Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Općenito


 OPĆE INFORMACIJE:

 • Sjedište županije: Požega
 • Položaj: sjeveroistočni dio Republike Hrvatske
 • Površina: 1,823 km2 ( 3,2 % kopnene površine RH)
 • Površinom: 15. po veličini županija
 • Broj stanovnika: 78.031 po popisu 2011.g. (1,82 % RH)                                     74.000 po procjeni  2016.g. (1,72 % RH)
 • Gustoća naseljenosti: 42,99 st/km(2011.g.)
 • Gradovi: 5 gradova (Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik, Kutjevo)
 • Općine: 5 općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika)

 


 

GOSPODARSTVO:

 • BDP: 455.948 EUR (2016. godina) DZS RH
 • Najznačajniji sektori gospodarstva: metalno - prerađivačka industrija, drvna industrija, prehrambena industrija, proizvodnja stakla, tekstilna      industrija.
 • Najznačajniji izvozni proizvodi: kamini, štednjaci i peći, namještaj, čokolada, vino, lozni cijepovi, staklo, košulje, konfekcija, cijevni grijači, stolarija, sjemenski proizvodi.
 • Najznačajniji prirodni resursi: voda, drvo, mineralni resursi
 • Broj zaposlenih (prosinac 2017.): 18.714 HGK
 • Broj nezaposlenih (prosinac 2017.): 3.653 HGK
 • Podaci o izvozu i uvozu: 

Izvoz roba i usluga: 758.000.000 kn (2017. god.)

Uvoz roba i usluga: 302.000.000 kn  (2017. god.)

 • Poduzeća registrirana za međunarodno poslovanje: KUTJEVO d.d., COLOR EMAJL d.o.o., SPIN VALIS d.d., PLAMEN d.d., ZVEČEVO d.d., LIPIK GLAS d.o.o., MAGMA d.o.o., ORLJAVA d.d., PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o., AUTOPROMETNO PODUZEĆE d.d., STRAGA TRANS d.o.o., ALLES d.o.o.,
 • Zemlje vanjskotrgovinske razmjene: Njemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Srbija, Danska.
 • Najznačajniji domaći brandovi: Kutjevo, Zvečevo, Spin Valis, Plamen, Color Emajl, Lipik Glass.
 • Investicije u gospodarstvo u proteklih nekoliko godina:

                      -      2011. – 189.338.000 kuna (DZS)

                      -      2016. -  876.145.406 kuna (Fina)

                      -     2017. – 870.948.785 kuna (Fina)

 • Trendovi u gospodarstvu: 844 poduzetnika: 739 mikro, 88 malih, 13 srednja i 4 velika; poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit su ostvarili ukupni prihod gotovo 3.955 milijuna kuna (0,70% udjela u ukupnim prihodima RH), 9,2% više nego u 2016. godini (Fina, 2017. god.)
 • Proizvodni sektor: metalna, drvna, prehrambena i tekstilna industrija.
 •  Uslužni sektor: ugostiteljstvo, trgovina, promet, servis.

 


 

PROMETNA INFRASTRUKTURA:

 • Ceste: - Državne - 218,26 km

                       - Županijske - 200,98 km

                       - Lokalne - 268,40 km

 • Željezničke pruge: (jednokolosječne)

                  - željeznička pruga Nova Kapela - Našice

                  - željeznička pruga Pleternica - Velika

                  - željeznička pruga Banova Jaruga - Pčelić

 • Letjelišta: - Pleternica

                             - Lipik

                             - Pakrac

                             - Badljevina

                             - Kutjevo

 


 

OBRAZOVANJE:

 • Sustav osnovnog obrazovanja: 15  samostalnih matičnih osnovih škola
 • Sustav srednjoškolskog obrazovanja:

- 8 samostalnih srednjih škola (Gimnazija, Katolička gimnazija, Ekonomska škola, Tehnička škola, Obrtnička škola, Poljoprivredno-prehrambena škola, Glazbena        škola u Požegi i Srednja škola Pakrac).

           - 2 učenička doma

 • Sustav visokog obrazovanja:

- Veleučilište u Požegi (Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo, Prehrambena tehnologija, Računovodstvo, Trgovina, Trgovinsko poslovanje, Upravni studij).

- Zdavstveno veleučilište – dislocirani studij u Pakracu

 


 

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA:

 • Poslovna zona Požega
 • Poslovna zona Pleternica
 • Poslovna zona Kutjevo
 • Poslovna zona Lipik
 • Poslovna zona Pakrac
 • Poslovna zona Čaglin
 • Poslovna zona Jakšić
 • Poslovna zona Kaptol
 • Poslovna zona Velika