Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Socijalna politika i zdravlje

Objavljena četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i to za: 1. Udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja). Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/dem te na www.financijskepodrske.hr. 2. Udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije - podnatječaja). Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/prvi_put te na www.financijskepodrske.hr. 3. Udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja). Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/branitelji te na www.financijskepodrske.hr. 4. Udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije - podnatječaja). Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/osi te na www.financijskepodrske.hr. Institucionalne podrške dodjeljuju se u maksimalnom iznosu od 300.000,00 kuna podijeljenih u 3 kategorije uz uvjete utvrđene u Uputama za prijavu. Rok prijave je 16. rujna 2020. godine.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-raspisala-cetiri-natjecaja/2020-08-17

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji može biti: - Udruga koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta. Udruga može na ovaj Poziv prijaviti ili ugovoriti jedan projekt kao prijavitelj i istovremeno biti partner u jednom ili više projekata prijavljenih na ovaj Poziv. Udruga može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama kao što su: - organizacije civilnog društva (udruge), - ustanove socijalne skrbi, - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prioritetno područje Poziva obuhvaća sljedeće aktivnosti: a) Psihosocijalna pomoć za žrtve nasilja u obitelji; b) Pravna pomoć za žrtve nasilja u obitelji. Ukupna planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna. Rok za slanje prijave projekata je do 30. lipnja 2020. godine.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-pruzaju-usluge-savjetovalista-za-zrtve-nasilja-u-obitelji-u-republici-hrvatskoj-za-2020-godinu/12787

Objavljen Javni poziv "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Osnovni cilj ovog Poziva je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj. Operativnim programom razrađena su ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi. Aktivnosti i operacija ovog Javnog poziva provoditi će se kroz dvije komponente: KOMPONENTA 1: U okviru komponente 1, prijavitelj može biti: - centar za socijalnu skrb. KOMPONENATA 2: U okviru komponente 2, prijavitelj može biti: - ustanova; - udruga; - vjerska zajednica; - pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; - zadruga. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva iznose 100.000.000,00 kn. Projektni prijedlozi za obje komponente podnose se isključivo poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na sljedeću adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 177, 10000 Zagreb. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga za obje komponente je 31.12.2020. godine.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-sirenje-i-unaprjedenje-kvalitete-izvaninstitucijskih-socijalnih-usluga-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije/

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga – EAC/S07/2020. „Razmjene i mobilnost u športu”

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Opći je cilj ovog djelovanja omogućiti osoblju sportskih organizacija (pomoćno sportsko osoblje) da u okviru mobilnosti u svrhu učenja poboljšaju svoje kompetencije i kvalifikacije te steknu nove vještine provođenjem određenog razdoblja u inozemstvu (unutar i izvan EU-a). Da bi projekti bili prihvatljivi, podnositelji prijave iz svih grupa moraju ispunjavati sljedeće kriterije: - biti javna ili privatna organizacija s pravnom osobnošću koja djeluje u području sporta i tjelesne aktivnosti te organizira sportske i tjelesne aktivnosti, - imati registrirano sjedište u jednoj od država članica EU-a. Za sufinanciranje projekata u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga predviđeno je 1 400 000 EUR. Bespovratna sredstva iznosit će najviše 200 000 EUR po projektu. Rok za prijavu se mora poslati do 11. lipnja 2020., do 12 sati.

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Svrha i cilj Poziva je ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 i potresa 22. ožujka 2020. godine psihosocijalnim osnaživanjem te podizanjem kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti: - udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), a što je vidljivo iz njihova statuta i - udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda). Prijedlozi će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima: - upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva, - upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna. Rok za prijavu na Poziv je 20 dana, zaključno s 11. svibnja 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/javni-poziv-za-financiranje-sufinanciranje-aktivnosti-psiholoskog-i-socijalnog-osnazivanja-te-podizanja-kvalitete-zivljenja-hrvatskih-branitelja-iz-domovinskog-rata-i-clanova-njihovih-obitelji/3650

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Poziv je usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 45.000.000,00 kn. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 16. studenoga 2020. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva po svakoj od materijalnih deprivacija (MD1 ili MD2). Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ublazavanje-siromastva-pruzanjem-pomoci-najpotrebitijim-osobama-podjelom-hrane-i-ili-osnovne-materijalne-pomoci-faza-iii/

Objavljen Javni poziv za „EU Health Award 2020“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Obavještavamo zainteresirane da je Europska komisija 4. ožujka 2020. godine objavila Javni poziv za „EU Health Award“ kojim na prijavu poziva osnovne i srednje škole, nevladine organizacije te gradove s više od 30 000 stanovnika, koji svojim inicijativama promiču zdrav način života promicanjem uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika, podizanjem svijesti o zdravoj tjelesnoj težini i sprečavanjem korištenja duhanskih proizvoda među djecom i mladima od 6 do 18 godina. Javni poziv ostaje otvoren do 29. travnja 2020. godine u 11 sati, a prihvatljivost inicijativa, kao i drugi uvjeti te prijava na javni poziv može se provjeriti i izvršiti preko poveznice (https://ec.europa.eu/health/award/). Proglašenje pobjednika u pojedinim kategorijama održat će se u studenom 2020. u Bruxellesu na Ceremoniji dodjele nagrada. Svaka kategorija (osnovne i srednje škole, nevladine organizacije te gradove s više od 30 000 stanovnika) bit će nagrađena s 50.000 eura za prvo mjesto, 30.000 eura za drugo mjesto i 20.000 eura za treće mjesto.

https://www.apprrr.hr/otvoren-javni-poziv-za-eu-health-award-2020/

Objavljen Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05). Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja. Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima, zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava. Poziv je otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021. godine.

https://strukturnifondovi.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Projektnog prijedloga su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ispunjavanje obveze unošenja podataka u Evidenciju športskih građevina koja je sastavni dio Informacijskog sustava u sportu (ISS) jedan je od uvjeta za prijavu na Javni poziv. Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske. Cilj je ujedno i pokušati izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim športskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja športom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje športske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje športske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini šport. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 16 milijuna kuna, a njime se provode mjere Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“.

https://sdus.gov.hr/vijesti/raspisan-javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2020-godini/1175

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu. Ovim Natječajem provode se mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“. Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija. Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja: 1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom – PP 1; 2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima – PP 2; 3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija – PP 3. Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. u ukupnome iznosu od 11.328.000,00 kuna. Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi: 1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, programsko područje - PP 1, planirana vrijednost iznosi 7.800.000,00 kuna; 2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, programsko područje - PP 2, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna; 3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, programsko područje - PP 3, planirana vrijednost iznosi 480.000,00 kuna. Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa. Financijskim potporama Središnji državni ured za šport planira sufinancirati provedbu do 120 programa.

https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/poticanje-lokalnog-sporta/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2020-godini/1168

Objavljen Natječaj za sufinanciranje športskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2020. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelj na Natječaj je udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu. Ovim Natječajem ostvaruju se mjere Nacionalnog programa športa 2019.-2026. i to mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača s aktivnostima sufinanciranje programa obuke neplivača te projekt Hrvatska pliva koji se provodi po programu izrađenog u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom. Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja športa omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati. Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. u ukupnome iznosu od 2.000.000,00 kuna. Središnji državni ured za šport sufinancirati će programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

https://sdus.gov.hr/vijesti/raspisan-natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-obuke-neplivaca-hrvatska-pliva-u-2020-godini/1166

Objavljen Javni poziv općinama za Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti: 1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su: a. osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13); b. pokrenule predškolsku djelatnost u 2019. ili će je pokrenuti u 2020.g.; c. koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja; d. koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine. 2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti čiji rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2018. godini su iznosili najmanje 25,01 % u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911. Okvirni iznos raspoloživih sredstva koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Poziva osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u razdjelu 102 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Aktivnost 788018 Provedba mjera demografske i migracijske politike, na računu 3631 u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 kuna. Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 12.500.000,00 kuna. Za općine razvrstane od V. do VIII skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.000.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava, za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu, počinje od 21. siječnja 2020. u 00.00 sati do iscrpljivanja navedenih financijskih sredstava. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Rok za podnošenje prijava ističe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom se iscrpljuju sva raspoloživa financijska sredstva.

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-opcinama-indeksa-razvijenosti-i-iv-skupine-i-ostalima-za-financijsku-potporu-iz-drzavnog-proracuna-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti/12445

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2019./2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te udruge usmjerene radu sa beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 6.500.000,00 kuna, a okvirni broj projekata koji se planira financirati je 30 – 70. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2019-2020-godinu/12418

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: - Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.), - Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima, - Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.), - Prevencija seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, - Prevencija emocionalnog nasilja nad djecom i tjelesnog kažnjavanja djece, - Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.) Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini osigurano je 3.500.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2019-godini/12353

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu ulaganja u zajednicu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa. Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji javnih građevina za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će provedba pridonijeti cilju Programa. Prema ovom pozivu nisu prihvatljive aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova (OPKK i Ruralni razvoj). Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2019. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2019. godini.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20ulaganja%20u%20zajednicu%202019//Program%20ulaganja%20u%20zajednicu_28.01.2019.pdf

Otvorena četiri natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini. Udruge koje su prihvatljive sukladno kriterijima natječaja mogu ostvariti jednu od sljedećih institucionalnih podrški: 1. Institucionalna podrška udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj: – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do deset podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 2. Institucionalna podrška udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 3. Institucionalna podrška udrugama iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. 4. Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini – do 300.000,00 HRK: do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 200.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja – do 100.000,00 HRK: do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-raspisala-cetiri-natjecaja/2019-08-16

Objavljen Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti udruge koje se bave izgradnjom kapaciteta za razvoj volonterstva, ispunjavajući funkciju lokalnog ili regionalnog volonterskog centra te udruge koje se bave umrežavanjem i povezivanjem volonterskih centara te razvojem volonterstva na nacionalnoj razini. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna. Ukupno planirana vrijednost Poziva po prioritetnim područjima: • Za područje P1 Lokalni volonterski centri: 2.600.000,00 kuna • Za područje P2 Regionalni volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centara na nacionalnoj razini: 1.000.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-volonterskih-centara-u-2019-godini/10991

Objavljen Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:  udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,  svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja. U skladu s Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja: 1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina, 2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna . Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 20.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 80.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2019-godinu/10985

Objavljen poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:  ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući;  udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;  fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;  pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima. Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Objavljen Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE”

Nadležno tijelo: HBOR

Mogući prijavitelji: Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode u Republici Hrvatskoj, a koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice. Prihvatljive aktivnosti projekata, a koje će se financirati putem Natječaja odnose se na samo na izravan rad s korisnicima te uključuju: Radionice pisanja životopisa, predstavljanja na natječajima za posao, osnova rada na računalu i dr. znanja potrebnih za povećanje mogućnosti zapošljavanja, zatim radionice/savjetovanja o mogućnostima samozapošljavanja te radionice/savjetovanja o mogućnostima osnivanja/utemeljenja društvenih poduzeća. Prihvatljivi će biti oni projekti koje provode organizacije civilnog društva, a koje djeluju najmanje 2 godine od dana objave Natječaja te koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija. U okviru projekta partnerstvo je obavezno s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe. Ukupna alokacija iznosi 700.000,00 HRK. Najviši prihvatljivi iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 HRK.

https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-pruzimo-znanje-potaknimo-inicijative/

Objavljen poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 100.010.000,00 HRK financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti, s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/

Objavljen natječaj “Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije) Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa. Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 100.000.000,00 HRK

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pridruzi-se-aktivni-u-mirovini-jacanje-sposobnosti-organizacija-civilnoga-drustva-za-unaprjedenje-mogucnosti-aktivnog-sudjelovanja-i-socijalne-ukljucenosti-umirovljenika/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.: -čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj; -u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj; -čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2019. godini iznosi 9.400.000,00 kuna.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2019/4980

Objavljen poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Nadležno tijelo: Europski socijalni fond

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije i mediji. Poziv Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK. Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/mediji-zajednice-potpora-socijalnom-ukljucivanju-putem-medija-faza-i/

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima: • upisana je u Registar udruga i/ili drugi odgovarajući registar i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu i to u prioritetnom području ovog Poziva na koje se prijavljuje, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu/osnivačkom dokumentu; • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija • za prioritetna područja 1. i 2. prijavitelj može biti samo udruga (upisana u Registar udruga), a za prioritetno područje 3. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar i obavezno u Registar neprofitnih organizacija. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu sa sljedećim prioritetnim područjima: 1. Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih aktivnosti 2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba: 2a. Informiranje i pravna pomoć starijim osobama vezano za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju putem medijske kampanje na nacionalnoj razini 2b. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje na nacionalnoj razini 3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika - starijih osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 7.500.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2018-2019-godinu/10761

Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2018. – 2019.)“

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: su pravne osobe - javna tijela i to: Jedinice lokalne samouprave Jedinice regionalne (područne) samouprave Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 27.000.000,00 kn Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 kn

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/10252

Objavljen trajni Poziv “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelj: pravne osobe: - organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti- ustanova upisana u registar športske djelatnosti- osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja- srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja - sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja - ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici registrirane u Republici Hrvatskoj. Objavljen trajni Poziv ukupne vrijednosti 50.000.000,00 Ukupna Bespovratna sredstva 100 % Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/ukljucivanje-djece-i-mladih-u-riziku-od-socijalne-iskljucenosti-te-osoba-s-invaliditetom-i-djece-s-teskocama-u-razvoju-u-zajednicu-kroz-sport/

Objavljen poziv za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: Neprofitne organizacije i Organizacije civilnog društva Otvoreni trajni Poziv ukupne vrijednosti 155.000.000,00 kn bit će dodana vrijednost nacionalnom programu, putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika, a ciljana skupina, za razliku od nacionalnih programa, uključuje i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Također, proširuje se obuhvat te osigurava kontinuitet pružanja usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe te usluga videćeg pratitelja za slijepe osobe. Uz navedeno, s obzirom da će se u provedbu uključiti veći broj organizacija civilnog društva, povećat će se i dostupnost usluga osobne asistencije. Projektne aktivnosti pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavaju institucionalizaciju korisnika usluge te promiču pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje. U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40% ukupno ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

Objavljen poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Udruge mogu prijaviti projekte na sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:- promicanje i zaštita prava djece; -podrška obitelji. Za financiranje projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece osigurano je ukupno 3.816.000,00 kuna.

http://www.mdomsp.gov.hr/dokumenti/10

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promocija zdravlja i prevencija bolesti–Faza I"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe/ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i registrirane u Republici Hrvatskoj. Cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske kroz promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti te unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-1/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2018. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene;-njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2018. godine. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Poziv za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja koja su predviđena ovim Pozivom. Na ovaj Poziv moguće je poslati prijavu za uspostavu Inicijalne programske suradnje u sedam (7) programskih područja (PP) i to:-PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva;-PP2 - STEM i razvoj lokalne zajednice;-PP3 - Ljudska prava i globalizacija;-PP4 - Zapošljavanje mladih kroz međusektorsku suradnju;-PP5 - Prevencija i zaštita zdravlja;- PP6 - Ovisnosti novog doba;-PP7 - Suradnja na Euro-Mediteranu. Iznos podrške za Inicijalnu programsku suradnju iznosi Kn 200.000,00 za svako od raspisanih programskih područja. Za svako od navedenih programskih područja otvorena je svojevrsna inačica Poziva tako da se udruga može prijaviti isključivo na jednu inačicu, sa izuzetkom PP7 sukladno objašnjenjima datim u Uputama za prijavitelje.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/poziv-za-inicijalnu-programsku-suradnju/2018-01-25

Objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave,međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima. Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv u okviru pojedine Komponente, tj. prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/esf-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/8881

Objavljen Javni natječaj "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata"

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata). Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta. Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.Ukupno planirana vrijednost natječaja je 8.400.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza II"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 49.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova, pri čemu vodeće partnerske organizacije i njihovi partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1449

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - djeluju na području Republike Hrvatske; - provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene; -njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi započeti u 2017. godini s planiranim završetkom radova najkasnije do 01. lipnja 2018. godine.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-1802/1802

Objavljen poziv "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.)"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu i to: Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, no ne mora nužno biti osnovana od strane Prijavitelja tog Projekta (vodeće partnerske organizacije. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%. Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017. – 2018.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1440

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, ustanove. Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih. Poziv za financiranje projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina podijeljen je na četiri zasebna prioritetna područja: 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina; 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji; 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba; 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 8.600.000,00 HRK. Najmanji iznos potpore je 50.000,00 HRK, a najveći iznos potpore je150.000,00 HRK. Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina/6625

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena"

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove. Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova). Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.900.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obiteljm mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; A.2. Lokalni info-centri; A.3.Lokalni i regionalni programi za mlade. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 3.800.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 6 do 12 mjeseci.

http://www.mdomsp.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2017-godini-4426/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-za-2017-godinu/5604

Otvorene prijave za natječaj "Reach for Change - Budi promjena"

Nadležno tijelo: Zaklada Reach for Change i Tele2

Mogući prijavitelji: Zaklada Reach for Change i Tele2 objavili su novi natječaj za projekte u području prava i potreba djece ‘Budi promjena’. Cilj natječaja je pronaći i podržati iznimne socijalne poduzetnike, osobe koje svojim radom rješavaju neke od ozbiljnih problema na koje u Hrvatskoj nailaze djeca. Projekti koji će biti podržani kroz ovaj natječaj mogu biti iz područja obrazovanja, razvoja, zaštite, participacije i izražavanja djece (do 18 godina starosti). Socijalnim poduzetnicima smatramo sve one koji osmisle rješenje problema na kojeg, u ovome slučaju, nailaze djeca i pokrenu svoju neprofitnu inicijativu za njegovo rješavanje. Na natječaj se može prijaviti bilo koja osoba koja vodi projekt ili neprofitnu organizaciju, a koja radi za dobrobit djece. Posebno pozdravljaju prijave novih i inovativnih projekata – nove organizacije i one koje su tek u osnivanju se također mogu prijaviti. Podrška je usmjerena na predane pojedince, ali se mogu prijaviti i uži timovi koji zajedno rade na projektu.

http://she.hr/natjecaj-budi-promjena-zaklade-reach-for-change-i-tele2/

Objavljen Otvoreni privremeni poziv " Jačanje socijalnog dijaloga – faza III"

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine; – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;– razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta . Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ukupna alokacija iznosi 18.000.000,00 kn. Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1416

Objavljen natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2 kategorije: 1. Do 100.000,00 kuna – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja; 2. Do 50.000,00 kuna - do petnaest (15)podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada i Ministarstvo hrvatskih branitelja s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/raspisan-natjecaj-za-dodjelu-institucionalnih-podrski-udrugama-proisteklim-iz-domovinskog-rata/1695

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: - Prevencija nasilja među mladima; - Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima; -Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima; -Prevencija nasilja nad djecom; - Prevencija nasilja među djecom . Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2017-godini/4465

Objavljeni ograničeni Poziv: Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge osobama s invaliditetom definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. Cilj ovoga Poziva je daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 135.000.000,00 HRK, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 765.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi11.475.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.Krajnji rok prijave ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - djeluju na području Republike Hrvatske, - provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: -građevine javne i poslovne namjene, - njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovog Poziva (uključujući i društva Crvenog križa) i domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti Socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrb. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba organiziranjem dnevnih aktivnosti. Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn. Financijske podrške koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovoga Poziva su u iznosu od najmanje 30.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-starijih-osoba/3406

Poziv na prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u RH

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj da prijave nove korisnike usluge osobne asistencije.

http://www.mspm.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/novosti-569/poziv-za-prijavu-novih-korisnika-usluge-osobne-asistencije-udruga-osoba-s-invaliditetom-i-udruga-koje-djeluju-u-korist-osoba-s-invaliditetom-u-rh/2357

Nacionalna zaklada pokrenula vremenski ograničenu inačicu Programa Europa Plus

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je, uvažavajući otežane financijske uvjete za djelovanje organizacija civilnog društva u 2016. godini, objavila vremenski ograničene i ciljane inačice Programa Europa Plus, prvenstveno za međufinanciranje, ali i za predfinanciranje odobrenih projekata iz fondova Europske unije. Cilj Poziva je omogućiti financijsku stabilnost organizacija civilnoga društva i kvalitetnu provedbu odobrenih im projekata iz fondova Europske unije.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3922

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge koje zadovoljavaju općim uvjetima raspisanih u Natječaju. Opći cilj Natječaja je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite u skladu s najvišim međunarodnim i europskim standardima. Ukupni iznos sredstava je 658.640,00 eura.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-financiranje-projekta-u-podrucju-pruzanja-psihosocijalne-pomoci-traziteljima-medunarodne-zastite-za-razdoblje-od-dvije-godine

NATJEČAJ za financijsku podršku građanskim akcijama: "Naš doprinos zajednici"

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: udruge, zaklade i ustanove (škole,vrtići,domovi umirovljenika i drugi) registrirane u Republici Hrvatskoj u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji. Visina financijske podrške je do 13.000,00 kn, a dodijelit će se do 15 podrški. Natječaj je za građanske akcije s područja 5 županija Slavonije: Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija te Virovitičko-podravska županija.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-442/

Izmjene i dopune natječajne dokumentacije u sklopu Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Zbog veće nejasnoće Uputa za prijavitelje objavljene su Izmjene i dopune natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dostupan je i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/izmjene-i-dopune-natjecajne-dokumentacije-u-sklopu-poziva-podrska-organizatorima-volontiranja-za-unaprjedjenje-menadzmenta-volontera-i-provedbu-volonterskih-programa/3662

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: centri za socijalnu skrb u sljedećim županijama: Primorsko - goranska županija, Bjelovarsko - bilogorska županija, Osječko - baranjska županija, Vukovarsko - srijemska županija, Dubrovačko - neretvanska županija, Karlovačka županija, Istarska županija, Splitsko - dalmatinska županija, Krapinsko - zagorska županija, Brodsko - posavska županija, Požeško - slavonska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija. Predmet ovog Poziva je stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1279

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić, Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ - Osijek , Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Svrha ovog Poziva je podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/objavljeni_pozivi_na_dostavu_projektnih_prijedloga_za_unaprjedivanje_socijalne_infrastrukture_u_procesu_deinstitucionalizacije

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Ličko-senjska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Dubrovačko-neretvanska županija (isključivo otoci), Zadarska županija (isključivo otoci), Primorsko-goranska županija (isključivo otoci).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269

Razvoj e-usluga

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije). Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1274

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dom za odrasle osobe Bjelovar, Dom za odrasle osobe Blato, Korčula, Centar za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj , Dom za odrasle osobe „Bidružica“-Desinić , Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ -Osijek, Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ –Split, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika, Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi –Rudine, Dom za odrasle osobe „Trogir“, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ –Vinkovci, Centar za rehabilitaciju „Stančić“ –Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odrasle osobe Zagreb. Predmet Poziva je prilagoditi 18 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1273

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Dječji dom Zagreb, Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Odgojni dom Bedekovčina, Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Braća Mažuranići“ –Novi Vinodolski, Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ –Lovran, Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ –Selce, Odgojni dom Mali Lošinj, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ –Slavonski Brod, Dom za djecu „Maestral“ –Split, Dom za odgoj djece i mladeži Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek. Predmet Poziva je prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1272

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Ministarstvo zdravlja, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bol nički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Klinička bolnica Dubrava, Klinička bolnica »Merkur«, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Klinika za ortopediju Lovran, Klinička bolnica »Sveti Duh«, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Varaždin, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko -kninske županije, Opća bolnica Gospić, Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1271

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: KBC "Sestre milosrdnice", KBC Split, OB Dubrovnik, OB "dr. Ivo Pedišić", KBC Osijek, OB Varaždin i OB Bjelovar Uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1270

Poticanje društvenog poduzetništva

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati. Mogući prijavitelji mogu biti mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263

N A J A V A : Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Specifični ciljevi su: • poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora; • stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu; • stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti i slično) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih, udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva. Prihvatljivi partneri: • udruge; • ustanove za obrazovanje odraslih; • poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva; • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 31.500.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.000.000,00 kuna. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u lipnju 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=33136

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-2-socijalno-ukljucivanje-operativnog-programa-ucinkovit/