Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Poljoprivreda

Objavljen Javni pozivi za iskaz interesa osnivača školskih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda 2020./2021.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Školska shema u školskoj godini 2020./2021. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2021. godine sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine broj 98/19) i Uputi o postupanju Ministarstva poljoprivrede od 24. kolovoza 2020. godine. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponudit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. kolovoza 2020. godine: - Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja do 25. rujna 2020. godine, - Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2020./2021. od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja. Obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2020. godine, podsjećamo osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2020./2021. da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici.

https://www.apprrr.hr/skolska-shema-2020-2021/

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede poziva udruge da se u skladu s ovim Javni pozivom prijave za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu Javnog poziva. Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine.

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« i Natječajem za dodjelu potpore. Predmet potpore su ulaganja u marikulturu i slatkovodnu akvakulturu s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, kao jednog od prioriteta Europske unije i Republike Hrvatske. Potporu kao korisnici mogu ostvariti nositelji dozvole za akvakulturu, za ulaganja u povećanje u proizvodnji i osuvremenjivanje postojećih uzgojnih kapaciteta, a prihvatljiva mogu biti i ulaganja koja se provode u svrhu uspostave novih uzgajališta. Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ovoga natječaja obuhvaćaju produktivna ulaganja u akvakulturu, diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi unaprjeđenje, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda akvakulture, poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi te poboljšanje i osuvremenjivanje povezano sa zdravljem i dobrobiti životinja, smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa, uključujući ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka na potrošnju i kvalitetu vode, povećavaju energetsku učinkovitost te potiču diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Natječaj je otvoren za prijave do 1. studenoga 2020.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-za-ulaganja-u-akvakulturu/4104

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, prijave od 4. kolovoza

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelj je član Mreže koji zaključno s 3. kolovoza 2020. godine u 23:59:59 sati ima aktiviran korisnički račun. Detaljni uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Pozivu. Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. (dostupan na www.mrr.hr/o-nama/), godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne ruralne mreže. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore u ovom Pozivu iznosi 2.500.000,00 kuna. Detaljni uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Pozivu.

https://ruralnirazvoj.hr/poziv-za-podnosenje-prijedloga-aktivnosti-za-provedbu-godisnjeg-provedbenog-akcijskog-plana-mreze-za-2020-godinu-prijave-od-4-kolovoza/

Objavljen natječaj za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe koje drže svinje na otvorenom, koje su registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja te zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti je dvadeset tisuća kuna. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama. U okviru natječaja je na raspolaganju 1,9 milijuna kuna, a otvoren je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2020. godine.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-natjecaj-za-postavljanje-dvostrukih-ograda-u-uzgojima-svinja-za-2020-godinu/4101

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj. Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019 i 37/2020) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 100.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi do 50%. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020. godine.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

Izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugu izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz podmjere 6.4 „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“, koja se odnosi na rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu. Rok je produžen do 3. rujna 2020. godine.

https://www.apprrr.hr/izmjena-natjecaja-za-provedbu-tipa-operacije-6-4-1/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Unutar mjere Destilacije vina u kriznim slučajevima podnositelji prijave mogu biti fizičke i pravne osobe proizvođači vinskih proizvoda, proizvođačke organizacije, udruženja dviju i više proizvođačkih organizacija, međusektorske organizacije te destilateri. Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju. Cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja u ovim okolnostima. Sa provedbom aktivnosti korisnici mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote. Ukupna sredstva za potporu proizvođačima vina za vino predano na destilaciju utvrđena je Nacionalnim programom i iznosi 3.454.984,00 EUR i najviše do 7.890.320,00 HRK državne potpore iz sredstava državnog proračuna. Ukupna sredstva za potporu za pokriće transportnih troškova u dopremi vina na destilaciju iznose 105.651,00 EUR i najviše do 241.280,00 HRK. Ukupna sredstva za potporu destilaterima za provedenu destilaciju vina iznose od 330.159,00 EUR i najviše do 754.000,00 HRK. Aktivnosti vezane uz destilaciju trebaju biti dovršene do 14.09.2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 12.09.2020. godine. Minimalno vrijeme trajanja skladištenja koje se može odobriti iznosi 30 dana. Razdoblje skladištenja može započeti s 15.07.2020. godine. Rok za podnošenje prijava na obje mjere počinje od 08.07.2020. i traje do 14.07.2020. godine. Zahtjeva za isplatu potpore Korisnici podnose do 14.09.2020. godine.

https://www.apprrr.hr/mjera-destilacija-vina-u-kriznim-slucajevima-mjera-potpora-za-krizno-skladistenje-vina/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 100%. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. listopada 2020. godine.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

Objavljene izmjene natječaja za tipove operacija 8.5.1 i 8.5.2

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“, te prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/

Izmjene natječaja za tip operacije 6.4.1.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«. Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi od 3. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Također, mijenja se definicija intenziteta javne potpore i sada iznosi: – do 70% za sva ulaganja, osim za kupovinu poljoprivredne mehanizacije – do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije za pružanje usluga u poljoprivrednim, šumarskim, komunalnim i građevinskim poslovima (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate).

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

Objavljen natječaj za provedbu mjere 17 „Upravljanje rizicima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/2019 i 37/2020) podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom je od 1. lipnja od 12:00 sati do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti SOPG/OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 14.000.000,00 kn pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave. Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 25. svibnja 2020. godine.

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

POZIVAJU SE SVI PROIZVOĐAČI DA PRODAJU SVOJE PROIZVODE PUTEM ONLINE TRŽNICE

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Ministarstvo poljoprivrede Odlukom Vlade Republike Hrvatske pokrenulo je nacionalnu internet platformu pod nazivom Tržnica.hr, u cilju pomoći hrvatskim poljoprivrednicima i ribarima u izvanrednim okolnostima nastalima pandemijom COVID-19. Nova nacionalna internet tržnica omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske. U ovom trenutku u prodaji svojih proizvoda sudjeluje 550 poljoprivrednih proizvođača. Kupci mogu odabrati između 11 kategorija proizvoda, a nacionalna internet tržnica svakog dana nastavlja širiti svoju ponudu. Platforma nudi proizvode u kategorijama voća, povrća, mesa, ribe, mliječnih proizvoda, jaja, pčelarskih proizvoda, žitarica i proizvoda, ulja i masti, pića te ostalih proizvoda poput bilja i začina te prirodne kozmetike. Putem platforme nacionalne internet tržnice javni naručitelji pronalazit će dobavljače i objavljivati potrebe za nabavu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u skladu s Odlukom Vlade RH o uvjetima i kriterijima, a koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, na temelju koje se javni naručitelji obvezuju na nabavu domaće, svježe i kvalitetne hrane iz kratkih lanaca opskrbe. Sve potrebne informacije možete saznati na tržnica.hr i službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ukoliko imate poteškoća s registracijom ili drugih upita vezanih uz rad platforme Internet tržnice, kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije je Stjepan Jakopović, mag. oec., savjetnik za projekte, tel: 034/638-037, mob: 091/6194-421, email: stjepan.jakopovic@panora.hr.

http://www.panora.hr/novosti/640-pozivaju-se-svi-proizvodaci-da-prodaju-svoje-proizvode-putem-online-trznice

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici te udruge šumoposjednika. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 25. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 65.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. svibnja 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Objavljen treći Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 15.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 12:00 sati 18. svibnja 2020. – do 12:00 sati 30. lipnja 2020. godine.

https://www.apprrr.hr/mjera-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-resursa-u-poljoprivredi/

Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet javne potpore iznosi do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate). Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet javne potpore iznosi do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate). Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati. - PONIŠTENO !

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ponisten-natjecaj-za-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/3953

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 31.ožujka 2020. natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar). Dozvoljeni troškovi unutar mjere Restrukturiranje su: - ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i - ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za troškove doprinosa u naravi. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR. Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda. Rok za podnošenje prijava je do 31. srpnja 2020. godine.

https://www.apprrr.hr/mjere-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/

Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Od 02.03.2020. u podružnicama Agencije za plaćanja poljoprivrednici su u mogućnosti podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu. Krajnji rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva je 15. svibnja. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu možete pronaći na poveznici:

https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/

Objavljen Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje, poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom, poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).

https://www.apprrr.hr/mjera-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina/

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN 42/18, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom. U Državnom proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 37 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu. Postupak dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza: • podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu, • administrativna provjera prihvatljivosti podnositelja, • procjenjivanje/bodovanje zahtjeva, • obavijest podnositelju o finaliziranju prethodnih faza postupka te upućivanje u postupak registracije djelatnosti i upisa u odgovarajući upisnik odnosno obavijest o odbijanju zahtjeva, • ugovaranje, • isplata cjelokupnog odobrenog iznosa potpore. Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini“. Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 18. veljače do 18. ožujka 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-samozaposljavanje-za-djelatnost-primarne-poljoprivredne-proizvodnje/3582

Objavljena dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Prihvatljivi korisnici su: - fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili - fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda). Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 300.000.000,00 HRK od čega: - 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća, - 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća, - 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća, - 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća. Visina javne potpore po projektu iznosi: Mikro, mali i srednji korisnici: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: - do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka - do 2.000.000 EUR za ostale sektore i - do 200.000 EUR za korisnike početnike. Veliki korisnici: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: - do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka - do 3.000.000 EUR za ostale sektore i - do 200.000 EUR za korisnike početnike. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije« Prihvatljivi korisnici su: - fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili - fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljena-dva-natjecaja-za-podmjeru-4-2/3842

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je IX. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za: - štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine, - štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu, - štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine, - štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. veljače 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Informiranje u državama članicama u 2020. godini

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Informiranje u državama članicama u 2020. godini sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Informiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti: – stručne organizacije uključene u sektor vina – organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina – privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača – sektorske organizacije uključene u sektor vina i – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-informiranje-u-drzavama-clanicama/

Objavljen Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Mjerom Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda sufinanciraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu temeljem Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Svrha mjere Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda određena je točkom 6.4. Programa. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno- istraživačke institucije. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja za prikupljanje i odabir projekata Primijenjenih istraživanja u pčelarstvu na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja. Podnositelj je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava sukladno članku 23. Pravilnika do 31. srpnja 2020. godine za jednogodišnje projekte i za prvu godinu provedbe dvogodišnjih projekata te do 31. srpnja tekuće pčelarske godine za svaku sljedeću godinu provedbe dvogodišnjih projekata. Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su troškovi nastali u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2020. godine za jednogodišnje projekte i prvu godinu provedbe dvogodišnjih projekata odnosno od 01. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2021. godine za drugu godinu provedbe dvogodišnjih projekta, a potrebni su za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta.

https://www.apprrr.hr/objavljen-javni-natjecaj-za-prikupljanje-i-odabir-projekata-primijenjenih-istrazivanja-u-pcelarstvu-2/

Objavljen je natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-promidzba-vina-na-trzistima-trecih-zemalja-2/

Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 2. prosinca 2019. godine tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojim se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

https://www.apprrr.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/pristup_info/Natje%C4%8Daji/2019-08-29%20-%20manjine//Natje%C4%8Daj.pdf

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet javnog poziva, a srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanaciju i obnovu šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama i požara te za održavanja izvora, bunara i cisterni. Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni. Ukupna alokacija iznosi 5 mil. kuna.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni_poziv_za_podnosenje_prijave_za_financiranje_radova_gospodarenja_u_sumama_privatnih_sumoposjednika_za_2020._godinu_iz_sredstava_naknade_za_koristenje_OKFS.pdf

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Na javni natječaj mogu se prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20 tisuća kuna, a najviši iznos potpore je 1,4 milijuna kuna.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20natje%C4%8Daj%20-%20potpore%20male%20vrijednosti%20u%202019%20godini/Javni%20natje%C4%8Daj.pdf

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar). Dozvoljeni troškovi unutar mjere Restrukturiranje su: ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za troškove doprinosa u naravi. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-2/

Otvoren novi natječaj za kupnju steonih junica

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji: - su upisani u Upisnik poljoprivrednika, - na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva, - podnesu prijavu sukladno Uvjetima ovog Javnog poziva, - nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, -nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza. Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kn (bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019.

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici za MJERU 1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su registrirani i ulažu na području Požeško-slavonske županije. Prihvatljivi korisnici za sve ostale mjere su fizičke osobe (OPG ili obrt) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su registrirani i ulažu na području Požeško-slavonske županije.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/159-dodjela-potpora-u-poljoprivredi-2019.html

Objavljen Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%). Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

https://www.apprrr.hr/63-milijuna-kuna-za-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/

Objavljen natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-2/

Objavljen natječaj za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su: oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja; odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku; promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću; izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000EUR.

https://www.apprrr.hr/mjera-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja/

Objavljen osmi natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem: a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013) d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu. Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

https://www.apprrr.hr/objavljen-osmi-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Vinske omotnice

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Informiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika. Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti: – stručne organizacije uključene u sektor vina – organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina – privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača – sektorske organizacije uključene u sektor vina i – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

https://www.apprrr.hr/mjera-informiranja-u-drzavama-clanicama/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Nadležno tijelo: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mogući prijavitelji: Jedinice regionalne (područne) samouprave. Svrha ovog Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-tip-operacije-4-3-1-investic/

Otvoren natječaj iz Mjere 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Potencijalni korisnici su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/do-kraja-sijecnja-otvoren-natjecaj-iz-mjere-3-za-promociju-zasticenih-i-ekoloskih-proizvoda/

Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/objavljen-treci-natjecaj-za-operaciju-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/11/Natje%C4%8Daj-za-provedbu-tipa-operacije-4.3.3.-od-29.11.2018.zip

Objavljen Javni poziv za provedbu mjera: "Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele", "Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza", "Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi".

Nadležno tijelo: Hrvatska poljoprivredna agencija

Mogući prijavitelji: su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od: 2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele, 130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata, 40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.

http://www.mps.hr/hr/novosti/24-milijuna-kuna-za-uzgoj-goveda-koza-ovaca-i-peradi-otvoren-javni-poziv

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne (područne) samouprave, Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, Fizičke osobe, Gospodarski subjekti, Javna visoka učilišta, Javna znanstvena organizacija, Lokalna akcijska grupa (LAG),Sveučilište, Visoka učilišta, Znanstveni instituti. Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava. Prihvatljive aktivnosti su: a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl. b) istraživanja/analize/studije, c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d), d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-podnosenje-prijedloga-aktivnosti-za-provedbu-godisnjeg-provedbenog-akcijskog-plana-mreze-za-2018-godinu/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: 1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet); 2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu/

Objavljen VII. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za: štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine, štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-operaciju-5-2-1-35-milijuna-kuna-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija unutar Mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Objavljen Javni poziv za provedbu mjere "Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mlječnih pasmina govreda" iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020.godine.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.Potpore će osobito biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalske i Holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj.Navedeni program se sastoji od dvije mjere: Mjera 1) Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Ukupno je za provedbu ove mjere predviđen iznos od 60.000.000,00 kuna, odnosno 20.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničiti će se na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. Mjera 2) Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga .Ukupno je za provedbu ove mjere u trogodišnjem razdoblju predviđen iznos od 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa. Iznos potpore po rasplodnoj junici nije fiksan i ovisit će o ukupnom broju prihvatljivih rasplodnih junica u RH prijavljenih na ovu mjeru.

https://www.apprrr.hr/objavljen-javni-poziv-za-novu-potporu-za-povecanje-proizvodnje-mlijeka/

Objavljen Program mikro i malih zajmova – od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija: 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš,4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije, 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije ,6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima, 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ Ciljana skupina- Mikro, mali subjekti gospodarstva- Iznos 1.000 – 25.000 eura MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ- Ciljna skupina mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva - iznos u 25.001 – 50.000 eura

https://www.apprrr.hr/raspisan-program-mikro-i-malih-zajmova-od-1-rujna-krecu-najpovoljniji-krediti-za-poljoprivrednike/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20 %: ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega: 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR. Vrijednost potpore.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

https://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-u-vrijednosti-650-milijuna-kuna-za-podmjeru-4-1-iz-programa-ruralnog-razvoja/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ provedba tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u: – sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili – sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa. Nadalje, prihvatljivi korisnici su iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća.Svrha natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 35.000.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-iz-programa-ruralnog-razvoja-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete/

Objavljen natječaj „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje .Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za: a) vodoopskrbu b) odvodnju i/ili c) pročišćavanje otpadnih voda. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

https://www.apprrr.hr/200-milijuna-kuna-za-javne-sustave-za-vodoopskrbu-odvodnju-i-prociscavanje-otpadnih-voda-raspisan-novi-natjecaj-za-operaciju-7-2-1/

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme. Iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna. U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

https://www.apprrr.hr/podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda/

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Nadležno tijelo: 31.10.2018.

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: a) šumoposjednici b) udruge šumoposjednika i c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnog proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura. Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/170-milijuna-kuna-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-i-mobilizaciju-sumskih-proizvoda/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika: a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 279.000.000,00 HRK. Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« - provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa. Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 3.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-3-1-priprema-aktivnosti-projekta-suradnje/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore po projektu suradnje su ukupna dodijeljena sredstva za provedbu Podmjere 19.3. iz Ugovora, ali najviše 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-projekta-suradnje/

Objavljene upute podnositeljima prijave na javni natječaj i korisnicima mjere informiranja u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u državama članicama mogu biti: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina,privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. formativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 100.000 €. Od toga maksimalni iznos potpore iznosi 50.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

https://www.apprrr.hr/mjera-informiranja-u-drzavama-clanicama/

VI. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen.

https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: : LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor) te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem. Svrha Natječaja je isplata potpore za provedbu aktivnosti tekućih troškova i animacije. Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

https://www.apprrr.hr/raspisan-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-4-1-tekuci-troskovi-i-animacija/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su poljoprivredna gospodarstva.Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK.Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« - provedba tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

Objavljen natječaj podmjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: a) jedinice lokalne samouprave b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program). Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega: - 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića - 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova - 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture

https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/

Objavljen natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća. Svrha ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

Objavljen natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Mogući prijavitelji Ulaganja u vinarije i marketing vina su: su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen. S jednim korisnikom unutar ovoga Natječaja može biti sklopljeno više ugovora o financiranju, odnosno može mu biti dodijeljeno više Odluka o dodjeli sredstava.

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-uspostavu-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-iz-programa-ruralnog-razvoja/

Objavljen natječaj Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja mogu biti: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 €. Od toga maksimalni iznos potpore iz sredstava EU iznosi 100.000 €, a potpora iz državnog proračuna RH u maksimalnom iznosu iznosi 60.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

http://www.mps.hr/hr/novosti/dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice

Objavljen natječaj Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacionalnog programa su (vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Cilj mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina je povećati kvalitetu vina i učinkovitosti proizvodnje, a samim time i smanjiti cijenu krajnjeg proizvoda, što dovodi do krajnjeg cilja, a to je povećati konkurentnost proizvođača vina. Za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova; za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova i za velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24%. Maksimalni iznos potpore po projektu za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 1.500.000 € od ukupno prihvatljivog troška. Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih i/ili prometom manjim od 200 milijuna € maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 € od ukupno prihvatljivog troška. Za velika poduzeća koja imaju 750 i više zaposlenih i promet od 200 milijuna € i više maksimalni iznos potpore iznosi 550.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 5.000 €, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

http://www.mps.hr/hr/novosti/dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Ovom operacijom omogućava se korisnicima osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Prihvatljivi korisnici u okviru natječaja su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

http://europski-fondovi.eu/content/natje-aj-za-provedbu-podmjere-171-osiguranje-usjeva-ivotinja-i-biljaka

Objavljen Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR.Visina potpore: – potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK; – potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja2018. godine do 12:00 sati.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-operaciju-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina. Cilj natječaja je dodjela potpore sa ciljem obnove potencijala poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim područjima. Prihvatljive aktivnosti: - troškovi razminiranja poljoprivrednih površina koji moraju biti iskazani u jediničnoj cijeni po metru kvadratnom; – opći troškovi koji se odnose na označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije; – opći troškovi koji se odnose na angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekta do najviše 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti; – porez na dodanu vrijednost, pod uvjetom da je nepovratan za korisnika u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 104.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je100%.

http://www.apprrr.hr/objavljen-treci-natjecaj-za-operaciju-522-–-razminiranje-poljoprivrednog-zemljista-2617.aspx

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini.

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije. Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:mjera 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta; mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada mjera 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara poljoprivrednika; mjera 3: Kamata na poljoprivredne kredite; mjera 4: Specifični program razvoja poljoprivrede; mjera 5:Sudjelovanje na sajmovima, mjera 6; Umjetno osjemenjivanje goveda . Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati

http://www.apprrr.hr/raspisan-prvi-natjecaj-za-operaciju-1611---potpora-za-osnivanje-operativnih-skupina-2573.aspx

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.Prihvatljivi sektori:- ratarstvo;– vinogradarstvo;– industrijsko bilje; – ljekovito, začinsko i aromatično bilje. Cilj Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 360.000.000,00 HRK. Raspodjela ukupnog iznosa bespovratnih sredstava:– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva;– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe;– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva;– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR. Početak prijave: 15. ožujka 2018.g. od 12:00 sati

http://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju-–-objavljen-novi-natjecaj-za-411-2567.aspx

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 187.787.500,00 HRK. Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna.

http://www.apprrr.hr/raspisan-natjecaj-za-operaciju-621---potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-2556.aspx

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije. Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:mjera 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta; mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada mjera 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama; mjera 3: Kamata na poljoprivredne kredite; mjera 4: Specifični program razvoja poljoprivrede. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2017.godine

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

Objavljen Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. g.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova; b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi; c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv). Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.600.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava:- Za znanstveno-stručne skupove – 40.000,00 HRK; – Za gospodarske manifestacije – 100.000,00 HRK; – Za lokalno-tradicijske manifestacije – 10.000,00 HRK.

http://www.apprrr.hr/objavljen-javni-poziv-za-potporu-organizaciji-manifestacija-2495.aspx

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017.g.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar; – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) ; – udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Cilj natječaja je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore je do 80%.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-2446.aspx

Objavljen Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe (obrtnici) koji imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu- lovoovlaštenici. Cilj natječaja je sprječavanje šteta od divljači u lovištima na području Republike Hrvatske. Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu iznosi 500.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje električnih pastira.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=21142

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore je 10.000,00 EUR, a najviši 1.000.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1439

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000.000,00 HRK, dok je Intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-nepogodama-2415.aspx

Objavljen natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa "Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet" u 2017. godini.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, sukladno člancima 3. i 49. Uredbe (EU) 1151/2012 od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, bez obzira na pravni oblik skupine. Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja. U slučaju kada je ukupni iznos traženih potpora svih prihvatljivih korisnika koji su podnijeli valjani Zahtjev za potporu veći od raspoloživih sredstava namijenjenih za provedbu Programa, prednost u sufinanciranju će imati skupine iz jedinica područne (regionalne) samouprave s manjim indeksom razvijenosti te skupine koje do sada nisu primile potporu iz ovog Programa. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 691.125,00 kuna. Visina potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna uključujući PDV.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su: -fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda; -fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu; -proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. 1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna. 2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR. Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine

http://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-operaciju-421---povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-2345.aspx

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi. Prihvatljivi troškovi: –troškovi ulaska u sustav kvalitete; – troškovi ulaska u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje; – godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete; – godišnji troškovi sudjelovanja u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje; – troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela;– troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela. Sredstva javne potpore iznose 1.000.000,00 EUR, a intenzitet je 100 %. Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 3.000 EUR godišnje. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017.g. do 18. rujna 2017.g.

http://www.apprrr.hr/objavljen-prvi-natjecaj-za-operaciju-311----potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje-2337.aspx

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000,00 eura.

http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; •proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 HRK. Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata.Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: -fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; -proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem.). Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 HRK. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 6.000 do 250.000 EUR SO. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; •proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva preko 250.000 EUR SO.Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 HRK. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim natječajem.Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO. Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Otvoren natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« .

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 kuna. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01.. lipnja 2017. do 28. srpnja 2017

http://www.apprrr.hr/objavljen-drugi-natjecaj-za-operaciju-711----sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave-2270.aspx

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku. Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencija za plaćanje. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati. Svi zainteresirani korisnici mogu se javiti u Regionalnu razvojnu agenciju Požeško-slavonske županije-PANORU d.o.o.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1328

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu sa Uredbom(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija. Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HR. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1326

Otvoreni poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koji se provode na unutrašnjem tržištu EU i u trećim zemljama

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore a posebno: - sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i kojih je obuhvaćeno tim programom, -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore, -priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, -tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Pod motom "Uživajte, to je iz Europe" politika je promocije koja ima za cilj pomoći sektorima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u proboju na međunarodna tržišta i osvještavanju potrošača o naporima europskih proizvođača u osiguravanju kvalitete proizvoda. Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera u okviru jednostavnih programa (jedna ili više organizacija u istoj državi članici) iznosi 90.000.000,00 EUR, a ukupna proračunska sredstva namijenjena sufinanciranju programa u kojima sudjeluje više korisnika (organizacija u više država članica ili jedne ili više europskih organizacija) iznose 43.000.000,00 EUR.

http://www.mps.hr/default.aspx?id=18931

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi 50.000,00 eura po korisniku. Preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1320

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: -su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, -u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora. Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine. Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.eu-projekti.info/najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. "Ulaganja u građevine javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-2-1-ulaganja-u-gradenje-javnih-sustava-za-vodoopskrbu-odvodnju-prociscavanje-otpadnih-voda/

Natječaj za operaciju 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Natječaj obuhvaća gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-431---investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2038.aspx

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u

http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u

http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx

OPERACIJA 8.5.2. „USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.2. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama 4. udruge civilnog društva i 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i 2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika (NN 45/16). Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-852-%E2%80%9Euspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture%E2%80%9C-1988.aspx

Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.5.„KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva javne potpore iznose ukupno 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. IZMJENA NATJEČAJA: Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 10. studenoga 2016. godine. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu vrijedi do 10. studenoga 2016. godine.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljena-izmjena-natjecaja-za-provedbu-podmjere-8-5-provedba-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura/

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Predmet natječaja je dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine

http://www.apprrr.hr/objavljen--natjecaj-za-provedbu-operacije-413-%E2%80%9Ckoristenje-obnovljivih-izvora-energije%E2%80%9C--1973.aspx