Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Gospodarstvo i poduzetništvo

Poziv poduzetničkim potpornim institucijama na uključenje u Mrežu BOND

Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO

Mogući prijavitelji: Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnička potporna institucija (PPI) prema definiciji iz članka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18), upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti za krajnjeg korisnika sukladno kriterijima za isključenje krajnjeg korisnika, opisanim u točki 2.3. Kriteriji za isključenje PPI-ja. Postojeće članice Mreže BOND nisu prihvatljivi prijavitelji. Prihvatljivi su PPI-jevi koji imaju najmanje jednog zaposlenika. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Svrha Poziva je unapređenje Mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unapređenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000 kuna. Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva do 30.09.2020. godine.

https://hamagbicro.hr/poziv-poduzetnickim-potpornim-institucijama-na-ukljucenje-u-mrezu-bond/

MJERE POMOĆI HRVATSKOM GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Nadležno tijelo: Vlada RH

Mogući prijavitelji: Sve potrebne informacije vezane za mjere pomoći moguće jer pronaći pod kategorijom "Arhiva novosti" ili na sljedećem linku:

http://www.panora.hr/novosti/614-mjere-pomoci-hrvatskom-gospodarstvu-uslijed-epidemije-koronavirusa

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Za potporu po ovom pozivu može se kandidirati zadruga hrvatskih branitelja koja je bila korisnica mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u 2018. ili 2019. godini. Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18, dalje: Program), s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost, objavljuje se ovaj javni poziv. Podnositelji prijave po ovom pozivu mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 100.000,00 kuna. Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 27. svibnja do 25. lipnja 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-prosirenje-postojece-djelatnosti-3689/3689

IZBOR ZA NAJUSPJEŠNIJI EU PROJEKT U HRVATSKOJ 2020. GODINE

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Mogući prijavitelji: Hrvatska zajednica županija, Jutarnji.hr , Ured EU parlamenta u Hrvatskoj i župan.hr pokrenuli su izbor za najbolji EU PROJEKT u 2020. godini. Prihvatljivi su projekti koji su provedeni ili završeni u prethodne dvije godine (2018. ili 2019.) Izbor će se provoditi na slijedeći način: - Prvi krug izbora bit će od 10.05. do 10. 06. 2020. godine i uključuje nominacije koje se provode na način da su županije i regionalni koordinatori zaduženi za prikupljanje vaših projektnih ideja. Stoga molimo da na Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije šaljete svoje prijedloge projekata (na e-mail: branka.kuba@pszupanija.hr ) zaključno sa 29.5.2020. Potom se u Požeško-slavonskoj županiji radi ocjenjivanje, budući je predviđeno, da će na ovaj način svaka županija, odnosno svaki regionalni koordinator, moći nominirati više izabranih projekata koji su provedeni na području županije ili projekte koje je provela tvrtka i/ili institucija sa sjedištem na području županije. Nakon provedenog izbora projekata na razini županije, šalje se službena nominacija pute on-line platforme i to do 10.06.2020. godine. Nominacija jednog projekta po svakoj županiji pokrivena je financijskim sudjelovanjem Hrvatske zajednice županija. Ako županija želi nominirati više projekata, mora organizatoru uplatiti 3.000,00 kuna plus PDV po svakoj dodatnoj nominaciji. Ocjenjivački žiri će putem online platforme (obrasca) prikupiti nominacije svih županija u roku od 30 dana te će nakon zatvaranja nominacija odabrati najbolje projekte, koji će ući u drugi krug izbora. - Drugi krug izbora provodi se od 20. 06. do 01. 10. 2020. godine. U drugom krugu izbora može sudjelovati najviše 20 projekata odabranih u prvome krugu izbora, a najuspješnije odabire ocjenjivački žiri. Konačni odabir najboljeg EU projekta provodi ocjenjivački žiriji, koji konsenzusom imenuje pobjednika, drugoplasiranog i trećeplasiranog kandidata najuspješnijim projektima u četiri različite kategorije: 1. Doprinos znanosti i inovacijama; 2. Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; 3. Doprinos prekograničnoj suradnji; 4. Doprinos poduzetništvu. Prihvatljivi projekti su isključivo oni projekti u kojima je županija ili Županijske regionalna agencija (Regionalni koordinator razvoja) nositelj ili partner na projektu.

https://www.pszupanija.hr/novosti/ured-zupana/item/2756-izbor-za-najuspjesniji-eu-projekt-u-hrvatskoj-2020-godine.html

Objavljen Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07). Namjena sredstava je za: SKUPINA A: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva. SKUPINA B: - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta, - edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 2.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva. Javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2020. godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Objavljen Javni poziv za Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge). Namjena sredstava je za: • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga, • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, • stručno osposobljavanje i obrazovanje, • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda, • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog, proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 1.700.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Otvorenog javnog poziva za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je 100.000,00 kuna. Javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2020. godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Objavljen natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti. Barem jedna država članica EU-a mora biti uključena u projekte europskog sjećanja i bratimljenja gradova, a najmanje dvije države članice moraju biti uključene u mreže gradova i projekte civilnog društva. Podnositelji prijava moraju imati poslovni nastan u: - državama članicama Europske unije, a to su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina. - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Republici Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu. Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa Europa za građane: Potprogram 1.: Europsko sjećanje - projekti europskog sjećanja. Potprogram 2.: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje - bratimljenje gradova, - mreže gradova, - projekti civilnog društva. Ukupni proračun namijenjen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procjenjuje se na 17,9 milijuna EUR. Svi u nastavku navedeni rokovi za podnošenje prijava završavaju u 17:00 sati prema briselskom vremenu: - projekti europskog sjećanja 4. veljače 2020., - bratimljenje gradova 4. veljače 2020. i 1. rujna 2020., - mreže gradova 3. ožujka 2020. i 1. rujna 2020., - projekti civilnog društva 1. rujna 2020.

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2020_en

Objavljen Javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Namjena sredstava je za: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, - usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda, - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta, - edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika. U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 planirano je ukupno 12.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to: - 40% sredstava (5.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u prvu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti, - 30% sredstava (3.750.000,00 kuna) za područja razvrstana u drugu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti, - 20% sredstava (2.500.000,00 kuna) za područja razvrstana u treću skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti, - 10% sredstava (1.250.000,00 kuna) za područja razvrstana u četvrtu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti. Javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Otvorene prijave za Start at Best – program za razvoj inovacija na radnom mjestu

Nadležno tijelo: Startup Europe Regions Network (SERN)

Mogući prijavitelji: Mreža regija Startup Europe Regions Network (SERN), čija je članica i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenula je program Start at Best namijenjen povećanju produktivnosti zaposlenika na radnom mjestu. Program omogućuje malim i srednjim poduzećima financiranje prijedloga za poticanje novih pristupa inovacijama na radnom mjestu koji će u konačnici potaknuti poslovnu konkurentnost same tvrtke. Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te obuhvaća jedan paneuropski poziv, otvoren za prijavitelje iz svih zemalja Europske unije (EU) te tri pojedinačna poziva u Italiji, Irskoj i Portugalu koji su otvoreni za sve tvrtke registrirane u svakoj državi članici Europske unije. Najviši iznos potpore koja se dodjeljuje po projektu iznosi 7.500 eura te se može dodijeliti za najviše jedan projekt po prijavitelju/tvrtci. Ukupni proračun projekta procjenjuje se na 225.000 eura. Poziv za financiranje prijedloga projekata nije namijenjen podršci razvoju novih proizvoda ili usluga na tržištu.

https://startatbest.eu/open-calls/

Pokrenut izvanredni međunarodni poziv za prijavu projekata COVID-19

Nadležno tijelo: Srednjoeuropska inicijativa (CEI)

Mogući prijavitelji: Srednjoeuropska inicijativa (CEI) objavila je izvanredan javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kao hitan odgovor na pandemiju koronavirusa. Cilj mu je brzo rješavanje specifičnih potreba u 17 europskih zemalja članica CEI-ja, uključujući i Hrvatsku, a zbog izvanredne prirode poziva rok za prijavu projekata iznimno je kratak, do 9. travnja. Prihvatljivi prijavitelji su javni i privatni subjekti te nevladine organizacije, a tri prioriteta i prihvatljive aktivnosti po svakom od njih su sljedeći: (1) Zdravstvo i telemedicina; (2) Edukacija i e-učenje / učenje na daljinu i (3) Podrška mikro, malim i srednjim tvrtkama. Ukupan proračun natječaja je 600 tisuća eura, a maksimalan iznos potpore po projektu je 40 tisuća eura, uz 100-postotno financiranje. Svi potrebni detalji, uključujući upute za prijavitelje i prijavni nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Korisnici su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa. Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu i čija će provedba pridonijeti ostvarenju cilja Programa. Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 20.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa. Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om. Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: www.razvoj.gov.hr pod nazivom „Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu“, a rok za podnošenje zahtjeva je 6. travnja 2020. godine.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4202

Objavljen Program podrške brdsko planinskim područjima 2020. godine

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdskoplaninskog područja. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: - jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja - jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području. Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu“ (Narodne novine, broj 117/19), aktivnost K 758042 - Razvoj brdsko-planinskih područja u iznosu 26.000.000,00 kuna. Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i otvoren je 15 kalendarskih dana od dana objave.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20podr%C5%A1ke%20brdsko-planinskim%20podru%C4%8Djima%202020//PROGRAM%20PODR%C5%A0KE%20BRDSKO-PLANINSKIM%20PODRU%C4%8CJIMA%202020_11.03.2020..pdf

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu: - arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja, - stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor, - spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje, - spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, na Aktivnosti K 754007 “Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“, Račun 3632 “ Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna“ i Račun 3821 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, s naznakom „sufinanciranje spomen-obilježja“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Javni poziv otvoren je od 6. ožujka 2020. godine do 5. svibnja 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini. Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini. Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. te Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2020.-2022., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku. Javni poziv s obrascem zahtjeva za sufinanciranje objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva www.branitelji.gov.hr, a otvoren je od 6. ožujka 2020. godine do 5. svibnja 2020. godine

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: prihvatljivi prijavitelji za bespovratna sredstva mogu biti: - pravne osobe koje su registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela, - obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela, - nezavisni producenti/ice zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela (neovisno o njihovom prethodnom filmskom radu i iskustvu). Cilj Javnog poziva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu. Poseban cilj Javnog poziva je očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu. Prioriteti ovog Javnog Poziva su: - unapređenje javne dostupnosti audiovizualnog sadržaja o Domovinskom ratu, - osiguravanje uvjeta za nastajanje audiovizualnih djela od posebne tematske vrijednosti, - povećanje razine osviještenosti o osobama i događajima u Domovinskom ratu, - promicanje vrijednosti obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata. U Državnom proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 10 projektnih prijedloga. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 120.000,00 kuna, uključujući i taj iznos za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu. Osim toga, podnositelj zahtjeva može prijaviti projekt koji je sufinanciran iz drugog izvora u određenom postotku ukupnog iznosa projekta, ali ne za iste troškove. Sve zainteresirane strane svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja. Prijave na ovaj Javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 03. travnjem 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-audiovizualnih-djela-o-domovinskom-ratu-za-2020/3611

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja u 2020. godini koji je otvoren od 2. ožujka do 31. ožujka 2020. godine. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su zadruge koje imaju najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Ministarstvo hrvatskih branitelja po ovom Javnom pozivu može dodijeliti potporu za najmanje 8-10 zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom pozivu. Podnositelj zahtjeva koji je certificiran za ekološku proizvodnju može ostvariti do 20% veći iznos novčane potpore. Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci za prijavu, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/potpora-radu-zadruga-hrvatskih-branitelja/3604

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Integrator

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator” namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. ožujka 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 2.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=794c3479-6a76-40a0-bf6c-1da3a33ed8f8

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini. Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2020.-2022. godine. Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti: - udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i - udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda). Prijedlozi će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima: - upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Poziva, - upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom: - obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu, - obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi, - obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu, - obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju, - sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, - druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kuna. Prijedlozi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za razmatranje prijedloga obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini, s naznakom „Javni poziv za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini“, 10 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 20. ožujka 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-financiranje-sufinanciranje-obljetnica-ratnih-dogadjanja-i-stradavanja-te-prigodnih-nadnevaka/3588

Objavljen Javni poziv „Suradnja u organizaciji Dana otvorenih vrata udruga 2020.“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge objavljuje Poziv kojim želi ostvariti partnerstvo s udrugama u 5 hrvatskih zemljopisnih područja (regija) radi organizacije Dana otvorenih vrata udruga. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske tradicionalno organizira manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Dani otvorenih vrata udruga 2020. održavaju se od 20. do 23. svibnja diljem Hrvatske. To je prilika građanima za sudjelovanje u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te za upoznavanje s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti. Budući da su udruge jedan od najvažnijih aktera i pokretača lokalnog razvoja, ovim Pozivom Ured za udruge želi ostvariti partnerstvo s udrugama radi organizacije Dana otvorenih vrata udruga u 5 hrvatskih zemljopisnih područja (regija). Kroz aktivnosti ugovorenih korisnika želi se unaprijediti uključenost većeg broja udruga u manifestaciju na lokalnim razinama te potaknuti građane na sudjelovanje u aktivnostima koje udruge za vrijeme manifestacije organiziraju. Za financiranje projekata u sklopu ovog Poziva raspoloživ je iznos od 60.000,00 kuna. Putem Poziva će se financirati ukupno 5 projekata (jedan projekt po regiji) u iznosu od po 12.000,00 kuna. Ured za udruge odabrat će po jedan projekt za svaku od regija Republike Hrvatske te dodijeliti po 12.000,00 kuna odabranim udrugama za aktivnosti provedbe Dana otvorenih vrata udruga u svakoj od sljedećih regija: 1. Središnja Hrvatska (Grad Zagreb i županije Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska) 2. Sjeverozapadna Hrvatska (županije Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska) 3. Istočna Hrvatska (županije Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska) 4. Sjeverni Jadran i Lika (županije Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska) 5. Srednji i Južni Jadran (županije Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 18. ožujka 2020. dostavom popunjenih obrazaca i popratne dokumentacije koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Upute%20za%20prijavitelje%20-%20DOVU%202020.pdf

Objavljen je Program EIT Climate-KIC RIS akceleratora – najvećeg europskog programa za akceleriranje startupova

Nadležno tijelo: Zagrebački inovacijski centar

Mogući prijavitelji: Početak godine u ZICER-u je u znaku najvećeg europskog clean-tech akceleratora. Riječ je o drugom ciklusu EIT Climate-KIC RIS akceleratora – najvećeg europskog programa za akceleriranje startupova koji razvijaju rješenja s pozitivnim utjecajem na klimatske uvjete. U Hrvatskoj ga provodi ZICER – Zagrebački inovacijski centar. Osim u Hrvatskoj, EIT RIS radi na akceleraciji klimatskih inovacija u još 10 država središnje, istočne i južne Europe. Na taj način posreduje u povezivanju postojećih hubova za inovacije, ali i osigurava pan-europski doseg te jača i potiče kapacitete za klimatske inovacije diljem kontinenta. Nakon izvrsnih rezultata prva EIT Climate-KIC generacija, otvoren je novi ciklus prijava. Startupovi koji su prošli ovaj program razvili su rješenja koja pozitivno utječu na alarmantne klimatske promjene, pronašli su tržišne niše i privukli investitore. Ulaskom u program timovi mogu primiti do 50.000 eura. Ukupni iznos bespovratne financijske potpore ovisit će o fazi razvoja proizvoda: - timovi koji tek razvijaju poslovni model primit će do 10.000 eura; - timovi koji su u fazi validacije poslovnog modela i imaju prve klijente primit će do 25.000 eura; - do 50.000 eura očekuje startupove spremne za investicije i skaliranje. Prijave traju do 1. ožujka 2020. godine.

https://hamagbicro.hr/za-svoje-klimatski-orijentirano-inovativno-rjesenje-osvoji-do-50-000-eura/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mogući prijavitelji: U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17). Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 400.000,00 kuna s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) pa tako može biti maksimalno do: - 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine; - 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine; - 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine; - 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine; - 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine; - 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na Obrascu prijave, na adresu e-pošte sufinanciranje@mgipu.hr Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva, odnosno do 7. ožujka 2020. godine.

https://mgipu.gov.hr/djelokrug/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/06-02-2019-objavljen-javni-poziv-za-prijavu-projekata/10600

Objavljen Poziv tehnološkim startupovima za sudjelovanje u Tech Boost programu

Nadležno tijelo: Hrvatska gospodarska komora

Mogući prijavitelji: Ured Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela (WBAF) u Hrvatskoj pri Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije s nositeljem programa, fondom EFSE (European Fund for Southest Europe) i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom 2. veljače otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu. Tech Boost program je dizajniran kako bi se ubrzao razvoj tehnoloških startupova u početnoj fazi investicije te ih pripremio za investicije. Program pokriva širok spektar vertikala i industrija, a istovremeno daje prioritet poduzetnicima. Program predstavlja partnerstvo vodećeg europskog B2B startup akceleratora s odabranim regionalnim akceleratorima pod vodstvom Akademije za poduzetništvo Europskog fonda za Jugoistočnu Europu (EFSE). Tech Boost program je namijenjen poduzetnicima početnicima koji još nikada nisu imali svoj startup, ali i iskusnim tehnološkim poduzetnicima. Program će odabranim sudionicima omogućiti razvoj inovativnih poduzetničkih ideja, pripremu za skaliranje i za susret s investitorima rizičnog kapitala. Svi sudionici programa automatski ulaze u polufinale međunarodne konferencije PODIM za poduzetnike početnike u svibnju u Mariboru te se mogu uključiti u EFSE Entrepreneurship Tournament u listopadu u Sarajevu koji organizira EFSE kao nositelj ovog programa. Deset odabranih startupa će besplatno za svoj tim dobiti online i offline mentorstvo i edukaciju te će raditi na svom proizvodu. Svaki od osam tjedana pokriva različite teme iz startup svijeta, poput uvoda u startup svijet, pitchanja i predstavljanja, koncepta lean startupa, prodaje, marketinga, investicija i osnivanja/upravljanja tvrtkom. Troškovi cjelokupnog sadržaja programa koji traje osam tjedana, smještaja i prehrane u potpunosti su pokriveni, kao i veći dio troškova transporta do dvorca Bračak (u Zaboku) u kojem će se odvijati većina programa. Prijaviti se mogu svi poduzetnici i projektni timovi s inovativnim tehnologijama ili mogućnošću širenja na inozemna tržišta s područja Republike Hrvatske.

https://www.hgk.hr/poziv-tehnoloskim-startupovima-za-sudjelovanje-u-tech-boost-programu

Objavljen Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu: - građevine javne i poslovne namjene, - njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2020. godine. Troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu. Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Javni poziv ostaje otvoren do 21. veljače 2020. godine.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-projekt-rjesavanja-pristupacnosti-objektima-osoba-s-invaliditetom-3538/3538

Objavljen Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca i osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, te poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada a koji će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna. Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za: - nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom; - ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom); - izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom; - pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu. Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija: 1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa 2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja 3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

https://mrms.gov.hr/vijesti/raspisani-javni-natjecaji-zosi-a-za-dodjelu-posebnih-sredstava-za-zaposljavanje-i-odrzavanje-zaposlenosti-osoba-s-invaliditetom-na-otvorenom-trzistu-rada/6003

Objavljen Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna. Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada ), na Javni natječaj mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, te organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom (dodjela sredstava ovakvim organizacijama civilnoga društva izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom). Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija: 1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta: - proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti - proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište - proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga - unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta. 2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se: - održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca (navedeni se način odnosi samo na podnositelja prijave koji već ima zaposlene osobe s invaliditetom) i - zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca. 3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova. Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 10.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje projekta odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelju prijave primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

http://www.zosi.hr/natjecaji/javni_natjecaj_za_dodjelu_posebnih_sredstava_za_razvoj_novih_tehnologija_i_poslovnih_procesa_u_cilju_zaposljavanja_i_odrzavanja_zaposlenosti_osoba_s_invaliditetom_kod_neprofitnih_organizacija_-242/

Objavljen Javni poziv u sklopu EU projekta ''Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata''

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji je Zaključkom donijela Vlada Republike Hrvatske 4. svibnja 2018. godine kao Program de minimis potpora, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja, objavljuje se ovaj Javni poziv. Ciljnu skupinu Poziva čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Iznos za financiranje najmanje 400 potpora u okviru operacije ''Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata'' predviđen ovim Pozivom iznosi 32.000.000,00 kuna, od čega je 85% ili 27.200.000,00 kuna sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% ili 4.800.000,00 kuna sredstvima Državnog proračuna. Novčana potpora iznosi najviše do 80.000,00 kuna.

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-samozaposljavanje/3516

Objavljen je Poziv za Veliki projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Ustanove. Implementirati sustav digitalno zrelih škola kroz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima u najmanje 91 % javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e-usluga (kategorije relevantne za OPKK). Podići digitalnu zrelost za jednu razinu u najmanje 85 % javnih osnovnih i srednjih škola u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e-usluga (kategorije relevantne za OPKK). Pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 996.310.200,00 KN.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba0cc3f8-b345-488c-89b9-59e14eb1bb4e

Objavljen je novi poziv za međunarodne suradničke projekte u 2020. godini u programu Eurostars-2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-2 te je u sklopu poziva otvoren i natječaj „Voucher program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave u program Eurostars“. Voucheri u iznosu od 20.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata. Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost dobiti Voucher u iznosu od 20.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave, provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa te dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rokovi za podnošenje pretprijava su 12.01.2020. i 20.07.2020. godine. Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu. Ciljevi programa: -Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet -Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika -Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman Rokovi za podnošenje punih prijava su 13.02.2020. i 03.09.2020. godine.

https://hamagbicro.hr/novi-poziv-za-medunarodne-suradnicke-projekte-u-2020-godini-u-programu-eurostars-2/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj. Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz: a) potpore za projekte istraživanja i razvoja b) regionalne potpore za ulaganje Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=367d3301-f50e-496f-80be-2ca140403b5a

Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga koje nisu prihvatljivi korisnici. Sredstva su namijenjena za: -ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, -ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, -ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, -unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga, -stručno osposobljavanje i obrazovanje zadrugara i zaposlenika u zadruzi, -prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, -uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, -upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, -marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore je 20.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/public/Javni%20poziv.pdf

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Osnovna namjena: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019-

Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su: -fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj -poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju: -Izrada prototipa -Demonstracija tehničke izvedivosti -Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: -Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) -Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju). Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

Objavljen Javni poziv za Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove). Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave. Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-za-2019-godinu https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Otvoren javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Sredstva su namijenjena za: obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljiva područja su područja jedinice lokalne samouprave koja su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju stekla status brdsko-planinskog područja. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja te jedinice regionalne samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području. Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20podr%C5%A1ke%20brdsko-planinskim%20podru%C4%8Djima%202019//Smjernice%20za%20podnositelje%20zahtjeva_26.03.2019.pdf

Otvoren natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Natječaj je otvoren za: · nacionalne organizacije · gradove i općine · regije i zajednice · javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika · obrazovne programe i poslovne organizacije „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/vijesti/otvoren-natjecaj-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2019/11318

Raspisani Javni pozivi za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovim se pozivima prikupljaju isključivo projektne ideje. Prikupljene ideje poslužit će za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI. Projektne ideje se trebaju odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u IRI (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorna ili kolaborativna istraživanja) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za IRI kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Projektne ideje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti. Projekti proizašli iz projektnih ideja moraju se moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske. Prihvatljivi podnositelji i partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Institucije iz znanstveno-istraživačke zajednice mogu se prijaviti kao partneri poslovne zajednice. Proces validacije projektnih ideja provode validacijski odbori tematskih inovacijskih vijeća. Osnovni kriteriji prihvatljivosti temeljem kojih će se validirati relevantnost projektnih ideja su: 1. relevantnost projektne ideje za svako prioritetno tematsko područje; 2. kvaliteta projektne ideje.

https://www.mingo.hr/page/raspisani-javni-pozivi-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-u-podrucju-istrazivanja-razvoja-i-inovacija

Otvoren treći natječaj za dostavu koncepata projekta - B LIGHT

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. U ovom krugu poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka – projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-treci-natjecaj-za-dostavu-koncepata-projekta/

Objavljen natječaj za program EUREKA u 2019.

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja: imaju manje od 250 zaposlenih imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa). Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/o-programu/

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u : ➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave ➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf

Otvoren drugi poziv natječaja za „Light Project Proposal“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B Light“

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. otvara drugi poziv natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Project Proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 3,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu ovog poziva, na natječaj se mogu prijaviti samo projektni prijedlozi odabrani u prvom koraku (Light Concept). Natječaj za dostavu projektnih prijedloga u okviru Light Project Proposal otvoren je od 14. siječnja 2019. godine do 15. ožujka 2019. godine.

https://hamagbicro.hr/drugi-poziv-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Objavljen natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Objavljen Javni poziv: “Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja”

Nadležno tijelo: Hrvatska Agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: ovaj Poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva s ciljem uvođenja inteligentnih i inovativnih rješenja u proizvodne procese testiranjem prekogranične vaučer sheme koja podupire međuregionalni prijenos pametnih rješenja (tj. pametnu proizvodnju) na domaće tržište. Javni poziv se odnosi na odabir usluga za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja provodi se u sklopu projekta SMART FACTORY HUB, u okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020., Prioritet 1 “Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija”, Specifični cilj 1.1. “Poboljšati okvirne uvjete za inovacije”. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 EUR. Iznos usluge za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja je EUR 7,500 (bez PDV-a). PDV nije prihvatljiv trošak.

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-industrija-4-0-pametna-i-inovativna-rjesenja/

Objavljen Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

Objavljen B LIGHT – otvoren prvi krug natječaja za „B Light Project Proposal“ projektne prijedloge

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light project proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti odabrani u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge/

Objavljen natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Ukupno su raspoloživa sredstva u iznosu od 58.000.000,00 kuna.

http://europski-fondovi.eu/content/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-2

Objavljen javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Mogući prijavitelji: javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. Temeljem Programa "Razvoj zadružnog poduzetništva" dodjeljivat će se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima koji su registrirani kao zadruge u svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-objavilo-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2018

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "ZNAKOVI KVALITETE"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici. Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.Ovim se Pozivom želi potaknuti mikro, male i srednje poduzetnike da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrt“ i „Umjetnički obrt“. U ovom pozivu raspoloživo je ukupno 7.500.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

Objavljen Javni poziv: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 15.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=51bc87e4-d1bb-44b1-8918-faf146ed5a2e

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MPS"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Svrha (cilj) Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HR.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-certifikacijom-proizvoda-do-trzista

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 79.500.000,00 kuna. Prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovne objekte uz sufinanciranje od 70% te u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi uz sufinanciranje od 80% od ukupno prihvatljivog troška.

http://europski-fondovi.eu/content/javni-natje-aj-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-prerade-drva-i-proizvodnje-namje-taja

Objavljen javni poziv Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK.Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Objavljen natječaj Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ukupna alokacija je 38.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 380.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Objavljen natječaj EEPA - Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ova nagrada pokrenuta je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama. U natječaju za dodjelu EEPA 2018 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska. Natječaj je otvoren za:-nacionalne organizacije;-gradove i općine;-regije i zajednice;-javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika;- obrazovne programe i poslovne organizacije. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-natjecaj-eepa-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2018

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva je Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

Objavljen zajednički Poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz Programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva.Ciljevi programa su: Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Kroz Program će se financirati sljedeće grupe troškova: razvojne bruto plaće, razvojna oprema i sitni inventar, troškovi razvojnih usluga, razvojni troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera može biti maksimalno 150.000 EUR po projektu. Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 36 mjeseci.

http://hamagbicro.hr/otvoren-natjecaj-za-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:– poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture; – poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima; – udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova. Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-putem-organizacija-za-poslovnu-podrsku-referentna-oznaka-kk-0

Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017.

Nadležno tijelo: Europski gospodarski i socijalni odbor

Mogući prijavitelji: Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci. Tema ovogodišnje Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017. godinu je: "Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada". Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novo pridošle osobe i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu. Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali još nisu započele do 8. rujna 2017. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti. Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Ceremonija dodjele nagrada održat će se 7. prosinca 2017. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“,

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:•razvojne agencije; •poduzetnički centri; •poslovni parkovi; •poslovni inkubatori; •poduzetnički akceleratori. Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna. Najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinom PPI-ju po pojedinom projektnom prijedlogu je 85%.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1422

Otvoren prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal). Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti. Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti;-otvaranje i opremanje knjižara;-unaprjeđenje knjižarske djelatnosti;- zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti; -zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti; -promidžbene akcije; -promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima; -organizacija promotivno-prodajnih manifestacija; -razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga; -nabava i razvoj novih softvera i tehnologija;-razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga; - aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike;- uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti.Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture osigurano je 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18723

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Osnovna namjena sredstava:- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja; - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga; - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora; - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta

Objavljen Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017.g.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:– Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija; – Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva). Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to: 1. Za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije: – do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera; – do 30.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera; – do 20.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera;– do 10.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera. 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 HRK

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-te-za-pri

Objavljen trajno otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore: – mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova; – srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to: -1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine; -2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Objavljen Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo hrvatskih branitelja, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. U tekućoj proračunskoj godini (2017.) Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za 8-10 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. Novčana potpora kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna).

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi: -trgovačka društva; -zadruge; -ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti); -umjetničke organizacije i samostalni umjetnici. Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu u proračunu Ministarstva kulture osigurano je ukupno 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18563

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.07

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 38.000.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-referentna-oznaka-kk-03-2-1-07

Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- trgovačka društva; - obrti;- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - turističke zajednice gradova i županija; - obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove; - udruge. HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku: - Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK , najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); - seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); - fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 21.900.000,00 HRK,

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Ready2Go

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pruža mogućnost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim međunarodnim tržištima. Gospodarstvenicima će se pružiti prilika i da pronađu pouzdane poslovne partnere te se s njima susretnu na organiziranim poslovnim razgovorima. Projekt financira Europska komisija, a dio će određenih troškova tvrtkama biti sufinanciran. Za napredak svake tvrtke koja pokušava uspjeti u inozemstvu, presudno je uspostavljanje odgovarajućih kontakata. Stoga će Ready2Go organizirati aktivnosti povezivanja koje će omogućiti sudionicima da izgrade vrijedne odnose s odgovarajućim tvrtkama u ciljnim zemljama. Niz resursa i obuke koje pruža Ready2Go dat će tvrtkama priliku da prošire svoje vidike, izgrade mrežu inozemnih kontakata i što je najvažnije, da se istaknu na svjetskom tržištu; međutim, program će biti dostupan isključivo za 80 odabranih tvrtki

http://www.hgk.hr/javni-poziv-hrvatskim-tvrtkama-za-nastup-na-trecim-trzistima

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na platformi Doniraj.org

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj, koje su osnovane i djeluju na području lokalnih zajednica u pet slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske) .Doniraj.org Zaklade Slagalica je jednostavan i brz alat za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije civilnog društva koje imaju ideju koja potiče razvoj njihove lokalne zajednice i kojima nedostaju sredstva za njenu realizaciju, a koja se mogu prikupiti motiviranjem građana na doniranje. Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije koje pozitivno utječu na razvoj lokalne zajednice, jačaju civilno društvo i multi-sektorsku suradnju i uključuju veći broj građana u društveno korisne aktivnosti. Doniraj.org je namijenjen za prijavu malih projekata ili jednokratnih akcija koje su pokrenute od strane same organizacije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri vašoj organizaciji. Organizacije čiji projekti će biti odabrani, dobit će dodatnu podršku i praćenje od strane Zaklade Slagalica.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/IPA2012-aktivnosti-filantropija/poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-na-platformi-doniraj-org-507/

Objavljen Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa je odabir odgovarajućih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv, a koja će biti nadležna rješavati online i offline potrošačke sporove podnesene protiv trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o domaćim ili prekograničnim sporovima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je za sufinanciranje notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Državnom proračunu osiguralo financijska sredstva za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-tijela-za-alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova-za-2017

Objava javnog poziva za suradnju između Švicarske i Hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program Eurostars

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Kroz sljedeće 3 godine, Hrvatska i Švicarska će usmjeriti zajedničke napore u promociji sudjelovanja hrvatskih malih i srednjih poduzetnika (MSP) u Eurostars programu. Iz tog razloga zajednički objavljuje bilateralni poziv za projektne pretprijave inovativnih istraživačko-razvojnih projekata. Poziv je otvoren za sve sektore i za suradnju sa svim zemljama članicama programa Eurostars. U sklopu poziva tu su i planirana događanja na kojima će hrvatski poduzetnici moći pronaći potencijalne partnere za prijavu svojih projekata, a za koja će moći dobiti pokriće putnih troškova. Prva pretprijava je do 13.2.2017. godine (povratne info do 22.2.2017.) – rok pune prijave do 2.3.2017. Druga pretprijava je do 14.07.2017. (povratne info do 21.07.2017.) – rok pune prijave do 14.09.2017.

http://www.hamagbicro.hr/objava-javnog-poziva-za-suradnju-izmedu-svicarske-i-hrvatske-na-istrazivacko-razvojnim-projektima-kroz-program-eurostars/

Drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Zemlje sudionice Javnog poziva su: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka i Rumunjska. Partneri hrvatskih prijavitelja mogu biti i iz drugih zemalja osim ovih navedenih. EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Ciljevi programa su:- potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; - potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika; - otvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Za ovaj Poziv nema određenog budžeta, iznos stope sufinanciranje iznosi 50% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu projektnih pretprijava je 28. veljače 2017.g. Krajnji rok za dostavu punih projektnih prijava je 31. ožujka 2017.g.

http://www.hamagbicro.hr/milijun-kuna-za-medunarodne-poduzetnicke-projekte-kroz-program-eureka/

Otvoren Natječaj za filantropa 2016. godine za Slavoniju i Baranju

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Zaklada Slagalica uz podršku predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović te Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje natječaj za petu dodjelu Nagrade Johann Kohlhofer za filantropa godine Slavonije i Baranje za poslovne subjekte koji su tijekom 2016. godine na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa. Svrha ove nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja. Za nagrade se mogu nominirati: -domaće male i srednje tvrtke, -ogranci stranih tvrtki koji posluju na području Republike Hrvatske, -javna i državna trgovačka društva, obrtnici te korporativni fondovi i zaklade, koji su tijekom 2016. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/nagrada-filantropija/otvoren-natjecaj-za-filantropa-2016-godine-za-slavoniju-i-baranju-499/

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, te koje aktivno djeluju u području zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Visina raspoloživih financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekta savjetovanje potrošača za 2017. godinu za četiri regije u Republici Hrvatskoj, iznosi do 1.250.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2017-godinu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj ovoga natječaja je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti su: -potpore za inovacije za MSP-ove, -potpore za inovacije proces i organiziranje poslovanja, -prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kn. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 114.000.000,00 kn.

http://europski-fondovi.eu/content/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetni-tvu

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2, te omogućava tvrtkama da pošalju raniju verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostar 2 program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava nije obavezna, no na taj način tvrtke imaju mogućnost provjeriti koliko je njihov projekt u skladu s propozicijama programa te dobit konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rok za podnošenje pretprijave je 20.01.2017. godine dok je rok za podnošenje pune prijave 02.03.2017. godine. Eurostar je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/

Raspisan Program: "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 eura, a najmanji iznos do 1.000,00 eura. Program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 eura, a minimalni 25.000,01 eura

http://www.hamagbicro.hr/10644-2/

OTVOREN NATJEČAJ: Razvoj poslovne infrastrukture

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

Nadležno tijelo: ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali poduzetnici (do 31.12.2015. minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici, poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za male i srednje poduzetnike 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-prema-programu-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-proizvodne-tehnologije

JAVNI POZIV za iskaz interesa: Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru z ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije. Prihvatljivi prijavitelji su oni koji su se javili na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u predodabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na ovoj Poziv te su temeljem ispunjenja kriterija dobili: Odluku čelnika PT1 o ispunjavanju kriterija za javljanje na ovaj Poziv i upisani su na Listu odabranih prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ovaj Poziv, te nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-pred-odabiru-za-ispunjavanje-kriterija-za-prijavu-na-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

OTVORENI JAVNI POZIV: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: učenici srednjih škola koji se obrazuju u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine", broj 42/08).

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471

JAVNI POZIV: Naukovanje za obrtnička zanimanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove). Prioritet ovog Poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470

NAJAVA PROGRAMA regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: srednji i veliki poduzetnici. Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

http://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-i-ove-godine-provodi-program-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-nove-tehnologije

E-impuls

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

JAVNI POZIV: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Glavni ciljevi ovog Programa su: usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Mogući prijavitelji mogu biti: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452

Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Ciljevi programa potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika. Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/natjecaj-za-program-eurostars-2/

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. P R I J A V E na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

Kompetentnost i razvoj MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici - Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti-najniži iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 HRK dok najviši iznos iznosi 1.500.000,00 HRK maksimalni intezitet potpore iznosi 90%

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera. Najniža vrijednost potpore iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore iznosi 56.000.000,00 HRK.

http://www.mingo.hr/page/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača. Ciljevi Programa su: Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge. Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala. Mali gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj

http://www.hamagbicro.hr/javni-poziv-program-poduzetnickog-kapitala-za-inovacije-i-poduzetnistvo/

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

NAJAVA - Ograničen poziv -Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu je 1.000.000,00 EUR, dok najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti projektu iznosi 15.000.000,00 EUR.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

Pokrenut izvanredni međunarodni poziv za prijavu projekata COVID-19

Nadležno tijelo: Srednjoeuropska inicijativa (CEI)

Mogući prijavitelji: Srednjoeuropska inicijativa (CEI) objavila je izvanredan javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kao hitan odgovor na pandemiju koronavirusa. Cilj mu je brzo rješavanje specifičnih potreba u 17 europskih zemalja članica CEI-ja, uključujući i Hrvatsku, a zbog izvanredne prirode poziva rok za prijavu projekata iznimno je kratak, do 9. travnja. Prihvatljivi prijavitelji su javni i privatni subjekti te nevladine organizacije, a tri prioriteta i prihvatljive aktivnosti po svakom od njih su sljedeći: (1) Zdravstvo i telemedicina: Kupnja opreme za hitne medicinske potrebe; Kupnja softvera za medicinu i ostalih IT alata za olakšavanje telemedicine; Organiziranje online seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između zdravstvenih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema članicama CEI iz zemalja koje nisu u EU); Izrada i produkcija informativnih materijala (infografika, videa, kampanja na društvenim medijima) kako bi se olakšalo širenje znanja i svijesti o mjerama, uključujući higijenske mjere za sprječavanje širenja COVID-19; Prijevod dokumenata, informacija, materijala i istraživačkih radova na nacionalne jezike članica CEI-ja koje nisu članice EU. (2) Edukacija i e-učenje / učenje na daljinu: Kupnja opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče, računala, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i softver (online alati, platforme za učenje na daljinu itd.); Organiiranje online seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između obrazovnih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema CEI članicama koje nisu u EU). (3) Podrška mikro, malim i srednjim tvrtkama: Kupnja opreme za olakšavanje rada na daljinu, uključujući hardver (računala, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i softver (online alati, platforme za rad na daljinu i sl.); Organiziranje online seminara (webinara) za olakšavanje transfera znanja među gospodarskim stručnjacima i djelatnicima (iz CEI članica koje su u EU prema CEI članicama koje nisu u EU); Ugovaranje konzultantskih usluga za olakšavanje inovacije, s posebnim fokusom na digitalizaciju i dematerijalizaciju poslovanja. Ukupan proračun natječaja je 600 tisuća eura, a maksimalan iznos potpore po projektu je 40 tisuća eura, uz 100-postotno financiranje.