Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Općenito

Sjedište Županije: Požega
Površina: 1.823 km² (3,2 % kopnene površine RH)
Stanovništvo: 78.034  prema Popisu 2011. (1,82 % RH), 85.831 prema Popisu 2001. g. (1,9 % RH)

Gustoća naseljenosti: 42,81 st/km² (RH 75,72 st./km²) (2011.)

Demografski profil:
Starost - mlado stanovništvo: 23,8%, zrelo: 52,6%, staro: 23,6%
Prosječna starost - 40,9 godina
Spol - muškarci: 37.847 (48,50 %); žene: 40.187 (51,50 %) (2011.)

Struktura obrazovanosti: 

Srednja škola: 30.752, viša škola: 2.951

Fakultet/visoko obrazovanje: 3.372, magistri: 134, doktori: 41


Gospodarstvo:

BDP:      6.053 EUR po stanovniku (60,2% RH) (2010.)

              6.750 EUR po stanovniku (63,2% RH) (2008.)

Ključni sektori: prerađivačka industrija (33%), trgovina (27%), poljoprivredna proizvodnja (17%), prijevoz (11%), građevinarstvo i komunalne djelatnosti (sa po 4%).

Podaci o izvozu i uvozu:

Izvoz: 127.358.787  US$ (15,2 % veći u odnosu na prethodnu godinu (RH + 4,0%)

Uvoz:  89.695.376 US$ (8,2 % veći u odnosu na prethodnu godinu (RH + 1,6%) (2011.)

Najjači izvozni proizvodi: štednjaci i peći, kamini, radijatori, čokolada, namještaj, vino, cijevni grijaći, elektro proizvodi, staklo, košulje, konfekcija, lozni cijepovi, sjemenski proizvodi, stolarija.

Poduzeća registrirana za međunarodno poslovanje: Plamen d.o.o. Požega, D.E.M. d.o.o. Pakrac,  Lipik Glas d.o.o. Lipik, Color Emajl d.o.o. Požega, Spin Valis d.o.o. Požega, Zvečevo d.d. Požega, Kutjevo d.d. Kutjevo, Orljava d.o.o. Požega, Valis Fagus d.o.o. Požega,  Gamauf d.o.o. Poljana, Elekta d.o.o. Pakrac, Sloga IMK d.d. Požega, Spinot d.o.o. Požega, KWS Sjeme d.o.o. Požega, Metalco Pakrac,  Diamant Artuković d.o.o. Požega, Ribnjačarstvo Poljana d.d., Samteks d.o.o. Požega

Trendovi u gospodarstvu: 

597 poduzetnika ostvarilo je ukupni prihod 3,085 mlrd kuna, ukupne rashode 3,116 mlrd kuna, broj zaposlenih smanjen na 8.062 zaposlena, a investicije u dugotrajnu imovine iznosile 194 milijuna kuna (2010.)

Ostvaren ukupni prihod od 3,222 mlrd kuna, ukupni rashodi 3,231 mlrd kuna,  ostvaren gubitak,  broj zaposlenih 7.464, a investicije u dugotrajnu imovinu iznosile su 168 milijuna kuna (2012.)

Zemlje vanjskotrgovinske robne razmjene:

Zemlje s kojima imamo najveću vanjskotrgovinsku razmjenu roba jesu: Italija, Njemačka, Federacija Bosne i Hercegovine, Austrija, Slovenija, Ujedinjena Kraljevina, Srbija, Danska

Investicije u gospodarstvo u nekoliko proteklih godina - struktura investicija prema NKD:

 • 2007. - 262.582.482 kuna
 • 2008. - 238.791.342 kuna
 • 2009. - 153.289.586 kuna
 • 2011.- 189.338.000 kuna

Proizvodni sektor:

Najvažniji sektori: metalna, prehrambena, drvna i elektro industrija

Zaposlenost:     18.492 ili 1,27% od RH  (2011.)

                        18.184 ili 1,23% od RH (2012.)

Istaknuti najpozitivniji primjer – prepoznatljive marke: vina Kutjevo, čokolada Zvečevo, štednjaci i peći Plamenl, namještaj Spin Valis

 

Uslužni sektor:

Najvažniji sektori – trgovina i ugostiteljstvo, promet, servis


Poduzetnička infrastruktura:

Poduzetničke zone (više o poduzetničkim zonama pročitajte u izborniku lijevo)

 • Poduzetnička zona Pakrac 
 • Poduzetnička zona Požega 
 • Poduzetnička zona Pleternica 
 • Poduzetnička zona Kamenjača - Kutjevo 

Prometna infrastruktura:

Ceste u Požeško-slavonskoj županiji dijelimo na: državne: 218,26 km, županijske: 200,98 km, lokalne: 268,40 km. Cestovna gustoća - duljina cesta/površina Požeško-slavonske županije (km/m2): 0,42

Željezničke pruge su jednokolosječne:

 • željeznička pruga Nova Kapela-Našice  35,104 km (L-206)
 • željeznička pruga Pleternica–Velika 24,955 km (L-207)
 • željeznička pruga Banova Jaruga–Pčelić 33,249 km (L-205)

Na području Požeško-slavonske županije smještena su ukupno tri letjelišta (Pleternica, Lipik, Badljevina) namijenjena za potrebe poljoprivredne, sportsko-rekreacijske i turističke djelatnosti. Također se na području Županije planiraju lokacije za smještaj još šest letjelišta (Trenkovo, Gaj, Treštanovci, Ovčara, Bektež i Sapna).


Obrazovne institucije:

Sustav osnovnog obrazovanja provodi se u 15 samostalnih matičnih osnovnih škola i to 12 na području Požeštine i 3 na pakračko-lipičkom području.

Srednjoškolsko obrazovanje organizirano je u osam samostalnih srednjih škola i dva učenička doma.

Srednjih škola ima ukupno osam: Gimnazija, Katolička gimnazija, Ekonomska škola, Tehnička škola, Obrtnička škola, Poljoprivredno-prehrambena škola, Glazbena škola u Požegi i Srednja škola Pakrac.

Visoko obrazovanje: U Požeško-slavonskoj županiji postoji Veleučilište u Požegi koje pruža mogućnosti osljedećih smjerova: Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo, Prehrambena tehnologija, Računovodstvo, Trgovina, Upravni studij.


Izvori:

Gospodarski profil županije, Hrvatska gospodarska komora; https://www.hgk.hr/gospodarski-profil-zupanije-6

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje 2011.-2013.; http://www.pszupanija.hr/images/stories/razvojnaStrategija/Zupanijska_razvojna_strategija.pdf

Opći podaci o županiji, Požeško-slavonska županija; http://www.pszupanija.hr/o-zupaniji/opci-podaci.html

Gospodarstvo Požeško-slavonske županije 2012., Hrvatska gospodarska komora; https://www.hgk.hr/zk/pozega/gospodarstvo-pozesko-slavonske-zupanije-2012?category=

Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine, Državni zavod za statistiku; http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm

Investicije u 2011.; Državni zavod za statistiku; http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/SI-1507.pdf

Novosti