustanove za obrazovanje odraslih; • poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva; • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 31.500.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.000.000,00 kuna. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u lipnju 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=33136

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-2-socijalno-ukljucivanje-operativnog-programa-ucinkovit/