Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Kultura i turizam

Raspisan Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno: - predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje, - planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline, - u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena, - u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja, - održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima, - osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa, - što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima, - ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju. Prijave se podnose u razdoblju od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2021-godinu-rok-1-listopada-2020/19860

Objavljen natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Mogući prijavitelji: Ministarstvo turizma i sporta objavljuje natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport Franjo Bučar u 2020. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada za sport Franjo Bučar dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima te kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama. Prijedloge za dodjelu Državne nagrade mogu dati sve osobe iz sustava sporta u skladu s člankom 5. Zakona o sportu, a natječaj je otvoren do 1. listopada 2020. godine.

https://mint.gov.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-drzavne-nagrade-za-sport-franjo-bucar-u-2020-godini/21792

Otvoren drugi krug poziva za financijske potpore Fonda kulturne solidarnosti

Nadležno tijelo: Europska kulturna zaklada

Mogući prijavitelji: Prijave na pozive Fonda otvorene su za pojedince, kolektive i organizacije svih sektora te civilnog društva, čije predložene inicijative i ideje: - čuvaju i jačaju europsku kulturu solidarnosti kao ključni element u osiguravanju da Europa ostane prostor otvoren i pristupačan svima; - promišljaju kako i ubuduće učiniti dostupnima kulturne doživljaje i interakciju među ljudima diljem Europe, osobito nakon razdoblja introspekcije uzorkovanog društvenim distanciranjem i nacionalnim kriznim mjerama; - zamišljaju, demonstriraju i pripremaju podlogu za obnovu Europe tijekom i nakon krize s kulturom kao pokretačem. Kao odgovor na globalnu krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa Europska kulturna zaklada (European Cultural Foundation) je u suradnji s drugim zakladama osnovala Fond kulturne solidarnosti (Culture of Solidarity Fund) putem kojega će podržavati manje i veće kulturne inicijative koje u aktualnom trenutku jačaju europsku solidarnost i ideju Europe kao zajedničkog javnog prostora. Prvi krug poziva na prijave bio je otvoren do 27. travnja 2020. godine, a drugi krug poziva otvoren je s rokom 14. srpnja 2020. u 13:00 h. Dostupni su iznosi potpore u tri kategorije: - do 12.500 EUR; - 12.500 – 25.000 EUR; - 25.000 – 40.000 EUR. Posebna pozornost posvetit će se: - prijedlozima iz regija u kojima je zasad izostala krizna potpora kulturnom i kreativnom sektoru ili je ona bila minimalna; - prijedlozima s iskazanom jasnom vizijom raznolikosti, jednakosti i uključenosti; - prijedlozima koji osvješćuju sigurno korištenje digitalnih alata i platformi te promiču alternative tržišno orijentiranim, uglavnom izvaneuropskim platformama koje nose potencijal širenja lažnih vijesti; - prijedlozima koji osvješćuju globalne probleme ekološke održivosti i pravedne klimatske politike, osobito po pitanju CO2 neutralne budućnosti za mobilnost u kulturi.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24622

Objavljen poziv za nagradu Europa Nostra za 2021. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prijave za nagradu Europa Nostra 2021. otvorene su za arhitekte, obrtnike, stručnjake za kulturnu baštinu, profesionalce i volontere, javne i privatne institucije te lokalne zajednice. Nagrada Europske baštine / nagrada Europa Nostra prestižna je nagrada Europske unije koja se dodjeljuje jednom godišnje pojedinačnim ili grupnim ostvarenjima koje odlikuje izvandrednost u polju kulturne baštine na razini Europe. Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje kako bi se prepoznale i promicale najbolje prakse u zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine, poticala prekogranična razmjena znanja i iskustava diljem Europe, podizala svijest javnosti o europskom kulturnom naslijeđu te primjerima poticale daljnje pozitivne inicijative. Nominiranima će biti dodijeljene nagrade u četiri kategorije, budući da nagrada prepoznaje izvrsnost u području zaštite kulturne baštine, inovativnog istraživačkog rada, dugogodišnju predanost profesionalaca i volontera baštini i izvanredne inicijative za podizanje svijesti, obuku i obrazovanje u području kulturne baštine. Četirima projektima (po jedan u svakog kategoriji) bit će dodijeljen Grand Prix te novčana nagrada od 10.000,00 eura, dok će se Public Choice Award odnosno nagrada publike dodijeliti jednom projektu temeljem online glasovanja kojeg će provesti Europa Nostra. Dodjela nagrada je podržana u okviru programa EU Kreativna Europa. Natječajnu dokumentaciju kao i više informacija moguće na pronaći na poveznici: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/ Rok za prijavu: 1. listopada 2020. godine.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24631

Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi predlagatelji su: - državljani Republike Hrvatske, - vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse, - umjetnici koji profesionalno djeluju više od 3 godine. Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost područja suvremenog vizualnog stvaralaštva. Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije: 1. Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji: a) Realizacija novih radova - produkcija i postprodukcija novih radova b) prezentacija rada - podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice umjetnika) 2. Poticaj umjetnicima za realizaciju samostalne izložbe - izložba ili projekt dogovoren u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a koja se financira sredstvima državnog proračuna, temeljem pozivnog pisma ili ugovora/izjave o suradnji - poticaj se odnosi na izložbu ili projekt koji će biti otvoren od dana zaključenja Javnog poziva do 30. lipnja 2021. godine. Odobravat će se sljedeće potpore: Kategorija A: - 2 potpore u iznosu od 60.000 kn, - 3 potpore u iznosu od 30.000 kn, - 5 potpora u iznosu od 15.000 kn. Kategorija B: - sredstva će biti dodijeljena onim prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pozivom, u iznosu od 5.500,00 kn. Prijave se podnose u razdoblju od 23. lipnja do 23. srpnja 2020. godine.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24596

Zaklada "Kultura nova" objavila Program podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020.

Nadležno tijelo: Zaklada "Kultura nova"

Mogući prijavitelji: Zaklada "Kultura nova" objavila je javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine. Bespovratna sredstva bit će dodijeljena udrugama i umjetničkim organizacijama u području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini. Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, raspisuje javne pozive u sedam programskih područja: (1) Razvojna podrška za organizacije; (2) Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata; (3) Razvoj novih umjetničkih ideja; (4) Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj; (5) Razvoj suradničkih platformi u Europi; (6) Podrška za razvoj publike; (7) Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Upite vezane uz Program podrške 2020 moguće je uputiti isključivo na e-mail adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. lipnja 2020. do 29. srpnja 2020. te od 17. kolovoza 2020. do 27. kolovoza 2020. godine. Svi podatci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, uključujući i e-prijavnice. Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 2. rujna 2020. godine, u 16 sati.

https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja: 1. Izvedbene umjetnosti, 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost, 3. Vizualne umjetnosti, 4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima). Pravo prijave imaju: - trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), - obrt, - ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), - umjetnička organizacija, - djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost). Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak). Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna. Poziv je otvoren od 28. svibnja do 28. lipnja 2020. godine.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24524

Objavljen javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore: •članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine; •član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine; •član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa; •član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture; •član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik; •član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn; •član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn. Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa. Više informacija o načinu prijave i ostalim uvjetima natječaja nalazi se na poveznici:

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24484

Otvoren Javni poziv za financijske potpore Fonda kulturne solidarnosti

Nadležno tijelo: Europska kulturna zaklada

Mogući prijavitelji: Europska kulturna zaklada (European Cultural Foundation), u suradnji s drugim europskim zakladama, pokrenula je Fond kulturne solidarnosti kojim se želi pružiti financijska potpora velikim i manjim europskim kulturnim inicijativama koje: - potiču kulturu solidarnosti na europskoj razini i viziju Europe kao otvorenog i javnog prostora u vremenima donošenja odluka na državnim razinama, - pokazuju solidarnost s ljudima i zajednicama preko zatvorenih granica, - dijele iskustva, znanja, sposobnosti, priče, ideje i resurse solidarnosti diljem Europe, - uspostavljaju i nadograđuju međusobnu interakciju preko europskih granica u vremenima socijalnog distanciranja i ograničenja putovanja, - čuvaju kulturni život u vremenima kućne izolacije i pripremaju polazne točke kulturnog preporoda Europe nakon izlaska iz krize, - razvijaju nove pristupe radu u kulturi i formiranju međusektorskih saveza kojima se pokušava odgovoriti na trenutne izazove. Fond u okviru javnog poziva nudi tri mogućnosti financiranja: - 5.000 do 15.000 € (5 do 10 projektnih prijedloga); - 15.000 do 30.000 € (2 do 3 projektna prijedloga) i - 30.000 do 50.000 € (1 do 2 projektna prijedloga). Na prvi javni poziv koji je otvoren 6. travnja 2020. mogu se prijaviti pojedinci, kolektivi i organizacije civilnoga društva iz svih umjetničkih i kulturnih sektora. Rok za prijavu je 27. travnja 2020. godine.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24380

Objavljen program Cultural Heritage In Action

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Cultural Heritage in Action program je uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini. Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa, a usmjeren je na dvije aktivnosti: 1) produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije; 2) organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu. Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na e-mail adresu navedenu u nastavku, najkasnije do 27. travnja 2020. godine: culturalheritageinaction@eurocities.eu. Za više informacija pratite službene stranice programa Cultural Heritage in Action. Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su na poveznici:

http://www.culturalheritageinaction.eu/culture/Good_practices

Objavljen Javi poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija putem kojeg će se u 2020. godini dodijeliti bespovratna novčana sredstva za programe razvoja i uvođenja složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Cilj javnog poziva je aktivacija neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista, razvoj turističke ponude i inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanje turističkog prometa, posebice u razdobljima pred i posezone te na kontinentu. Putem ovog programa podržavaju se oni paketi, aranžmani i ture koje sadržajno obuhvaćaju određene grupe proizvoda kao što su cikloturizam i aktivni odmor, kultura, zdravstveni turizam i nautika. Prednost će imati oni projekti koji se ističu svojom inovativnošću u sadržaju te koji doprinose aktiviranju manje korištenih turističkih resursa, kao i jačanju imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj (dokazuje se izvatkom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra te rješenjem o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije nadležnog ureda državne uprave u županijama ili grada Zagreba). Na javni poziv po prvi puta se mogu prijaviti i novo registrirane agencije. Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda, a riječ je o ukupno 1.800.000,00 kuna za 2020. godinu. Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet programa paket-aranžmana, a korisnicima se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna po programu, odnosno maksimalno 250.000,00 kuna po pojedinom kandidatu. Prijave na javni poziv, koji je objavljen i na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice, zaprimaju se do 6. travnja 2020. godine u elektronskom obliku putem ove poveznice te u tiskanom obliku na adresu Hrvatske turističke zajednice.

https://mint.gov.hr/vijesti/htz-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-programima-dmk-u-2020/20974

Objavljen Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom jednako kao i društva u cjelini, raznolikosti društva, jačanju kapaciteta zajednice te afirmira njihove kreativne, umjetničke i intelektualne mogućnosti, senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom. Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima, programima vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine. Prijave se podnose putem interneta na obrascu (e-prijavnici) br. 26 koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku. Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 04. ožujka 2020. godine do 04. travnja 2020. godine.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24218

Objavljen Javni poziv za izbor domaćina Dana hrvatskog turizma 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora, organizatori manifestacije „Dani hrvatskog turizma“, objavili su Javni poziv za podnošenje prijave za izbor domaćina manifestacije Dani hrvatskog turizma 2020. koji će se održati od 28. do 30. listopada 2020. godine. Na Javni poziv mogu se zajednički javiti hotelske kuće, turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave u pojedinoj destinaciji ili samo jedan od navedenih subjekata ukoliko priloži dokaz o suradnji s ostalim subjektima. Također, u sklopu ovoga događanja, kroz dvije večeri dodjeljuju se priznanja i nagrade turističkim djelatnicima, odnosno destinacijama i turističkim proizvodima posebno zaslužnima za unapređenje turističke ponude u Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijava je 16. ožujka 2020., a uvjeti koje domaćin treba ispunjavati, objavljeni su na stranicama Ministarstva turizma.

https://mint.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-izbor-domacina-dana-hrvatskog-turizma-2020/20945

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih kupališta, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije te multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara i javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma. Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti: - Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, - Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn. Za sufinanciranje nastavaka centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, iznos se kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn potpore. Ministarstvo i nadalje sufinancira uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta, nabavku i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla, nabavka i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama. Sredstva su namijenjena jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama. Minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn, a maksimalni 500.000,00 kn po projektu. Ministarstvo sufinancira do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja će ovisiti o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova. Javni poziv je otvoren do 1. svibnja 2020. godine.

https://mint.gov.hr/vijesti/ministarstvo-turizma-osiguralo-do-25-milijuna-kuna-za-javnu-turisticku-infrastrukturu/20903

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv namijenjen strukovnim udrugama koje djeluju u turizmu i ugostiteljstvu za sufinanciranje projekata strukovnih udruga. Riječ je o tradicionalnoj potpori koja za cilj ima podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu. Na Javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2020. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.000.000,00 kn. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn. Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: udruge@mint.hr. Javni natječaj otvoren je do 13. ožujka 2020. godine.

https://mint.gov.hr/vijesti/mint-otvoren-javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-strukovnih-udruga-u-turizmu-i-ugostiteljstvu/20894

Objavljen Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Cilj je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Posebni ciljevi: • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu; • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu; • generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu; • primjerenija valorizacija resursa na kontinentu; • stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu; • poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu; • povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji. Prema prethodno izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.) mogući predmeti financiranja su: - izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; - izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute; - uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta; - izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma - enduro, XC, downhill i sl.); - izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte; - postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.; - uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.). Mogući prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija). Izvor financiranja za ovaj program je 5.000.000,00 kn. Iznos sredstava iznosi: minimalni iznos: 100.000,00 kn i maksimalni iznos: 500.000,00 kn. Rok za podnošenje prijava je do 13. ožujka 2020. godine.

https://mint.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama - u daljnjem tekstu: Partner). Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 400.000,00 kn Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:  20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola  50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture RH

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi i udruge te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/za%20web/Ruksak(pun)kulture/023_upute_ruksak%20pun%20kulture.pdf

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture RH

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima. Pravo prijave imaju: trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti) obrt ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti) umjetnička organizacija djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost) novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti) Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje Također, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije  Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine. Predmet sufinanciranja su:  Plaže  Centri za posjetitelje i interpretacijski centri  Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma  Žičare  Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom  Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji): • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda). Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje. Ukoliko udruga podnosi više od jednog prijedloga (aktivnosti), svaki prijedlog mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. Na poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje će se provoditi zaključno sa 17. travnjem 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-financiranje-sufinanciranje-obiljezavanja-obljetnica-ratnih-dogadjanja-i-stradavanja-te-prigodnih-nadnevaka-vezanih-za-domovinski-rat-u-2019-godini/2304

Prijave za nagradu „Destinacije održivog kulturnog turizma“

Nadležno tijelo: Europska mreža kulturnog turizma (ECTN)

Mogući prijavitelji: Zajedničke nagrade otvorene su svim turističkim destinacijama diljem Europe, nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, turističkim odborima i udrugama, organizacijama za upravljanje destinacijama, muzejima, interpretacijskim centrima, festivalima i kulturnim NG Os. Nagrade se dodjeljuju za postignuća kulturnih turističkih destinacija koja su dala značajne rezultate vezane uz poboljšanje doživljaja posjetitelja uz poštivanje tradicije i uključivanje lokalnih zajednica. Ovogodišnje izdanje nagrade održava se pod temom „Kultura i baština za odgovorni, inovativni i održivi turizam“, a uključuje sljedeće kategorije: • Nematerijalna kulturna baština • Interpretacija baštine • Inovacije i digitalizacija u razvoju i promociji kulturnog turizma • Transnacionalni tematski proizvodi za turizam (uključujući kulturne rute) • Kulinarsko naslijeđe, vino, hrana i gastronomski turizam • Doprinosi kulturnih i kreativnih industrija kulturnom i kreativnom turizmu • Aktivnosti tijekom „Europske godine kulturne baštine 2018.“ te inicijative „Turizam i baština“. Dobitnici nagrada bit će priznati kao primjeri izvrsnosti koji potiču druge turističke destinacije te daljnji razvoj održivih i odgovornih inicijativa za kulturni turizam. Proglašenje najboljih održat će se na svečanoj dodjeli nagrada na 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam u Europi, od 24. do 26. listopada 2019. godine u Granadi, Španjolska.

http://www.culturaltourism-network.eu/award-2019.html http://www.culturaltourism-network.eu/uploads/5/0/6/0/50604825/ectn_awards_2019_announcement.pdf

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata, registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2019. godini.

https://branitelji.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-knjizevnih-ili-publicistickih-djela-o-domovinskom-ratu/2293

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Predmet sufinanciranja su:  Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;  izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;  uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;  izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;  postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;  uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/190214-jp_cikloturizam.pdf

Objavljen javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prijaviti se mogu one strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se prijavljenim projektima koji daju dodanu vrijednost djelatnicama/icima i članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i, u konačnici, utječu na povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske. Sredstva su namijenjena i za radionice za opću javnost s temama koje su u skladu s ciljevima javnog poziva. Iznos zatraženih sredstava može biti od četrdeset do dvjesto tisuća kuna po pojedinom projektu, a prijavitelj može tražiti najviše do 70 posto vrijednosti projekta, s time da može prijaviti jedan program/projekt. Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, a partneri unutar ovog javnog poziva mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.

https://mint.gov.hr/vijesti/otvoren-javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-strukovnih-udruga-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-u-ukupnom-iznosu-od-1-7-mln-kuna/17865

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:  Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2-Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma  Mjera C - dostupnost i sigurnost  Mjera D - prepoznatljivost

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: Sudjelovati u projektu (kao vodeći partner odnosno nositelj projekta i/ili suorganizator) mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija). SVRHA POZIVA: Osnažiti kapacitete Europskih sektora kulture i kreativnosti za međunarodnu suradnju i djelovanje. Pridonijeti razvoju publike uključivanjem u nove i inovativne načine rada s publikom. Poboljšati pristup kulturnim i kreativnim radovima diljem Europe i šire i to s naglaskom na populaciju djece, mladih, osobe s invaliditetom i ostale manje zastupljene skupine ljudi. MANJI PROJEKTI SURADNJE: potpora u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora) pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci. VEĆI PROJEKTI SURADNJE: potpora u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

http://deskkultura.hr/hr/financiranje/natjecaji/europski-projekti-suradnje-2018

Objavljen poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo, sastavljeno od članova kulturnih vijeća Ministarstva kulture, za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21238

Objavljen Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije,Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine. Cilj ovog Programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Predmeti financiranja su: 1. Plaže, 2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri, 3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, 4. Javni zahodi, 5. Javna golf igrališta, 6. Žičare. U skladu s projektom Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, Ministarstvo turizma sufinancira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Za ovaj program osigurano je do 25.000.000,00 kn. Minimalni iznos bespovratnih sredstava:100.000,00HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00HRK

https://mint.gov.hr/vijesti/mint-javni-poziv-25-milijuna-kuna-za-javnu-turisticku-infrastrukturu/14447

Objavljen poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19966

Objavljen javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Dodjeljivat će se sljedeće potpore: godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19850

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).Pravo prijave imaju: • trgovačko društvo i zadruga; • obrt; • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti); • umjetnička organizacija; • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost); • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti) Cilj Programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Programom će se podržati aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19745

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018.g

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: - jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija. Prihvatljive aktivnosti:– izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; – izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;– uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;– izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije;– izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;– postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;– organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 HRK.Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK. Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: -subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Cilj Poziva je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja;– novom zapošljavanju;– realizaciji novih investicija; – povećanju turističke potrošnje; – razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima;– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma. Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. - Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti;- Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam;– Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista;– Mjera D odnosi se na prepoznatljivost. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 24.600.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Na Javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kn. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan projekt.

http://www.mint.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=2

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; 2. Edukacija; 3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture. Korisnici potpore su TZN koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2018. godini.Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) programa/projekata. Iznos odobrene potpore po pojedinom programu/projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova. Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:1.grupe proizvoda:-kultura; -cikloturizam i aktivni odmor; -gastro i eno; -zdravstveni turizam, 2.sadržaj paket aranžmana/ture ,3.središnja priča (storyline), 4.ostali elementi. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj. Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana. Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-programima-dmk

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: Mjera 1. - Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone; Mjera 2. - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda. Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra); -OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove; -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.Najniži iznos potpore je 50.000,00 kn, najviši iznos potpore je 200.000,00 kn. Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore.

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi"

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva . Obavezno je partnerstvo organizacija civilnog društva i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 50.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1447

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po II. Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja;• stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor;• spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje;•spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja. Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument). Sufinanciranje će se temeljiti na preostalim raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom se financiraju programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje. U proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781009 osigurano je do 500.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2017. godinu. Najniži je iznos potpore koji se može dodijeliti 20.000,00 kuna. Najviši je iznos potpore koji se može dodijeliti 50.000,00 kuna 

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18965

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Sredstva iz Fonda namijenjena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla). Za ovaj program osigurano je do 20.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe. Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za: • književno-umjetnički rad; • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća. Dodjeljivat će se sljedeće potpore:• godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn; • polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn; • tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn. Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18774

Objavljen Javni poziv vrtićima, osnovnim i srednjim školama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva su vrtići, osnovne i srednje škole. Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015.- 2020. godine, nacionalnog dopunskog programa podrške u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici. Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je poduhvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a da su pritom uključene sve županije i općine. Provedbom programa omogućava se usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Planirana financijska sredstva su 500.000,00 HRK godišnje.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-vrticima-osnovnim-srednjim-skolama-za-iskazivanje-interesa-za-sudjelovanje-u-provedbi-3

Objavljen Program podrške Zaklade "Kultura nova" za udruge i umjetničke organizacije

Nadležno tijelo: Zaklada "Kultura Nova"

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa i projekata u 2018. godini te za višegodišnje programe / projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini. Rok za prijavu je 6. rujna 2017. Javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima: Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije; Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata; Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja; Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj; Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi; Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike; Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Indikativni proračun za javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017 iznosi 8.250.000,00 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način: Programsko područje 1: 5.400.000,00 kn ; Programsko područje 2: 150.000,00 kn ; Programsko područje 3: 200.000,00 kn; Programsko područje 4: 1.000.000,00 kn; Programsko područje 5: 1.000.000,00 kn; Programsko područje 6: 250.000,00 kn; Programsko područje 7: 250.000,00 kn. Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2017-rok-692017

Narodne novine d.d. raspisuju javni natječaj dodjele donacija za realizaciju projekata koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice u Republici Hrvatskoj. Kategorije natječaja: Kategorija: Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja; Kategorija: Zaštita okoliša; Kategorija: Kultura i umjetnost; Kategorija: Sport; Kategorija: Obrazovanje i znanost.

Nadležno tijelo: Natječaj Narodnih novina d.d. za dodjelu donacija u 2017.

Mogući prijavitelji: U natječaju imaju pravo sudjelovati: registrirane udruge, zaklade, klubovi, ustanove i sl. sa sjedištem u RH. U natječaju ne mogu sudjelovati isključivo fizičke osobe.

https://www.nn.hr/hr/novosti/natjecaj-narodnih-novina-dd-za-dodjelu-donacija-u-2017,209.html

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu: - arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja; -stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor;- spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje; - spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Dodjelu bespovratnih sredstava kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.2.Predmet sufinanciranja su: -Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima; -Trasiranje cikloturističkih ruta; -Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta;-Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije. Minimalni iznos sredstava je 40.000,00 kn, a maksimalni iznos sredstava je do 500.000,00 kn.Ukoliko se svih 14 županija javi na ovaj javni poziv, predviđeno je svakoj od njih dodijeliti do 350.000,00 kn po odobrenom projektu; - ukoliko se javi manji broj županija, preostali, neutrošeni dio sredstava raspodijelit će se sukladno opravdanim troškovima i vrijednosti projekata ostalim predlagateljima, ali maksimalno do 500.000,00 kn. Za ovaj program osigurano je 5.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište

Nadležno tijelo: Adriatic Croatia International Club d.d.

Mogući prijavitelji: ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:-1.Djeca i Mladi;-2.Umjetnost i kulturna baština;-3.Zaštita okoliša; -4.Znanost i sport;-5.Humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

http://www.aci-marinas.com/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-neprofitnih-organizacija-iz-donacija-aci-d-d-u-2017-godini-prvo-polugodiste/

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: -Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju; - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda. Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra);-OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove;-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Najniži iznos potpore iznosi 50.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 200.000,00 kn.Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2017. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:- grupe proizvoda; -sadržaj paket aranžmana/ture:-središnja priča (storyline); -ostali elementi. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana. Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

http://htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-programima-dmk

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: -Program 1. Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima. - Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima. - Program 3. TOP događanja . Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: -trgovačka društva; -obrti; -zadruge; -nacionalni sportski savezi; -javne ustanove; - ustanove u kulturi; -umjetničke organizacije; -jedinice lokalne i regionalne samouprave; -turističke zajednice. Ukupni iznos potpore je 11.500.000,00 HRK. Iznos potpore po korisniku je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK. HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

http://htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-dogadanjima

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Nadležno tijelo: Hrvatska turistička zajednica

Mogući prijavitelji: Korisnici potpore su turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte iz točke II. ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2017. godini. Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:- razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; -edukacija; - razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture; -opremanje ureda terminalima eVisitor sustava. Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Natječaj za dodjelu Nagrade „Iso Velikanović“ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: 1. Nagrada „Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva u Republici Hrvatskoj. 2. Nagrada se dodjeljuje kao: 2.1. godišnja nagrada za najbolji prijevod objavljen u protekloj godini, 2.2. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. 3. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Iso Velikanović“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice i druge osobe. Prijedlog za svakoga kandidata treba sadržavati: 1. životopis i bibliografiju kandidata, 2. stručnu recenziju prijevoda i primjerak knjige ako se kandidat predlaže za godišnju nagradu ili obrazloženje uz napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo. Svu navedenu dokumentaciju molimo poslati u elektroničkome obliku na adresu ana.vranesa@min-kulture.hr. Ispisani primjerak iste dokumentacije zajedno s knjigom potrebno je dostaviti i u Urudžbeni ured Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: prijedlog za Nagradu „Iso Velikanović“. Rok za dostavu dokumentacije jest 27. ožujka 2017.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18435

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Provođenje programa/projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja. 3. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2017. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.800.000,00 kn. 5. Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 150.000,00 kn. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti jedan program/projekt.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c

Nadležno tijelo: Zaklada "Kultura nova"

Mogući prijavitelji: Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za razvoj programskih kapaciteta organizacija. Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn. Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije: b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn, c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn. Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017. Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu na ovaj javni poziv za predlaganje projekata u Programskom području 2 u svakoj od dviju kategorija.

http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2017-rok-15032017

Natječaj za prijavu programa/projekata udruga-društva prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su udruge - društva prijateljstva koja potiču, promiču i unaprjeđuju prijateljske odnose i suradnju Republike Hrvatske i drugih država, kroz suradnju na kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i drugim područjima društvenog djelovanja. Prijavitelji se također mogu prijaviti i u partnerstvu. Ovim se Natječajem planira financirati okvirno 60 programa/projekata. Očekivani iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti s pojedinim prijaviteljem za programa/projekta putem ovog Natječaja je u rasponu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna. Ukupna vrijednost Natječaja je 2.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u Državnom proračunu za 2016. godinu.

http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Umjetnost i kultura za mlade

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura za mlade" usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije • jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=14429