Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Novosti:
Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske - PANORA d.o.o. - PANORA d.o.o. organiziral…

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Požeško-slavonske županije, Alojz Tomašević, dana 10. travnja 2017. godine u Minista…

Arhiva novosti

Natječaji: Gospodarstvo i poduzetništvo

Objavljen Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo hrvatskih branitelja, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. U tekućoj proračunskoj godini (2017.) Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za 8-10 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. Novčana potpora kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna).

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi: -trgovačka društva; -zadruge; -ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti); -umjetničke organizacije i samostalni umjetnici. Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu u proračunu Ministarstva kulture osigurano je ukupno 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18563

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.07

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 38.000.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-referentna-oznaka-kk-03-2-1-07

Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- trgovačka društva; - obrti;- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - turističke zajednice gradova i županija; - obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove; - udruge. HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku: - Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK , najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); - seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); - fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 21.900.000,00 HRK,

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Ready2Go

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pruža mogućnost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim međunarodnim tržištima. Gospodarstvenicima će se pružiti prilika i da pronađu pouzdane poslovne partnere te se s njima susretnu na organiziranim poslovnim razgovorima. Projekt financira Europska komisija, a dio će određenih troškova tvrtkama biti sufinanciran. Za napredak svake tvrtke koja pokušava uspjeti u inozemstvu, presudno je uspostavljanje odgovarajućih kontakata. Stoga će Ready2Go organizirati aktivnosti povezivanja koje će omogućiti sudionicima da izgrade vrijedne odnose s odgovarajućim tvrtkama u ciljnim zemljama. Niz resursa i obuke koje pruža Ready2Go dat će tvrtkama priliku da prošire svoje vidike, izgrade mrežu inozemnih kontakata i što je najvažnije, da se istaknu na svjetskom tržištu; međutim, program će biti dostupan isključivo za 80 odabranih tvrtki

http://www.hgk.hr/javni-poziv-hrvatskim-tvrtkama-za-nastup-na-trecim-trzistima

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na platformi Doniraj.org

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj, koje su osnovane i djeluju na području lokalnih zajednica u pet slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske) .Doniraj.org Zaklade Slagalica je jednostavan i brz alat za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije civilnog društva koje imaju ideju koja potiče razvoj njihove lokalne zajednice i kojima nedostaju sredstva za njenu realizaciju, a koja se mogu prikupiti motiviranjem građana na doniranje. Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije koje pozitivno utječu na razvoj lokalne zajednice, jačaju civilno društvo i multi-sektorsku suradnju i uključuju veći broj građana u društveno korisne aktivnosti. Doniraj.org je namijenjen za prijavu malih projekata ili jednokratnih akcija koje su pokrenute od strane same organizacije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri vašoj organizaciji. Organizacije čiji projekti će biti odabrani, dobit će dodatnu podršku i praćenje od strane Zaklade Slagalica.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/IPA2012-aktivnosti-filantropija/poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-na-platformi-doniraj-org-507/

Objavljen Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa je odabir odgovarajućih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv, a koja će biti nadležna rješavati online i offline potrošačke sporove podnesene protiv trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o domaćim ili prekograničnim sporovima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je za sufinanciranje notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Državnom proračunu osiguralo financijska sredstva za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-tijela-za-alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova-za-2017

Objava javnog poziva za suradnju između Švicarske i Hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program Eurostars

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Kroz sljedeće 3 godine, Hrvatska i Švicarska će usmjeriti zajedničke napore u promociji sudjelovanja hrvatskih malih i srednjih poduzetnika (MSP) u Eurostars programu. Iz tog razloga zajednički objavljuje bilateralni poziv za projektne pretprijave inovativnih istraživačko-razvojnih projekata. Poziv je otvoren za sve sektore i za suradnju sa svim zemljama članicama programa Eurostars. U sklopu poziva tu su i planirana događanja na kojima će hrvatski poduzetnici moći pronaći potencijalne partnere za prijavu svojih projekata, a za koja će moći dobiti pokriće putnih troškova. Prva pretprijava je do 13.2.2017. godine (povratne info do 22.2.2017.) – rok pune prijave do 2.3.2017. Druga pretprijava je do 14.07.2017. (povratne info do 21.07.2017.) – rok pune prijave do 14.09.2017.

http://www.hamagbicro.hr/objava-javnog-poziva-za-suradnju-izmedu-svicarske-i-hrvatske-na-istrazivacko-razvojnim-projektima-kroz-program-eurostars/

Drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Zemlje sudionice Javnog poziva su: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka i Rumunjska. Partneri hrvatskih prijavitelja mogu biti i iz drugih zemalja osim ovih navedenih. EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Ciljevi programa su:- potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; - potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika; - otvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Za ovaj Poziv nema određenog budžeta, iznos stope sufinanciranje iznosi 50% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu projektnih pretprijava je 28. veljače 2017.g. Krajnji rok za dostavu punih projektnih prijava je 31. ožujka 2017.g.

http://www.hamagbicro.hr/milijun-kuna-za-medunarodne-poduzetnicke-projekte-kroz-program-eureka/

Otvoren Natječaj za filantropa 2016. godine za Slavoniju i Baranju

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Zaklada Slagalica uz podršku predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović te Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje natječaj za petu dodjelu Nagrade Johann Kohlhofer za filantropa godine Slavonije i Baranje za poslovne subjekte koji su tijekom 2016. godine na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa. Svrha ove nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja. Za nagrade se mogu nominirati: -domaće male i srednje tvrtke, -ogranci stranih tvrtki koji posluju na području Republike Hrvatske, -javna i državna trgovačka društva, obrtnici te korporativni fondovi i zaklade, koji su tijekom 2016. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/nagrada-filantropija/otvoren-natjecaj-za-filantropa-2016-godine-za-slavoniju-i-baranju-499/

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, te koje aktivno djeluju u području zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Visina raspoloživih financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekta savjetovanje potrošača za 2017. godinu za četiri regije u Republici Hrvatskoj, iznosi do 1.250.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2017-godinu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj ovoga natječaja je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti su: -potpore za inovacije za MSP-ove, -potpore za inovacije proces i organiziranje poslovanja, -prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kn. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 114.000.000,00 kn.

http://europski-fondovi.eu/content/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetni-tvu

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2, te omogućava tvrtkama da pošalju raniju verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostar 2 program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava nije obavezna, no na taj način tvrtke imaju mogućnost provjeriti koliko je njihov projekt u skladu s propozicijama programa te dobit konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rok za podnošenje pretprijave je 20.01.2017. godine dok je rok za podnošenje pune prijave 02.03.2017. godine. Eurostar je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/

Raspisan Program: "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 eura, a najmanji iznos do 1.000,00 eura. Program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 eura, a minimalni 25.000,01 eura

http://www.hamagbicro.hr/10644-2/

OTVOREN NATJEČAJ: Razvoj poslovne infrastrukture

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

Nadležno tijelo: ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali poduzetnici (do 31.12.2015. minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici, poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za male i srednje poduzetnike 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-prema-programu-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-proizvodne-tehnologije

JAVNI POZIV za iskaz interesa: Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru z ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije. Prihvatljivi prijavitelji su oni koji su se javili na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u predodabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na ovoj Poziv te su temeljem ispunjenja kriterija dobili: Odluku čelnika PT1 o ispunjavanju kriterija za javljanje na ovaj Poziv i upisani su na Listu odabranih prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ovaj Poziv, te nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-pred-odabiru-za-ispunjavanje-kriterija-za-prijavu-na-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

OTVORENI JAVNI POZIV: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: učenici srednjih škola koji se obrazuju u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine", broj 42/08).

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471

JAVNI POZIV: Naukovanje za obrtnička zanimanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove). Prioritet ovog Poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470

NAJAVA PROGRAMA regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: srednji i veliki poduzetnici. Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

http://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-i-ove-godine-provodi-program-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-nove-tehnologije

E-impuls

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

JAVNI POZIV: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Glavni ciljevi ovog Programa su: usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Mogući prijavitelji mogu biti: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452

Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Ciljevi programa potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika. Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/natjecaj-za-program-eurostars-2/

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. P R I J A V E na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

Kompetentnost i razvoj MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici - Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti-najniži iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 HRK dok najviši iznos iznosi 1.500.000,00 HRK maksimalni intezitet potpore iznosi 90%

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera. Najniža vrijednost potpore iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore iznosi 56.000.000,00 HRK.

http://www.mingo.hr/page/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača. Ciljevi Programa su: Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge. Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala. Mali gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj

http://www.hamagbicro.hr/javni-poziv-program-poduzetnickog-kapitala-za-inovacije-i-poduzetnistvo/

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

NAJAVA - Ograničen poziv -Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu je 1.000.000,00 EUR, dok najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti projektu iznosi 15.000.000,00 EUR.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158